Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bảo vệ - Thực vật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ NÔNG HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/04/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

26/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/03/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Đinh Văn, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

27/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÁN BỘ NÔNG HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

24/10/2018

Nhà ứng tuyển: 654 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT VIÊN VƯỜN ƯƠM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/09/2018

Nhà ứng tuyển: 527 Tỉnh Lâm Đồng

06/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH