THƯ MỜI THAM DỰ PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 10/03/2021

  • 26/02/2021
  • 685

- Thời gian: 7h30 đến 11h30 ngày 10/03/2021
- Địa Điểm 1: Trung tâm DVVL  Lâm Đồng, 172 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, TP. Đà Lạt.