TUYỂN LAO ĐỘNG NAM, NỮ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

  • 26/08/2020
  • 1966

Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động - TB&XH Lâm Đồng thỏa thuận hợp tác với những công ty Xuất khẩu lao động tạo nguồn lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại Nhật Bản (đã được Sở Lao động TB&XH Lâm Đồng thẩm định và cấp phép đưa người lao động Lâm Đồng đi làm việc tại Nhật Bản)