Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề

Tìm kiếm nâng cao
Trung tâm dịch vụ việc làm TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/01/2019

Yêu cầu chung: Sạch sẽ, có sức khỏe để làm việc Tỉnh Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Buồng Phòng Lương: 004 Số lượng: 1

17/01/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Thủ Kho Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

16/01/2019

Yêu cầu chung: - Nhanh nhẹn, siêng năng, trung thực, cẩn thận Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/01/2019

Yêu cầu chung: Sạch sẽ, có sức khỏe để làm việc Tỉnh Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm BẾP CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

17/01/2019

Yêu cầu chung: Nấu ăn ngon, sạch sẽ Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/01/2019

Yêu cầu chung: Giao tiếp tốt Tỉnh Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TRỰC ĐÊM NAM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/01/2019

Yêu cầu chung: Có sức khỏe để làm việc Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KHO - PHỤ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

17/01/2019

Yêu cầu chung: Có sức khỏe để làm việc Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

17/01/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

17/01/2019

Yêu cầu chung: Có sức khỏe để làm việc Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

17/01/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/01/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN PHỤC VỤ LÀM THỜI VỤ TẾT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

14/01/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/01/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

14/01/2019

Yêu cầu chung: Yêu cầu: Có kinh nghiệm và kỹ năng sale tốt. Biết về công nghệ thông tin. Có khả năng viết content, bài viết. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KẾ TOÁN TỔNG HỢP Lương: 500.000 Số lượng: 1

14/01/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

14/01/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

11/01/2019

Yêu cầu chung: Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt Tỉnh Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/01/2019

Yêu cầu chung: Có sức khỏe để l2m việc Tỉnh Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm PHỤ BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

11/01/2019

Yêu cầu chung: Có sức khỏe để làm việc Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm ĐẦU BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/01/2019

Yêu cầu chung: Sạch sẽ, nấu ăn ngon Tỉnh Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/01/2019

Yêu cầu chung: Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/01/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LỄ TÂN CA ĐÊM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/01/2019

Yêu cầu chung: Giao tiếp tốt Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LÁI XE TAXI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

11/01/2019

Yêu cầu chung: Có sức khỏe để làm việc Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN CƠ KHÍ - ĐIỆN MÁY (ƯU TIÊN ĐÃ LÀM TRONG NGÀNH NHỰA) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

11/01/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/01/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/01/2019

Yêu cầu chung: Có sức khỏe để làm việc Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm QUẢN SINH - QUẢN NHIỆM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

11/01/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

09/01/2019

Yêu cầu chung: Có sức khỏe để làm việc Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH