Thông báo thực hiện việc khảo sát "Xu hướng tuyển dụng 2 quý đầu năm 2021"

  • 22/01/2021
  • 676

Thông báo tới toàn thể quý đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia thực hiện việc khảo sát: "Xu hướng tuyển dụng 2 quý đầu năm 2021" qua đường link shorturl.at/vACEF . Cuộc khảo sát nhằm dự đoán ý định tuyển dụng của các doanh nghiệp trong trạng thái bình thường mới.
 

Hiện nay, Trung tâm QGVDVVL phối hợp với Hệ thống các Trung tâm DVVL trên toàn quốc, thông báo tới toàn thể quý đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia thực hiện việc khảo sát: "Xu hướng tuyển dụng 2 quý đầu năm 2021" qua đường link shorturl.at/vACEF . Cuộc khảo sát nhằm dự đoán ý định tuyển dụng của các doanh nghiệp trong trạng thái bình thường mới. Thời hạn thực hiện đến hết ngày 28/01/2021.
Cảm ơn quý đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia thực hiện việc khảo sát.