Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề

Tìm kiếm nâng cao
Trung tâm dịch vụ việc làm Lái xe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/07/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Trưởng phòng kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/07/2020

Yêu cầu chung: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Phụ kho Lương: 005 Số lượng: 1

07/07/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

07/08/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên bưu điện văn hóa xã Lương: 004 Số lượng: 2

18/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

18/07/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Lao động phổ thông Lương: 007 Số lượng: 20

19/06/2020

Yêu cầu chung: sản xuất lắp đặt cửa nhôm kính Tỉnh Lâm Đồng Nam

19/07/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên bán hàng Lương: 005 Số lượng: 2

22/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Phòng đóng gói trà Lương: 005 Số lượng: 5

22/06/2020

Yêu cầu chung: Làm cả thứ 7, hỗ trợ cơm trưa 15.000đ/ngày Tỉnh Lâm Đồng Nam

22/07/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Kế toán Lương: 005 Số lượng: 2

08/07/2020

Yêu cầu chung: Có kinh nghiệm kế toán về Du Lịch. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

08/08/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Trưởng phòng kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/07/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên sales rep Lương: 007 Số lượng: 5

07/07/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

07/08/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Lái xe B2 hoặc C Lương: 006 Số lượng: 1

07/07/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên Sale marketting mặt hàng sữa Vinamil, dầu ăn Neptune Lương: 007 Số lượng: 10

07/07/2020

Yêu cầu chung: Có hộ khẩu Đà Lạt Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

07/08/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên thủ kho thức ăn/vật tư Lương: 005 Số lượng: 1

07/07/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam

07/08/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên thu mua sữa Lương: 005 Số lượng: 2

07/07/2020

Yêu cầu chung: Luân chuyển làm việc tại các trạm thu mua sữa 01 quý/lần. Tỉnh Lâm Đồng Nam

07/08/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/07/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên hành chính công làm tại huyện Di Linh Lương: 005 Số lượng: 1

07/07/2020

Yêu cầu chung: Nữ dưới 27 tuổi; nam dưới 30 tuổi Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

07/08/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Thủ kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/07/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Kế toán trưởng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/07/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

07/08/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/07/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam

07/08/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Trợ lý giám đốc Lương: 005 Số lượng: 1

07/07/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Giúp việc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/07/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NV bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

06/07/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên kinh doanh Lương: 005 Số lượng: 10

06/07/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

06/08/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Thư ký Lương: 005 Số lượng: 1

06/07/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nữ

06/08/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Trưởng phòng kinh doanh Lương: 007 Số lượng: 1

06/07/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam

06/08/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Trung cấp kế toán Lương: 005 Số lượng: 1

06/07/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

06/08/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên giao hàng mỹ phẩm Lương: 005 Số lượng: 1

03/07/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

03/08/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Lễ tân biết tiếng Anh Lương: 005 Số lượng: 2

03/07/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

03/08/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Kỹ sư giao thông Lương: 007 Số lượng: 1

03/07/2020

Yêu cầu chung: Thiết kế. Tỉnh Lâm Đồng Nam

03/08/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Kỹ sư xây dựng Lương: 007 Số lượng: 1

03/07/2020

Yêu cầu chung: Bóc dự toán ADT, thiết kế. Tỉnh Lâm Đồng Nữ

03/08/2020

DANH MỤC NGÀNH