KẾT QUẢ PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN THÁNG 03/2021

  • 02/11/2020
  • 879

Trong tháng có tổng cộng 70 lượt lao động được tư vấn giới thiệu việc làm đến các đơn vị trên địa bàn

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN TRỰC TUYẾN THÁNG 03/2021 (Clik để xem và tải về)