Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề

Tìm kiếm nâng cao
Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

26/03/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

26/03/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

26/03/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm ĐÓNG GÓI DÂU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

26/03/2019

Yêu cầu chung: Có sức khỏe để làm việc Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

26/03/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/03/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN NUÔI CẤY MÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

26/03/2019

Yêu cầu chung: Chịu khó trong công việc Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

26/03/2019

Yêu cầu chung: Cẩn thận sổ sách khi làm việc Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

26/03/2019

Yêu cầu chung: Giao tiếp tốt Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/03/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

26/03/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/03/2019

Yêu cầu chung: Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng Nữ

15/04/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH ( KHU DU LỊCH TRẢI NGHIỆM – NGHỈ DƯỠNG – NHÀ HÀNG) Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

14/03/2019

Yêu cầu chung: Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/03/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/03/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/03/2019

Yêu cầu chung: năng động trong công việc Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/03/2019

Yêu cầu chung: Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/03/2019

Yêu cầu chung: Sạch sẽ, trung thực Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/03/2019

Yêu cầu chung: Sạch sẽ, trung thực Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/03/2019

Yêu cầu chung: Giao tiếp tốt Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/03/2019

Yêu cầu chung: Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN SALES PHÒNG - NHÂN VIÊN BELLMAN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/03/2019

Yêu cầu chung: Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NAM/NỮ CÔNG NHÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

21/03/2019

Yêu cầu chung: Xã Đạ Ròn, h. Đơn Dương, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ SƯ XÂY DỰNG - KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG - KỸ SƯ TRẮC ĐỊA - KỸ SƯ GIAO THÔNG - KỸ SƯ CẤP THOÁT NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

21/03/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/03/2019

Yêu cầu chung: Cẩn thận sổ sách khi làm việc Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/03/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/03/2019

Yêu cầu chung: Giao tiếp tốt Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KIỂM SOÁT VIÊN QUẦY GIAO DỊCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/03/2019

Yêu cầu chung: Giao tiếp tốt Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/03/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm GIAO DỊCH VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/03/2019

Yêu cầu chung: Giao tiếp tốt Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH