Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề

Tìm kiếm nâng cao
Trung tâm dịch vụ việc làm TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

10/02/2020

Yêu cầu chung: Có kinh nghiệm. Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Trưởng phòng dịch vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

05/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm PHỤC VỤ CÀ PHÊ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

20/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

20/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nữ

20/03/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm TỔNG ĐÀI VIÊN Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

20/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nữ

20/03/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm TUYỂN KẾ TOÁN THUẾ - KẾ TOÁN NỘI BỘ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

19/02/2020

Yêu cầu chung: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

25/02/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LỄ TÂN NGÀY - ĐÊM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 12

11/02/2020

Yêu cầu chung: Giao tiếp tốt, ngoại hình tương đối. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Kỹ sư giao thông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Kỹ sư Công trình Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Kiến trúc sư Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TẠP VỤ BỆNH VIỆN NHI LÂM ĐỒNG - VỆ SINH CÁC CÔNG TRÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

19/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

19/03/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam

19/03/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Thợ chăm sóc Lan Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TRỢ LÝ QUẢN ĐỐC PHÒNG ĐÓNG GÓI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

13/03/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm QUẢN LÝ CỬA HÀNG XĂNG DẦU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

19/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

19/03/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Tạp vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN XÁC MINH THÔNG TIN, HỖ TRỢ NGÂN HÀNG (VPB, OCB, SHBFC...) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

19/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam

19/03/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm KẾ TOÁN Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

19/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KINH DOANH Lương: 12.000.000 Số lượng: 10

19/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm QUẢN LÝ TEAM (TEAMLEADER) Lương: 12.000.000 Số lượng: 2

19/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN IT - THIẾT LẬP TRANG WEB, GOODS MAP, GOOGLE ADS Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

18/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN RANG XAY CÀ PHÊ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm PHA CHẾ/BAISTA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm THU NGÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm PHA CHẾ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

18/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

18/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm PHỤC VỤ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

18/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH