Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề

Tìm kiếm nâng cao
Trung tâm dịch vụ việc làm Trưởng phòng dịch vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/02/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BÁN XĂNG DẦU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

18/05/2020

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Công nhân đóng gói trà Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

01/06/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN - LÀM VIỆC TẠI PHÚ HỘI, ĐỨC TRỌNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/05/2020

Yêu cầu chung: Trao đổi khi phỏng vấn Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng Nam

30/06/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Làm vườn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm công nhân may Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

28/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Kỹ thuật viên cấy mô Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

28/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Thủ kho (hiểu biết về điện nước) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nam khoan tổng hợp + LĐPT công nhân cây xanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

28/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Kinh doanh bất động sản Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

28/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Thợ làm vườn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Thợ làm vườn sầu riêng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

28/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Bình Thuận Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Pha chế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/02/2020

Yêu cầu chung: Nam nữ trình độ sơ cấp chuyên ngành pha chế, hoặc có kinh nghiệm, tuổi từ 18 - 30. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

03/03/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Pha chế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/02/2020

Yêu cầu chung: Nam nữ trình độ sơ cấp chuyên ngành pha chế, hoặc có kinh nghiệm, làm từ 22h - 7h, tuổi từ 18 trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

03/03/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/05/2020

Yêu cầu chung: Nữ LĐPT nhanh nhẹn, hoạt bát, lương 6tr Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

11/06/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Gói hoa, giao hoa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/05/2020

Yêu cầu chung: Nam LĐPT phụ đóng hoa, theo xe chở hoa trong thành phố, có bằng B2 càng tốt, lương 6tr Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

11/06/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NV kỹ thuật điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Kế toán bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nữ

27/06/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm Giúp việc theo giờ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI ĐÀ LẠT( SALE) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

17/06/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm TRƯỜNG PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

26/06/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm CHĂM NGƯỜI GIÀ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nữ

26/06/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm PHA CHẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nữ

26/06/2020

Trung tâm dịch vụ việc làm NNV y tế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/05/2020

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm QC, QA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

13/11/2019

Yêu cầu chung: Nam nữ LĐPT sức khỏe tốt, được đào tạo nghề, ưu tiên có kinh nghiệm QC, tuổi từ 25 trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

13/12/2019

DANH MỤC NGÀNH