Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Dịch vụ/Giải trí

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ quản lý, thu ngân, bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 9

11/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1401 Tỉnh Lâm Đồng

11/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Học viên Lương: 003 Số lượng: 10

02/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1374 Tỉnh Lâm Đồng

02/12/2019

02/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/11/2019

Nhà ứng tuyển: 196 Phường B'Lao, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

02/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THU NGÂN, PHỤC VỤ Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

11/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH