Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề

Tìm kiếm nâng cao
Trung tâm dịch vụ việc làm Kỹ thuật điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

20/01/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Lao động phổ thông Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

14/01/2020

Yêu cầu chung: Nam LĐPT sức khỏe tốt, chịu khó, nhanh nhẹn, được đào tạo nghề, tuổi từ 18 trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nam

14/02/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/01/2020

Yêu cầu chung: Nam nữ trình độ sơ cấp chuyên ngành bếp, làm việc đứng bếp, ưu tiên có kinh nghiệm, tuổi từ 25 trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

14/02/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Đầu bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/01/2020

Yêu cầu chung: Nam nữ trình độ TC trở lên chuyên ngành bếp, ưu tiên có kinh nghiệm đầu bếp làm công việc quản lý, tuổi từ 25 - 35. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

14/02/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

14/01/2020

Yêu cầu chung: Nam nữ ĐH chuyên ngành du lịch, QTKD, marketing, nhanh nhẹn, chịu khó, làm việc Quản lý phòng vé, nhà hàng, siêu thị, Marketing, tuổi từ 18 - 35. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

14/02/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Thông dịch Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/01/2020

Yêu cầu chung: Nam nữ trình độ ĐH chuyên ngành tiếng anh, Hoa, nhật, ưu tiên giao tiếp anh văn tốt, làm giờ hành chính, tuổi từ 25 - 35. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

14/02/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Kế toán tài chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/01/2020

Yêu cầu chung: Nữ trình độ ĐH chuyên ngành kế toán, ưu tiên có kinh nghiệm, tuổi từ 25 - 35. Tỉnh Lâm Đồng Nữ

14/02/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/01/2020

Yêu cầu chung: Nam nữ trình độ ĐH chuyên ngành luật, ưu tiên có kinh nghiệm làm luật doanh nghiệp, làm giờ hành chính, tuổi từ 25 - 35. Tỉnh Lâm Đồng Nam

14/02/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/01/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

10/02/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/01/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

10/02/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Đầu bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/01/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

10/02/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Phụ bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

10/01/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

10/02/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Phục vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

10/01/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

10/02/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Thu ngân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/01/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

10/02/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Kỹ sư xây dựng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/01/2020

Yêu cầu chung: Nam trình độ ĐH chuyên ngành xây dựng, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, có kinh nghiệm, tuổi từ 24 trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nam

09/02/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

13/01/2020

Yêu cầu chung: Nam nữ LĐPT nhanh nhẹn, chịu khó, đi thị trường, tuổi từ 18 trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

09/02/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/01/2020

Yêu cầu chung: Nam LĐPT nhanh nhẹn, chịu khó, sức khỏe tốt, tuổi từ 18 trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nam

09/02/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Làm vườn Lương: 6.500.000 Số lượng: 4

13/01/2020

Yêu cầu chung: Nam nữ LĐPT nhanh nhẹn, chịu khó, làm việc chăm sóc cây cảnh khu du lịch, làm từ 7h - 17h, tuổi từ 30 trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

09/02/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Chăm sóc khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

09/01/2020

Yêu cầu chung: Nam nữ trình độ TC trở lên chuyên ngành liên quan, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, tuổi từ 20 trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

08/02/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm nhân viên Hồ bơi Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/01/2020

Yêu cầu chung: Nam LĐPT sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, biết bơi, tuổi từ 18 trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nam

08/02/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhà giặt Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/01/2020

Yêu cầu chung: Nam nữ LĐPT, chịu khó, nhanh nhẹn, làm việc ở nhà giặt, sức khỏe tốt, tuổi từ 18 trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

08/02/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/01/2020

Yêu cầu chung: Nam LĐPT sức khỏe tốt, chịu khó, nhanh nhẹn, làm theo ca, tuổi từ 30 trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nam

08/02/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/01/2020

Yêu cầu chung: Nam nữ trình độ TC trở lên chuyên ngành lễ tân, giao tiếp anh văn tốt, chịu khó, nhanh nhẹn, tuổi từ 20 - 30. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

08/02/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Spa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/01/2020

Yêu cầu chung: Nữ trình độ sơ cấp chuyên spa, có kinh nghiệm, tuổi từ 18 trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nữ

08/02/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Quản đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/01/2020

Yêu cầu chung: Nam nữ trình độ CĐ trở lên chuyên ngành liên quan, ưu tiên có kinh nghiệm, tuổi từ 25 trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/01/2020

Yêu cầu chung: Nam nữ trình độ ĐH chuyên ngành công nghệ thông tin, ưu tiên có kinh nghiệm, tuổi từ 25 trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

09/02/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Kỹ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/01/2020

Yêu cầu chung: Nam nữ trình độ ĐH chuyên ngành nông nghiệp, ưu tiên có kinh nghiệm, tuổi từ 25 trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

09/02/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Tạp vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/01/2020

Yêu cầu chung: Nữ LĐPT nhanh nhẹn, chịu khó, tuổi từ 30 trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nữ

08/02/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Phó quản đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/01/2020

Yêu cầu chung: Nam nữ trình độ CĐ trở lên chuyên ngành liên quan, có kinh nghiệm, tuổi từ 25 trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

09/02/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Đóng gói hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/01/2020

Yêu cầu chung: Nam nữ LĐPT nhanh nhẹn, chịu khó, làm việc đóng gói hàng thực phẩm, tuổi từ 20 trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

08/02/2020

DANH MỤC NGÀNH