Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kỹ thuật giao thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trung cấp kỹ thuật Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

08/11/2023

Nhà ứng tuyển: web_Nanogen Tỉnh Lâm Đồng

08/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/04/2022

Nhà ứng tuyển: Web3305 Tỉnh Lâm Đồng

25/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ GIAO THÔNG Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

03/11/2021

Nhà ứng tuyển: 2465 Tỉnh Long An

03/11/2021

03/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bán hàng phân bón Công nghệ cao Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

19/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2210 Tỉnh Lâm Đồng

19/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông làm bông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1643 Tỉnh Lâm Đồng

10/12/2020

10/01/2021

DANH MỤC NGÀNH