Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN KIÊM VĂN THƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT VIÊN TIỆC VÀ HỘI NGHỊ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

16/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

16/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

16/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TRỰC TỔNG ĐÀI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

02/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO VỆ Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

21/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN KIÊM GIÚP VIỆC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

17/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THU NGÂN - PHỤC VỤ - TẠP VỤ - PHỤ BẾP - BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

17/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

17/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ NHÀ HÀNG - LỄ TÂN - NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

17/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường B'Lao, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

17/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ - NHÂN VIÊN THU NGÂN - NHÂN VIÊN BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 40

15/07/2019

Nhà ứng tuyển: Thành Phố Hồ Chí Minh

15/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

11/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

11/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG BUỒNG PHÒNG - NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG - NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG - PHA CHẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

11/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

11/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT LỄ TÂN - NHÂN VIÊN LỄ TÂN - NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

11/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

11/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THU NGÂN - PHỤ BẾP RAU - PHỤ BẾP THỊT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

11/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

11/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: -1

11/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường B'Lao, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

11/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

05/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

05/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TIẾP THỊ BIA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

05/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHA CHẾ - BẢO VỆ - KỸ THUẬT ÂM THANH ÁNH SÁNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

26/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

26/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG BỘ PHẬN TIỀN SẢNH - LỄ TÂN - KỸ THUẬT - HÀNH LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

26/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

26/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG BỘ PHẬN KỸ THUẬT VÀ PHÓ BỘ PHẬN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

13/06/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

13/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH - NHÂN VIÊN QUẢN LÝ & ĐIỀU PHỐI KHÁCH SẠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BỘ PHẬN BẾP - BỘ PHẬN VẬN CHUYỂN - BỘ PHẬN VƯỜN HOA CÂY CẢNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

13/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH