Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh doanh/Buôn bán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

11/11/2019

Nhà ứng tuyển: 133 Tỉnh Lâm Đồng

11/11/2019

11/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

24/10/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2019

05/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 40

24/10/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2019

05/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

18/10/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

18/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

17/10/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

17/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 317 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2019

14/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kinh doanh Lương: 500.000 Số lượng: 3

07/10/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

07/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỜNG VÙNG KINH DOANH PHÂN BÓN KHU VỰC LÂM ĐỒNG - BÌNH THUẬN - ĐỒNG NAI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/09/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

26/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CTV Bán Hàng Dalamart Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - NHÂN VIÊN GIAO HÀNG - NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

22/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh khu vực Đạ Huoai, Đạ Tẻh Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

26/03/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

26/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH- KHU VỰC ĐÀ LẠT ( Có hoa hồng riêng) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/03/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

18/03/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển Nhân Viên Sale Online Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

09/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

09/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

05/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

05/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHĂM CỤ ÔNG (91 TUỔI) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/02/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

11/02/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

11/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển Nhân Viên văn phòng Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

17/12/2018

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

17/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

06/12/2018

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 006 Số lượng: 10

23/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Bình Dương

23/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 03

19/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đại Diện Kinh Doanh/ Đại Diện Tiêu Thụ (Lâm Đồng) Lương: 12.800.000 Số lượng: 2

06/10/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

06/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

27/08/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

27/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

21/08/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SALE Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

21/08/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM SÁT BÁN HÀNG Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

21/08/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH/TIẾP THỊ Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

06/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

06/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH / PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

22/06/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 008 Số lượng: 1

12/06/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

12/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NỮ NHÂN VIÊN KINH DOANH (CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI, WEBSITE) Lương: 5.000.000 Số lượng: 10

16/05/2018

Nhà ứng tuyển: Thành phố Buôn Ma Thuột

16/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH