Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề

Tìm kiếm nâng cao
Trung tâm dịch vụ việc làm Kế toán nội bộ (không nhận người có hộ khẩu Đà Lạt, chỉ nhận người có hộ khẩu các huyện lân cận) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nữ

04/07/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Phục vụ quán ăn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Kế toán tài sản kiêm thủ quỹ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên giao nhận (khu vực Đức Trọng, Lâm Hà) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

03/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

03/07/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên giao dịch tại văn phòng (khu vực Đức Trọng, Lâm Hà) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên OTA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

03/07/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Giao dịch viên( làm tại huyện Cát Tiên) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nữ

03/07/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

02/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Buồng phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

02/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

02/07/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Kỹ thuật điện, nước Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

02/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm chuyên viên tiếp nhận công chứng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam

19/06/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm NV bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Cắt dán bao bì thành phẩm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/05/2020

Yêu cầu chung: Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt Tỉnh Lâm Đồng Nữ

18/06/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/06/2020

Yêu cầu chung: có kinh nghiệm Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Trưởng bộ phận an ninh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam

01/07/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

02/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nấu ăn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Gói hoa, giao hoa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/05/2020

Yêu cầu chung: Nam LĐPT phụ đóng hoa, theo xe chở hoa trong thành phố, có bằng B2 càng tốt, lương 6tr Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

11/06/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Hàn , cơ khí Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Trưởng phòng dịch vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BÁN XĂNG DẦU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

18/05/2020

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Công nhân đóng gói trà Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

01/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN - LÀM VIỆC TẠI PHÚ HỘI, ĐỨC TRỌNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/05/2020

Yêu cầu chung: Trao đổi khi phỏng vấn Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng Nam

30/06/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Làm vườn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm công nhân may Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

28/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Kỹ thuật viên cấy mô Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

28/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Thủ kho (hiểu biết về điện nước) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nam khoan tổng hợp + LĐPT công nhân cây xanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH