Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kỹ thuật giao thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

30/11/2020

Nhà ứng tuyển: 1560 Tỉnh Lâm Đồng

30/11/2020

30/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tiếp viên nam trên xe khách Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

30/11/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

30/11/2020

30/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: 006 Số lượng: 2

27/10/2020

Nhà ứng tuyển: 2067 Tỉnh Lâm Đồng

27/10/2020

27/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ quán phở Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1602 Tỉnh Lâm Đồng

22/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Showoom Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

09/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1592 Tỉnh Lâm Đồng

09/10/2020

09/11/2020

DANH MỤC NGÀNH