Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Dịch vụ/Giải trí

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THU NGÂN, PHỤC VỤ Lương: 4.000.000 Số lượng: 3

11/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 05

08/04/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

08/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ YAN DIGITAL ĐÀ LẠT TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CONTENT - FULLTIME Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

05/04/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HỒ BƠI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/02/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HỒ BƠI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/02/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CINESTAR ĐÀ LẠT TUYỂN: NV MARKETING, KỸ THUẬT, PHA CHẾ, THỦ QUỸ Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

19/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ XỬ LÝ NƯỚC HỒ BƠI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/09/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

06/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BỘ PHẬN DU THUYỀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

19/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH