Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề

Tìm kiếm nâng cao
Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/07/2019

Yêu cầu chung: Cản trọng sổ sách khi làm việc Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN SPA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

17/07/2019

Yêu cầu chung: Giao tiếp tốt Xã Lộc Nga, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC - TP. KINH DOANH - KẾ TOÁN - THIẾT KẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

17/07/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Xã Lộc Nga, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm ĐẦU BẾP - PHỤ BẾP - TẠP VỤ - BẢO VỆ - LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

17/07/2019

Yêu cầu chung: Chăm chỉ , năng động trong công việc Xã Lộc Nga, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm THU NGÂN - PHỤC VỤ - TẠP VỤ - PHỤ BẾP - BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

17/07/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/07/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Xã Lộc Lâm, h. Bảo Lâm, Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/07/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường B'Lao, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm LỄ TÂN KIÊM GIÚP VIỆC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/07/2019

Yêu cầu chung: Giao tiếp tốt, chăm chỉ Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/07/2019

Yêu cầu chung: Giao tiếp tốt, năng động trong công việc Phường B'Lao, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm THỢ ĐIỆN - THỢ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/07/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Xã Đại Lào, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm QUẢN LÝ NHÀ HÀNG - LỄ TÂN - NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

17/07/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường B'Lao, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ THUẬT MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/07/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường Lộc Tiến, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/07/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường Lộc Tiến, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/07/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường Lộc Tiến, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CÔNG NHÂN MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

17/07/2019

Yêu cầu chung: Chăm chỉ, năng động trong công việc Phường Lộc Tiến, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/07/2019

Yêu cầu chung: Cẩn trọng sổ sách khi làm việc Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/07/2019

Yêu cầu chung: - Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành về nông nghiệp. - Thật thà, cẩn thận và có khả năng chịu áp lực trong công việc - Sử dụng vi tính thành thạo. Ưu tiên biết Tiếng Anh - Ưu tiên người tại địa phương Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/07/2019

Yêu cầu chung: Sạch sẽ, chăm chỉ, trung thực Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm TƯ VẤN DU HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

15/07/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/07/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

12/07/2019

Yêu cầu chung: - Tiếng Anh giao tiếp tốt - Có kinh nghiệm về lĩnh vực chuyên môn Xã Đạ Ròn, h. Đơn Dương, Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm - BẾP TRƯỞNG - PHỤ BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/07/2019

Yêu cầu chung: Sạch sẽ, nấu ăn ngon Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN PHỤC VỤ - NHÂN VIÊN THU NGÂN - NHÂN VIÊN BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 40

15/07/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Thành Phố Hồ Chí Minh Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

12/07/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/07/2019

Yêu cầu chung: Cẩn thận sổ sách khi làm việc Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

12/07/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN THU NGÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/07/2019

Yêu cầu chung: Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, trung thực Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

11/07/2019

Yêu cầu chung: Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm CHUYÊN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

11/07/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm BẢO VỆ - TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/07/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH