Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh doanh/Buôn bán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

29/09/2020

Nhà ứng tuyển: 2063 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

29/09/2020

09/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÀ MINH ĐỨC TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI ĐÀ LẠT( SALE) Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

26/08/2020

Nhà ứng tuyển: 2013 Tỉnh Lâm Đồng

26/08/2020

23/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

20/05/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên chăm sóc khách hàng Lương: 4.500.000 Số lượng: 5

12/05/2020

Nhà ứng tuyển: 2001_Phiên 25/05 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/05/2020

16/05/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1508 Tỉnh Lâm Đồng

11/05/2020

11/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên phát triển thị trường bất động sản Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

29/04/2020

Nhà ứng tuyển: 1319 Tỉnh Lâm Đồng

29/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh khu vực Bảo Lộc, Lâm Hà Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

25/04/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

25/04/2020

16/05/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

26/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1424 Tỉnh Lâm Đồng

26/12/2019

26/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1424 Tỉnh Lâm Đồng

26/12/2019

26/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

11/11/2019

Nhà ứng tuyển: 133 Tỉnh Lâm Đồng

11/11/2019

11/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

24/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2019

05/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 40

24/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2019

05/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 317 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2019

14/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CTV Bán Hàng Dalamart Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH