PHIÊN VIỆC LÀM NĂM 2021 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ BẢO LỘC

  • 31/03/2021
  • 484

Căn cứ kế hoạch phối hợp số 47/KHPH - DVVL - CĐ CNKTBL ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng phối hợp với trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2021 cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc. 

Thời gian: 8h00 - 11h30, thứ 6 ngày 09/04/2021

Địa điểm: Hội trường A - trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc.