Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chăm sóc khách hàng - điều hướng Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

17/06/2024

Nhà ứng tuyển: 5168 Tỉnh Lâm Đồng

17/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên digital marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/06/2024

Nhà ứng tuyển: web3900 Tỉnh Lâm Đồng

17/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quảng lý sự kiện Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

17/06/2024

Nhà ứng tuyển: web3900 Tỉnh Lâm Đồng

17/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phòng vé Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

17/06/2024

Nhà ứng tuyển: web3900 Tỉnh Lâm Đồng

17/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý phòng vé Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

17/06/2024

Nhà ứng tuyển: web3900 Tỉnh Lâm Đồng

17/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý ẩm thực Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/06/2024

Nhà ứng tuyển: web3900 Tỉnh Lâm Đồng

17/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

17/06/2024

Nhà ứng tuyển: web3900 Tỉnh Lâm Đồng

17/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Butler ( quản gia) Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

17/06/2024

Nhà ứng tuyển: web3900 Tỉnh Lâm Đồng

17/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý tiền sảnh Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

17/06/2024

Nhà ứng tuyển: web3900 Tỉnh Lâm Đồng

17/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng ca kỹ thuật Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

17/06/2024

Nhà ứng tuyển: web3900 Tỉnh Lâm Đồng

17/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát Điều vận Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

17/06/2024

Nhà ứng tuyển: web3900 Tỉnh Lâm Đồng

17/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên CSKH Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

17/06/2024

Nhà ứng tuyển: web3900 Tỉnh Lâm Đồng

17/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên pha chế Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

06/06/2024

Nhà ứng tuyển: 5166 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/06/2024

06/07/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/05/2024

Nhà ứng tuyển: web3677 Tỉnh Lâm Đồng

10/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hướng dẫn khách Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/04/2024

Nhà ứng tuyển: 5111 Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/04/2024

05/07/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bán vé Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

05/04/2024

Nhà ứng tuyển: 5111 Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/04/2024

05/07/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên buồng phòng Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

29/02/2024

Nhà ứng tuyển: 5034 Tỉnh Lâm Đồng

29/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận Buồng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/02/2024

Nhà ứng tuyển: 5034 Tỉnh Lâm Đồng

29/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kế toán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

23/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/01/2024

Nhà ứng tuyển: 4993 Tỉnh Lâm Đồng

11/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Khách sạn Sài Gòn - Đà Lạt 4* tuyển dụng vị trí Nhân viên Lễ tân (Nam) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/01/2024

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

09/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÀ QUẢN LÝ: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Lương: 18.000.000 Số lượng: 2

03/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

03/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân khách sạn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/01/2024

Nhà ứng tuyển: 4092-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

02/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÀ QUẢN LÝ: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Lương: 18.000.000 Số lượng: 2

27/12/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

27/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 01 Nhân viên buồng phòng Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

13/12/2023

Nhà ứng tuyển: valley Tỉnh Lâm Đồng

13/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên buồng phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/11/2023

Nhà ứng tuyển: PARADISE Tỉnh Lâm Đồng

30/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Buồng phòng Lương: 7.500.000 Số lượng: 1

16/11/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

16/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên lễ tân Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

08/11/2023

Nhà ứng tuyển: Ngọc Phat Tỉnh Lâm Đồng

08/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tổng Quản lý Lương: 90.000.000 Số lượng: 1

06/10/2023

Nhà ứng tuyển: 4211 Tỉnh Lâm Đồng

06/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Buồng phòng Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

28/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4182-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

28/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH