Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên pha chế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/10/2020

Nhà ứng tuyển: 55 Tỉnh Lâm Đồng

08/10/2020

08/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/10/2020

Nhà ứng tuyển: 55 Tỉnh Lâm Đồng

08/10/2020

08/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: 005 Số lượng: 1

14/09/2020

Nhà ứng tuyển: 1577 Tỉnh Lâm Đồng

14/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thu ngân Lương: 005 Số lượng: 2

03/09/2020

Nhà ứng tuyển: 886 Tỉnh Lâm Đồng

03/09/2020

03/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nhà hàng Lương: 005 Số lượng: 4

03/09/2020

Nhà ứng tuyển: 886 Tỉnh Lâm Đồng

03/09/2020

03/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân có kinh nghiệm làm khách sạn từ 3 sao Lương: 005 Số lượng: 1

03/09/2020

Nhà ứng tuyển: 886 Tỉnh Lâm Đồng

03/09/2020

03/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

30/07/2020

Nhà ứng tuyển: 1554 Tỉnh Lâm Đồng

30/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên buồng phòng Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

21/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2040 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/07/2020

15/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 005 Số lượng: 3

17/07/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

17/07/2020

17/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nhà hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

17/07/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

17/07/2020

17/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: 005 Số lượng: 0

14/07/2020

Nhà ứng tuyển: 1545 Tỉnh Lâm Đồng

14/07/2020

14/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: 005 Số lượng: 2

14/07/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân biết tiếng Anh Lương: 005 Số lượng: 2

03/07/2020

Nhà ứng tuyển: 1536 Tỉnh Lâm Đồng

03/07/2020

03/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Pha chế Lương: 005 Số lượng: 1

01/07/2020

Nhà ứng tuyển: 1531 Tỉnh Lâm Đồng

01/07/2020

01/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/06/2020

Nhà ứng tuyển: 476 Tỉnh Lâm Đồng

11/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên OTA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/06/2020

Nhà ứng tuyển: 926 Tỉnh Lâm Đồng

03/06/2020

03/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/05/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

22/05/2020

22/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phục vụ cà phê Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1516 Tỉnh Lâm Đồng

20/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Pha chế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1516 Tỉnh Lâm Đồng

20/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1516 Tỉnh Lâm Đồng

20/05/2020

20/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên có nghiệp vụ buồng phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1513 Tỉnh Lâm Đồng

13/05/2020

13/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: 317 Tỉnh Lâm Đồng

04/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THU NGÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1464 Tỉnh Lâm Đồng

18/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHA CHẾ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

18/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1399 Tỉnh Lâm Đồng

18/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1399 Tỉnh Lâm Đồng

18/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤC VỤ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

18/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1399 Tỉnh Lâm Đồng

18/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BUỒNG PHÒNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

18/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1399 Tỉnh Lâm Đồng

18/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỰC TỒNG ĐÀI Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TỔNG ĐÀI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN NGÀY - ĐÊM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 12

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1452 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH