Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán doanh nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán chi phí + kế toán vật tư Lương: 007 Số lượng: 2

31/07/2020

Nhà ứng tuyển: lamdong2050 Tỉnh Lâm Đồng

31/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN Lương: 5.000.000 Số lượng: 0

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1447 Tỉnh Lâm Đồng

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP (ĐÀ LẠT) Lương: 6.000.000 Số lượng: 6

17/01/2020

Nhà ứng tuyển: 2010 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

17/01/2020

28/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/09/2019

Nhà ứng tuyển: 2006 Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

10/09/2019

10/10/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/08/2019

Nhà ứng tuyển: 3014 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

19/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH