Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kỹ thuật giao thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHĂM EM BÉ 6 THÁNG TUỔI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

31/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÀM VƯỜN (BAO ĂN Ở) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/05/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Tà Nung, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẤT- GIÁM SÁT ( CỬA NHỰA NHÔM KÍNH) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/03/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ MỘC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/02/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

28/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BỐC GẠCH MEN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/02/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

22/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤ BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/10/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

25/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY CÓ TAY NGHỀ - KHÔNG CÓ TAY NGHỀ ĐƯỢC ĐÀO TẠO MIỄN PHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 200

08/10/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH