Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề

Tìm kiếm nâng cao
Trung tâm dịch vụ việc làm LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

14/11/2019

Yêu cầu chung: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

14/12/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/11/2019

Yêu cầu chung: Nam nữ trình độ TC trở lên chuyên ngành liên văn, không yêu cầu kinh nghiệm, tuổi từ 20 trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/11/2019

Yêu cầu chung: Nữ trình độ TC trở lên chuyên ngành kế toán, làm giờ hành chính, không yêu cầu kihn nghiệm, tuổi từ 20 trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

15/12/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm DƯỢC SỸ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/09/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

25/10/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/09/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

25/10/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/09/2019

Yêu cầu chung: Cẩn thận sổ sách khi làm việc Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nữ

19/10/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

15/11/2019

Yêu cầu chung: Nam nữ trình độ CĐ trở lên chuyên ngành du lịch, hoặc các ngành liên quan, giao tiếp anh văn khá, làm việc tại quầy golf, tuổi từ 22 - 40. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

15/12/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm Bán hàng Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

15/11/2019

Yêu cầu chung: Nam nữu LĐPT, nhanh nhẹn, ưu tiên có kinh nghiệm, giao tiếp tốt, chịu khó, tuổi từ 22 - 40. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

15/12/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm Bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/11/2019

Yêu cầu chung: Nam nữ LĐPT sức khỏe tốt, chịu khó, nhanh nhẹn, tuổi từ 18 trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

15/12/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng cáo Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/11/2019

Yêu cầu chung: Nam nữ LĐPT nhanh nhẹn, sức khỏe tốt, chịu khó, nhanh nhẹn, tuổi trở lên Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

15/12/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm Sales Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/11/2019

Yêu cầu chung: Nam nữ LĐPT sức khỏe tốt, đi thị trường, không yêu cầu kinh nghiệm, tuổi từ 20 trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

15/12/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/11/2019

Yêu cầu chung: Nam nữ trình độ TC trở lên chuyên ngành marketing, QTKD, ngoại thương, không yêu cầu kinh nghiệm, tuổi từ 22 trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

15/12/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm Kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/11/2019

Yêu cầu chung: Nam nữ trình độ CĐ trở lên chuyên ngành kế toán, 2 năm kinh nghiệm trở lên, tuổi từ 26 trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

15/12/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm Lao động Phổ thông Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

21/08/2019

Yêu cầu chung: Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam

30/09/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm Thủ kho Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

14/11/2019

Yêu cầu chung: Nam,nữ LĐPT sử dụng thành thạo máy tính, tuổi từ 20 trở lên Tỉnh Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

14/12/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN GIỚI THIỆU SẢN PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/07/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

10/08/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/04/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

10/05/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

10/04/2019

Yêu cầu chung: Nag8ng động trong công việc Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nữ

10/05/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

05/03/2019

Yêu cầu chung: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam hoặc Nữ

05/04/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - TỔ TRƯỞNG BÁN THÀNH PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/11/2018

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Tỉnh Lâm Đồng Nam

06/12/2018

Trung tâm dịch vụ việc làm XUẤT NHẬP KHẨU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/10/2018

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Tỉnh Lâm Đồng Nam

18/11/2018

Trung tâm dịch vụ việc làm CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/10/2018

Yêu cầu chung: Năng động và có trách nhiệm cao trong công việc Tỉnh Lâm Đồng Nam

08/11/2018

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/06/2018

Yêu cầu chung: Có sức khỏe để làm việc, năng động trong công việc Tỉnh Lâm Đồng Nam

22/07/2018

Trung tâm dịch vụ việc làm PHỤ BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/10/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nam

Đến khi tuyển xong

Trung tâm dịch vụ việc làm THỢ QUẢNG CÁO - THỢ PHỤ QUẢNG CÁO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

28/10/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Tỉnh Lâm Đồng Nữ

28/11/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm Nhân viên y tế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Yêu cầu chung: Nam nữ trình độ TC trở lên chuyên ngành y tế, ưu tiên có kinh nghiệm, tuổi từ 22 trở lên. Tỉnh Lâm Đồng Nữ

13/12/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/08/2019

Yêu cầu chung: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng Nam

13/09/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm GIAO DỊCH VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/08/2019

Yêu cầu chung: Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng Nữ

15/09/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm GIÚP VIỆC NHÀ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

28/10/2019

Yêu cầu chung: Tỉnh Lâm Đồng Nữ

28/11/2019

Trung tâm dịch vụ việc làm GIÁM ĐỐC TRANG TRẠI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/10/2019

Yêu cầu chung: Năng động trong công việc Tỉnh Lâm Đồng Nam

29/11/2019

DANH MỤC NGÀNH