Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề

Tìm kiếm nâng cao
Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên buồng phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nữ

04/07/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Kế toán nội bộ (không nhận người có hộ khẩu Đà Lạt, chỉ nhận người có hộ khẩu các huyện lân cận) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nữ

04/07/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Phục vụ quán ăn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Kế toán tài sản kiêm thủ quỹ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên giao nhận (khu vực Đức Trọng, Lâm Hà) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

03/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

03/07/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên giao dịch tại văn phòng (khu vực Đức Trọng, Lâm Hà) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên OTA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

03/07/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Giao dịch viên( làm tại huyện Cát Tiên) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nữ

03/07/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

02/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Buồng phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

02/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

02/07/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Kỹ thuật điện, nước Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

02/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm chuyên viên tiếp nhận công chứng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam

19/06/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm NV bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Cắt dán bao bì thành phẩm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/05/2020

Yêu cầu chung: Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt Tỉnh Lâm Đồng Nữ

18/06/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/06/2020

Yêu cầu chung: có kinh nghiệm Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Trưởng bộ phận an ninh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam

01/07/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

02/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nấu ăn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Gói hoa, giao hoa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/05/2020

Yêu cầu chung: Nam LĐPT phụ đóng hoa, theo xe chở hoa trong thành phố, có bằng B2 càng tốt, lương 6tr Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

11/06/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Hàn , cơ khí Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Trưởng phòng dịch vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BÁN XĂNG DẦU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

18/05/2020

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Công nhân đóng gói trà Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

01/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN - LÀM VIỆC TẠI PHÚ HỘI, ĐỨC TRỌNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/05/2020

Yêu cầu chung: Trao đổi khi phỏng vấn Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng Nam

30/06/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Làm vườn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm công nhân may Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

28/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Kỹ thuật viên cấy mô Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

28/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Thủ kho (hiểu biết về điện nước) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH