Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh doanh/Buôn bán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

29/12/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

29/12/2020

29/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ YÊU BÁN HÀNG - VỀ VỚI COOP BẢO LỘC Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

28/12/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

28/12/2020

29/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ COOP BẢO LỘC - TÌM ĐỒNG ĐỘI BÁN HÀNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

25/12/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

25/12/2020

24/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG UNILEVER Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

24/12/2020

Nhà ứng tuyển: 2102 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

24/12/2020

24/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ABBOTT TUYỂN NV TƯ VẤN BÁN HÀNG SỮA Lương: 8.000.000 Số lượng: 4

18/12/2020

Nhà ứng tuyển: 2102 Tỉnh Lâm Đồng

18/12/2020

18/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 10

17/12/2020

Nhà ứng tuyển: 2117 Tỉnh Lâm Đồng

17/12/2020

30/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh gạo Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

15/12/2020

Nhà ứng tuyển: 2110 Tỉnh Lâm Đồng

15/12/2020

31/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG Lương: 6.200.000 Số lượng: 2

13/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2087 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/11/2020

13/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên kinh doanh Lương: 004 Số lượng: 0

30/10/2020

Nhà ứng tuyển: 3202 Tỉnh Lâm Đồng

30/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/10/2020

Nhà ứng tuyển: 2075 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

22/10/2020

10/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

29/09/2020

Nhà ứng tuyển: 2063 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

29/09/2020

09/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

20/05/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên chăm sóc khách hàng Lương: 4.500.000 Số lượng: 5

12/05/2020

Nhà ứng tuyển: 2001_Phiên 25/05 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/05/2020

16/05/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1508 Tỉnh Lâm Đồng

11/05/2020

11/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên phát triển thị trường bất động sản Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

29/04/2020

Nhà ứng tuyển: 1319 Tỉnh Lâm Đồng

29/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh khu vực Bảo Lộc, Lâm Hà Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

25/04/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

25/04/2020

16/05/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

26/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1424 Tỉnh Lâm Đồng

26/12/2019

26/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1424 Tỉnh Lâm Đồng

26/12/2019

26/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

11/11/2019

Nhà ứng tuyển: 133 Tỉnh Lâm Đồng

11/11/2019

11/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

24/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2019

05/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 40

24/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2019

05/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 317 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2019

14/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CTV Bán Hàng Dalamart Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH