Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề

Tìm kiếm nâng cao
Trung tâm dịch vụ việc làm CÔNG NHÂN XỬ LÝ CÔN TRÙNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

20/09/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

20/09/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/09/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

20/09/2019

Yêu cầu chung: Cẩn trọng sổ sách khi làm việc Xã Tân Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NỮ LUẬT SƯ DOANH NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/09/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Xã Tân Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NỮ TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/09/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Xã Tân Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

20/09/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Xã Tân Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

20/09/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Xã Tân Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/09/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Xã Tân Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/09/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN CẤY MÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

19/09/2019

Yêu cầu chung: Chăm chỉ trong công việc Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/09/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/09/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm PHÓ GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/09/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CÔNG NHÂN TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY TRỒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

19/09/2019

Yêu cầu chung: Chăm chỉ trong công việc Xã Đạ Sar, h. Lạc Dương, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

19/09/2019

Yêu cầu chung: Cẩn trọng sổ sách khi làm việc Tỉnh Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

19/09/2019

Yêu cầu chung: Chăm chỉ trong công việc Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KẾ TOÁN NHẬP LIỆU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/09/2019

Yêu cầu chung: Cẩn trọng trọng công việc Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TRỢ LÝ KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

19/09/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/09/2019

Yêu cầu chung: Cẩn thận sổ sách khi làm việc Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LÀM VƯỜN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/09/2019

Yêu cầu chung: Chăm chỉ trong công việc Thị trấn Nam Ban, h. Lâm Hà, Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SPA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

16/09/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Lễ tân ca đêm Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

17/09/2019

Yêu cầu chung: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/10/2018

Yêu cầu chung: Giao tiếp tốt Tỉnh Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG - TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

16/09/2019

Yêu cầu chung: Sạch sẽ, chăm chỉ Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH - QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

16/09/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KẾ TOÁN KHO ĐẠ HUOAI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

16/09/2019

Yêu cầu chung: Cẩn trọng sổ sách khi làm việc Thị trấn Đạ M'ri, h. Đạ Huoai, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm BẢO VỆ TRANG TRẠI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/09/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Xã Phúc Thọ, h. Lâm Hà, Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/09/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Xã Phúc Thọ, h. Lâm Hà, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/09/2019

Yêu cầu chung: Cẩn trọng sổ sách khi làm việc Xã Phúc Thọ, h. Lâm Hà, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH