Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh doanh/Buôn bán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/07/2024

Nhà ứng tuyển: 5207 Tỉnh Lâm Đồng

12/07/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh hoa Lương: 8.500.000 Số lượng: 2

31/05/2024

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

31/05/2024

30/06/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

04/05/2024

Nhà ứng tuyển: Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/04/2024

Nhà ứng tuyển: 5111 Tỉnh Lâm Đồng

10/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thị trường Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/03/2024

Nhà ứng tuyển: 5081 Tỉnh Lâm Đồng

25/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Nam sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/03/2024

Nhà ứng tuyển: 5057 Tỉnh Lâm Đồng

11/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG (CHUYÊN NGÀNH TIẾNG NGA) Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

07/03/2024

Nhà ứng tuyển: Xã Hiệp Thạnh, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

07/03/2024

07/06/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

07/03/2024

Nhà ứng tuyển: 5054 Tỉnh Lâm Đồng

07/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

01/03/2024

Nhà ứng tuyển: 5052 Tỉnh Lâm Đồng

01/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thị trường ngành nông nghiệp Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

01/03/2024

Nhà ứng tuyển: 5052 Tỉnh Lâm Đồng

01/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

22/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

22/02/2024

13/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

22/02/2024

Nhà ứng tuyển: 5030 Thị trấn Đinh Văn, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

22/02/2024

03/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh và phát triển thị trường Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

22/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

22/02/2024

13/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: 7.000 Số lượng: 1

22/02/2024

Nhà ứng tuyển: 4965 Tỉnh Lâm Đồng

22/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó Giám đốc Lương: 30.000.000 Số lượng: 1

22/02/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

22/02/2024

13/03/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên telesale, chăm sóc, tư vấn khách, chốt đơn, biết các trang mạng xã hội, ưu tiên biết Tiktok Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

02/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

02/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 3. Nhân viên tư vấn bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

02/01/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

02/01/2024

31/08/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Kinh Doanh - Lâm Đồng Lương: 5.500.000 Số lượng: 5

20/12/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giao Dịch Viên Tài Chính Tại Đà Lạt Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

12/12/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

12/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ bán hàng tết hoặc lâu dài Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/12/2023

Nhà ứng tuyển: 4979 Tỉnh Lâm Đồng

08/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PG/PB Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/11/2023

Nhà ứng tuyển: 4952 Tỉnh Lâm Đồng

08/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tư vấn bán hàng Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

03/11/2023

Nhà ứng tuyển: 4944-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

03/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHÁT HÀNG (SHIPER) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

25/10/2023

Nhà ứng tuyển: 1219 Tỉnh Lâm Đồng

25/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHân viên kinh doanh Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

24/10/2023

Nhà ứng tuyển: 4934-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Kinh Doanh kênh tạp hoá - quán ăn Lương: 5.300.000 Số lượng: 6

03/10/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

03/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

27/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4179-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

27/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/09/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

03/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

03/09/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

03/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/09/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

03/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH