Định hướng học nghề và hỗ trợ giải quyết việc làm cho phạm nhân sau khi chấp hành xong án phạt tù

  • 16/03/2020
  • 7287

Ngày 12/3, Trại giam Đại Bình (thuộc Cục C10, Bộ Công an), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng tổ chức ký kết thực hiện kế hoạch liên tịch phối hợp tổ chức định hướng học nghề và hỗ trợ giải quyết việc làm cho phạm nhân sau khi chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng năm 2020. 

Ngày 12/3, Trại giam Đại Bình (thuộc Cục C10, Bộ Công an), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng tổ chức ký kết thực hiện kế hoạch liên tịch phối hợp tổ chức định hướng học nghề và hỗ trợ giải quyết việc làm cho phạm nhân sau khi chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng năm 2020. 

 

Đại diện Trại giam Đại Bình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh ký kết thực hiện kế hoạch liên tịch
Đại diện Trại giam Đại Bình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh ký kết thực hiện kế hoạch liên tịch

 

Nội dung ký kết giữa ba đơn vị sẽ tăng cường công tác phối hợp trong việc tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp, mở các lớp đào tạo nghề cho phạm nhân trên cơ sở khảo sát số lượng, nhu cầu việc làm của phạm nhân; mời doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo và sử dụng lao động tham gia tư vấn, giới thiệu ngành nghề tuyển dụng tại Trại giam Đại Bình theo số lượng đăng ký; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc sẵn có để phạm nhân thực hành nghề trong thời gian đang thi hành án; đồng thời, sau khi chấp hành xong án phạt tù, các phạm nhân có tay nghề đảm bảo tiêu chuẩn tay nghề, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp được giới thiệu vào làm việc tại các doanh nghiệp, đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng. 

 

Được biết, trong những năm qua, ba đơn vị Trại giam Đại Bình, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện có hiệu quả kế hoạch liên tịch, phối hợp chặt chẽ trong công tác giáo dục, định hướng học nghề và hỗ trợ giải quyết việc làm cho phạm nhân sau khi chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Thời gian qua, đã tổ chức được 15 lớp dạy nghề cho hàng trăm lượt phạm nhân, với các ngành nghề như xây dựng, mộc, trồng trọt, chăn nuôi, may công nghiệp, đặc biệt là các ngành nghề thủ công, lao động trong nhà xưởng phù hợp với tâm tư, nguyện vọng, điều kiện sức khỏe và sở trường của từng phạm nhân, với mong muốn giúp cho phạm nhân có thêm kỹ năng, tay nghề để có công ăn việc làm ổn định, sớm hòa nhập cộng đồng. 

Trích nguồn: http://baolamdong.vn/