Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Ngoại ngữ khác

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phiên dịch tiếng Hàn Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

26/03/2024

Nhà ứng tuyển: 5062 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

26/03/2024

26/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên Tiếng Anh Lương: 20.000.000 Số lượng: 3

23/02/2024

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/02/2024

23/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên gia Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

04/11/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

04/11/2023

30/11/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý chuyên gia Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/10/2023

Nhà ứng tuyển: 4219 Tỉnh Lâm Đồng

12/10/2023

30/10/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo viên dạy tiếng Hàn+ Tiếng Nhật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4033-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

14/06/2023

13/07/2023

DANH MỤC NGÀNH