THÔNG BÁO: TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN THỈNH GIẢNG

  • 05/03/2021
  • 787

Trung tâm dịch vụ việc làm Lâm Đồng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lâm Đồng, được thành lập năm 1989. Trung tâm thường xuyên chiêu sinh và phối hợp đào tạo các lớp Nấu ăn, Trang điểm, Lái xe hạng B2, C, ngoại ngữ tiếng Hàn, Nhật, Trung…cho các đối tượng lao động tự do và đối tượng đang hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh lâm Đồng.