THÔNG BÁO : VỀ VIỆC TỔ CHỨC PHIÊN GDVL NGÀY 25/12/2020

  • 06/10/2020
  • 1620

- Thời gian: 8h00 đến 11h30 ngày 25/12/2020
- Địa Điểm 1: Trung tâm DVVL  Lâm Đồng, 172 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, TP. Đà Lạt.

- Địa điểm 2: Văn phòng Đại diện Bảo Lộc - 147 Phan Bội Châu, Phường 1, TP. Bảo Lộc

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tìm được việc làm, học nghề phù hợp với trình độ và khả năng hiện có. Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng tổ chức Phiên giao dịch việc làm định kỳ cụ thể như sau:

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Phiên GDVL ngày 25/12/2020

Nhằm tạo điều kiện cho người lao động tìm được việc làm và học nghề phù hợp với trình độ và khả năng hiện có. Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng tiếp tục tổ chức Phiên giao dịch việc làm  tại Đà Lạt, cụ thể như sau:
- Thời gian: 8h00 đến 11h30 ngày 25/12/2020
- Địa Điểm: Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng, 172 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, TP. Đà Lạt.
Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng thông báo đến toàn thể người lao động, học sinh, sinh viên có nhu cầu tìm kiếm việc làm và học nghề đến tham gia vào địa điểm trên.
Tại Phiên GDVL có 10 đơn vị, doanh nghiệp tham gia phỏng vấn trực tiếp và trên 200 đơn vị, doanh nghiệp phỏng vấn gián tiếp với số lượng lớn lao động phổ thông và lao động có trình độ.

Mọi chi tiết liên hệ:
Phòng Thông tin thị trường lao động.

Điện thoại: 02633 825 805