Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tiếng Anh

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

23/09/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Lộc Thành, h. Bảo Lâm, Lâm Đồng

23/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG BIẾT TIẾNG ANH Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

29/07/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

29/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/07/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Lộc Thành, h. Bảo Lâm, Lâm Đồng

11/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH - GIÁO VIÊN TOÁN TIỂU HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

29/10/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

29/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THUYẾT MINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: -1

14/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH