Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán doanh nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

10/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

19/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

15/04/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hành chính văn phòng Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

05/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CỬA HÀNG TRƯỞNG XĂNG DẦU Lương: 006 Số lượng: 2

19/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH