HỖ TRỢ HỌC NGHỀ KHI THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

  • 08/05/2020
  • 7447

Hỗ trợ học nghề là một chính sách nhân văn và ý nghĩa, nhằm mục đích hỗ trợ người lao động thất nghiệp nâng cao kỹ năng nghề hoặc chuyển đổi nghề nghiệp để tăng cơ hội tìm kiếm việc làm, phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.