Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quảng cáo/Marketing/PR

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/06/2020

Nhà ứng tuyển: 1172 Tỉnh Lâm Đồng

26/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/06/2020

Nhà ứng tuyển: 3161 Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

16/03/2020

Nhà ứng tuyển: 3052 Tỉnh Lâm Đồng

16/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Sales Lương: 9.000.000 Số lượng: 2

04/02/2020

Nhà ứng tuyển: 764 Tỉnh Lâm Đồng

04/02/2020

10/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phát triển sản phẩm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1439 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2020

03/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

18/12/2019

Nhà ứng tuyển: 476 Tỉnh Lâm Đồng

18/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Makerting – sale online CR Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

24/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2019

05/11/2019

DANH MỤC NGÀNH