Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Du lịch/Nhà hàng/Khách sạn

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý Giám đốc Lương: 007 Số lượng: 1

15/01/2021

Nhà ứng tuyển: 2129 Tỉnh Lâm Đồng

15/01/2021

15/02/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát buồng phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/01/2021

Nhà ứng tuyển: 2127 Tỉnh Lâm Đồng

14/01/2021

14/02/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/01/2021

Nhà ứng tuyển: 2127 Tỉnh Lâm Đồng

14/01/2021

14/02/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát nhà hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/01/2021

Nhà ứng tuyển: 2127 Tỉnh Lâm Đồng

14/01/2021

14/02/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/01/2021

Nhà ứng tuyển: 2127 Tỉnh Lâm Đồng

14/01/2021

14/02/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Bảo vệ Lương: 4.600.000 Số lượng: 1

11/01/2021

Nhà ứng tuyển: 2050-1 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

11/01/2021

31/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản Lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/01/2021

Nhà ứng tuyển: 1670 Tỉnh Lâm Đồng

05/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Barista Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

15/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1656 Tỉnh Lâm Đồng

15/12/2020

15/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông không cần kinh nghiệm, làm các bộ phận liên quan trong khách sạn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

11/12/2020

Nhà ứng tuyển: 220 Tỉnh Lâm Đồng

11/12/2020

11/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

09/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1371 Tỉnh Lâm Đồng

09/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thu ngân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1640 Tỉnh Lâm Đồng

03/12/2020

03/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên làm Phòng Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

26/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2094 Tỉnh Lâm Đồng

26/11/2020

31/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Bảo trì Điện - Nước Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

26/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2094 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

26/11/2020

31/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Cây xanh Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

26/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2094 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

26/11/2020

31/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2095 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

26/11/2020

26/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/11/2020

Nhà ứng tuyển: 1628 Tỉnh Lâm Đồng

18/11/2020

18/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Pha chế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/11/2020

Nhà ứng tuyển: 1628 Tỉnh Lâm Đồng

18/11/2020

18/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân kiêm bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/11/2020

Nhà ứng tuyển: 1624 Tỉnh Lâm Đồng

17/11/2020

30/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/11/2020

Nhà ứng tuyển: 1620 Tỉnh Lâm Đồng

11/11/2020

11/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Buồng phòng chăm sóc Homestay Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/11/2020

Nhà ứng tuyển: 1620 Tỉnh Lâm Đồng

11/11/2020

11/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG TẠP VỤ - NHÀ HÀNG - NHÀ BẾP - SALES MANAGER. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

06/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2081 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/11/2020

16/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phục vụ từ nay đến qua Tết Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

04/11/2020

Nhà ứng tuyển: 1617 Tỉnh Lâm Đồng

04/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát nhà hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/11/2020

Nhà ứng tuyển: 1613 Tỉnh Lâm Đồng

02/11/2020

15/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phục vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/11/2020

Nhà ứng tuyển: 1613 Tỉnh Lâm Đồng

02/11/2020

15/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên pha chế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/10/2020

Nhà ứng tuyển: 55 Tỉnh Lâm Đồng

08/10/2020

31/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/10/2020

Nhà ứng tuyển: 55 Tỉnh Lâm Đồng

08/10/2020

31/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: 005 Số lượng: 1

14/09/2020

Nhà ứng tuyển: 1577 Tỉnh Lâm Đồng

14/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thu ngân Lương: 005 Số lượng: 2

03/09/2020

Nhà ứng tuyển: 886 Tỉnh Lâm Đồng

03/09/2020

03/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nhà hàng Lương: 005 Số lượng: 4

03/09/2020

Nhà ứng tuyển: 886 Tỉnh Lâm Đồng

03/09/2020

03/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân có kinh nghiệm làm khách sạn từ 3 sao Lương: 005 Số lượng: 1

03/09/2020

Nhà ứng tuyển: 886 Tỉnh Lâm Đồng

03/09/2020

03/10/2020

DANH MỤC NGÀNH