BÁO CÁO TÌNH TRẠNG THỰC HIỆN BHTN THÁNG 4 NĂM 2021

  • 14/05/2021
  • 1379

     Số lượng người thất nghiệp đến nộp hồ sơ trong tháng 4 năm 2021 là 604 người, giảm 51,44% so với cùng kỳ năm 2020 (1244 người). Số lượng người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng là 406 người, giảm 43,37% so với cùng kỳ năm ngoái (717 người).