THÔNG BÁO TẠM NGƯNG TỔ CHỨC PHIÊN ĐỊNH KỲ NGÀY 25/05/2021

  • 09/05/2021
  • 443

Thực hiện công văn số 2840/UBND-VX3 của UBND tỉnhLaam Đồng ngày 08 tháng 5 năm 2021 về việc tiếp tục tăng cường thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Trung tâm Dịch vụ việc làm thông báo:
TẠM HOÃN TỔ CHỨC PHIÊN GDVL NGÀY 25/05/2021
Trân trọng!

Thực hiện công văn số 2840/UBND-VX3 của UBND tỉnhLaam Đồng ngày 08 tháng 5 năm 2021 về việc tiếp tục tăng cường thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Trung tâm Dịch vụ việc làm thông báo:
TẠM HOÃN TỔ CHỨC PHIÊN GDVL NGÀY 25/05/2021
Trân trọng!