Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: 317 Tỉnh Lâm Đồng

04/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phục vụ Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

27/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1334 Tỉnh Lâm Đồng

27/02/2020

27/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BUỒNG PHÒNG Lương: 5.500.000 Số lượng: 2

26/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1467 Tỉnh Lâm Đồng

26/02/2020

26/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THU NGÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1464 Tỉnh Lâm Đồng

18/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHA CHẾ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

18/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1399 Tỉnh Lâm Đồng

18/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1399 Tỉnh Lâm Đồng

18/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤC VỤ Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

18/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1399 Tỉnh Lâm Đồng

18/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BUỒNG PHÒNG Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

18/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1399 Tỉnh Lâm Đồng

18/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỰC TỒNG ĐÀI Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TỔNG ĐÀI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN NGÀY - ĐÊM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 12

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1452 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1452 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HÀNH LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1452 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐẶT PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1452 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHA CHẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1452 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1085 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤ BẾP Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1446 Tỉnh Lâm Đồng

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤC VỤ CÓ PHỤ RỬA CHÉN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1446 Tỉnh Lâm Đồng

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1330 Tỉnh Lâm Đồng

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1451 Tỉnh Lâm Đồng

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

04/02/2020

Nhà ứng tuyển: 764 Tỉnh Lâm Đồng

04/02/2020

04/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1438 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2020

03/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Pha chế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1208 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2020

03/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1208 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2020

03/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trực tổng đài Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2020

03/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1436 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2020

03/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 926 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2020

03/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/01/2020

Nhà ứng tuyển: 1302 Tỉnh Lâm Đồng

10/01/2020

10/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chăm sóc khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 55 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2020

08/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 55 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2020

08/02/2020

DANH MỤC NGÀNH