Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề

Tìm kiếm nâng cao
Trung tâm dịch vụ việc làm TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH - TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

20/05/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/05/2019

Yêu cầu chung: Cẩn trọng trong công việc Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm THỢ LÀM TÓC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/05/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN RỬA CHÉN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

20/05/2019

Yêu cầu chung: Sạch sẽ, chăn chỉ trong công việc Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KẾ TOÁN CÔNG NỢ - KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

20/05/2019

Yêu cầu chung: Cẩn trọng trong công việc Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/05/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN R & D (NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM NGÀNH THỰC PHẨM) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/05/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN QA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/05/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN CHĂM SÓC CÂY CẢNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/05/2019

Yêu cầu chung: Chăm chỉ trong công việc Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/05/2019

Yêu cầu chung: Sạch sẽ, chăm chỉ Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

20/05/2019

Yêu cầu chung: Cẩn trọng trong công việc Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

20/05/2019

Yêu cầu chung: Nhanh nhẹn trong công việc Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

20/05/2019

Yêu cầu chung: Nhanh nhẹn trong công việc Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN RỬA CHÉN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/05/2019

Yêu cầu chung: Sạch sẽ, chăm chỉ Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KẾ TOÁN BIẾT TIẾNG NHẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/05/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LÀM VƯỜN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/05/2019

Yêu cầu chung: Có sức khỏe để làm việc Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/05/2019

Yêu cầu chung: Sạch sẽ, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KINH DOANH PHÒNG KHÁCH SẠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/05/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KINH DOANH PHÒNG KHÁCH SẠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/05/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/05/2019

Yêu cầu chung: Cẩn trọng trong công việc Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ SƯ XÂY DỰNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

20/05/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN ĐỒ HỌA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/05/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN INTERNET, MARKETING, SEO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

20/05/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KIẾN TRÚC SƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

20/05/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HOA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/05/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Xã Đạ Sar, h. Lạc Dương, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TÀI XẾ KIÊM THU MUA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/05/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Xã Đạ Sar, h. Lạc Dương, Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN VỆ SINH TRẠI HEO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/05/2019

Yêu cầu chung: Chăm chỉ trong công việc Xã Liên Hiệp, h. Đức Trọng, Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/05/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/05/2019

Yêu cầu chung: Giao tiếp tốt Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/05/2019

Yêu cầu chung: Cẩn trong trong công việc Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH