Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LỄ TÂN - THU NGÂN - BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

04/10/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/10/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

01/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ - TIẾP THỰC - PHA CHẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

25/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG CÁC BỘ PHẬN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

25/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

25/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HƯỚNG DẪN DU LỊCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

24/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN - BUỒNG PHÒNG - PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

23/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

17/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

17/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TỔNG ĐÀI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

25/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

25/08/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Gung Ré, h. Di Linh, Lâm Đồng

25/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN KIÊM VĂN THƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT VIÊN TIỆC VÀ HỘI NGHỊ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

16/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

16/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

16/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TRỰC TỔNG ĐÀI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

02/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

21/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN KIÊM GIÚP VIỆC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

17/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THU NGÂN - PHỤC VỤ - TẠP VỤ - PHỤ BẾP - BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

17/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

17/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ NHÀ HÀNG - LỄ TÂN - NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

17/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường B'Lao, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

17/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ - NHÂN VIÊN THU NGÂN - NHÂN VIÊN BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 40

15/07/2019

Nhà ứng tuyển: Thành Phố Hồ Chí Minh

15/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

11/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

11/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG BUỒNG PHÒNG - NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG - NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG - PHA CHẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

11/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

11/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT LỄ TÂN - NHÂN VIÊN LỄ TÂN - NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

11/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

11/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THU NGÂN - PHỤ BẾP RAU - PHỤ BẾP THỊT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

11/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

11/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: -1

11/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường B'Lao, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

11/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

05/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

05/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH