Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề

Tìm kiếm nâng cao
Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

24/10/2019

Yêu cầu chung: Tốt nghiệp trung cấp trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 12

24/10/2019

Yêu cầu chung: Tốt nghiệp trung cấp trở lên,biết tiếng Anh, ưu tiên có kinh nghiệm làm giấy phép lao động của người Hàn Quốc Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TÀI XẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

24/10/2019

Yêu cầu chung: có kinh nghiệm lái xe, biết nhiều đường. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

05/11/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN Y TẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/10/2019

Yêu cầu chung: tốt nghiệp trung cấp trở lên; ưu tiên bác sỹ, y tá. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

05/11/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN NHÀ BẾP HÀN QUỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/10/2019

Yêu cầu chung: ưu tiên biết nấu món ăn Hàn Quốc. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

05/11/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

24/10/2019

Yêu cầu chung: tốt nghiệp trung cấp trở lên, có kinh nghiệm bảo trì Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

05/11/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN GIỮ XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

24/10/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

05/11/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

24/10/2019

Yêu cầu chung: lao động phổ thông, có kinh nghiệm làm tạp vụ. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

05/11/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên y tế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Yêu cầu chung: Nam nữ trình độ TC trở lên chuyên ngành y tế, ưu tiên có kinh nghiệm, tuổi từ 22 trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nữ

13/12/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm QA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Yêu cầu chung: Nam nữ trình độ TC trở lên chuyên ngành công nghệ thực phẩm, hóa, ưu tiên có kinh nghiệm, tuổi từ 22 trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

13/12/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm Nguyên vật liệu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Yêu cầu chung: Nam nữ trình độ TC trở lên các ngành liên quan, giao tiếp anh văn khá, tuổi từ 20 trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

13/12/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Yêu cầu chung: Nam nữ trình độ TC trở lên chuyên ngành liên quan, giao tiếp anh văn tốt, ưu tiên có kinh nghiệm vị trí tương đương, tuổi từ 22 trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

13/12/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Yêu cầu chung: Nam nữ trình độ TC trở lên chuyên ngành kế toán, ưu tiên có kinh nghiệm, giao tiếp anh văn khá, tuổi từ 21 - 35. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

13/12/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm Quản lý kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Yêu cầu chung: Nam nữ trình độ TC trở lên chuyên ngành kế toán, có kinh nghiệm quản lý kho, giao tiếp anh văn khá, tuổi từ 21 - 35. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

13/12/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Yêu cầu chung: Nam nữ trình độ TC trở lên chuyên ngành liên quan, giao tiếp anh văn khá, làm giờ hành chính, tuổi từ 20 - 35. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

13/12/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

18/12/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/01/2020

Yêu cầu chung: Nam nữ trình độ TC trở lên chuyên ngành QTKD, ưu tiên có kinh nghiệm, có thể đi long an học việc, tuổi từ 21 trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

01/02/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Tổ trưởng kiểm hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/01/2020

Yêu cầu chung: Nam nữ trình độ TC trở lên chuyên ngành liên quan, ưu tiên có kinh nghiệm, có thể học việc tại long an, tuổi từ 25 trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

03/02/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Công nhân may Lương: Thỏa thuận Số lượng: 300

10/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Giao hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

28/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Phục vụ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

03/02/2020

Yêu cầu chung: Nữ LĐPT sức khỏe tốt, chịu khó, nhanh nhẹn, bao ăn ở, tổi từ 18 trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nữ

03/03/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Đầu bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Trưởng phòng kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

21/10/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Thợ lắp ráp linh kiện ô tô Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

27/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Lái xe Lương: 007 Số lượng: 2

27/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NV KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên IT Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

27/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên phục vụ Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

27/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

27/03/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Đầu bếp nấu ăn cho công nhân (60 công nhân) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

27/03/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm BUỒNG PHÒNG Lương: 5.500.000 Số lượng: 2

26/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nữ

26/03/2020

DANH MỤC NGÀNH