QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN LÀM VIỆC CỦA THỰC TẬP SINH Ở NHẬT BẢN

  • 13/05/2021
  • 2138

Mỗi một quốc gia đều có nền văn hóa và ngôn ngữ riêng, nếu bạn muốn đến một nơi nào đó để sinh sống và làm việc thì cần tìm hiểu rõ những những quy định của nước sở tại, để tránh gặp phải nhiều ro hay bị lừa gạt. 

Nhiều lao động thắc mắc về những quy định thời gian làm việc tại Nhật Bản, bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn nắm rõ những quy định về thời gian làm việc ở Nhật.