Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

30/01/2023

Nhà ứng tuyển: 3902 Tỉnh Lâm Đồng

30/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: 5.500.000 Số lượng: 2

05/01/2023

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ Bếp Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

04/01/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

04/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: 8.500.000 Số lượng: 3

18/11/2022

Nhà ứng tuyển: web3842 Tỉnh Lâm Đồng

18/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Phòng khách hạng thương gia. Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

18/11/2022

Nhà ứng tuyển: web3842 Tỉnh Lâm Đồng

18/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Buồng Phòng Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

14/11/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

10/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3829 Tỉnh Lâm Đồng

10/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý, Lễ Tân Khách Sạn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/11/2022

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

07/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔ TRƯỞNG PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3816 Tỉnh Lâm Đồng

04/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÓ TỔNG QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3816 Tỉnh Lâm Đồng

04/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ TỔNG QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3816 Tỉnh Lâm Đồng

04/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3813 Tỉnh Lâm Đồng

03/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

26/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3797 Tỉnh Lâm Đồng

26/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên lễ tân Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

24/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3792 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

24/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3788 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3782 Tỉnh Lâm Đồng

17/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên sales & chăm sóc khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3727 Tỉnh Lâm Đồng

19/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản gia Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

19/09/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân nam ca đêm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3725 Tỉnh Lâm Đồng

16/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nam nhân viên lễ tân Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

25/08/2022

Nhà ứng tuyển: 344 Tỉnh Lâm Đồng

25/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/08/2022

Nhà ứng tuyển: web3684 Tỉnh Lâm Đồng

22/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

19/08/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý nhà hàng- khách sạn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/08/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

09/08/2022

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

09/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Pha chế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

24/06/2022

Nhà ứng tuyển: web3637 Tỉnh Lâm Đồng

24/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/06/2022

Nhà ứng tuyển: web3436 Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ Tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/06/2022

Nhà ứng tuyển: web3434 Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/06/2022

Nhà ứng tuyển: web3433 Tỉnh Lâm Đồng

17/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/06/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

16/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/06/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH