Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh doanh/Buôn bán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG Lương: 7.000.000 Số lượng: 4

25/02/2020

Nhà ứng tuyển: Xã Hiệp Thạnh, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

25/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

26/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1424 Tỉnh Lâm Đồng

26/12/2019

26/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV Marketing Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1424 Tỉnh Lâm Đồng

26/12/2019

26/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

11/11/2019

Nhà ứng tuyển: 133 Tỉnh Lâm Đồng

11/11/2019

11/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

24/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2019

05/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 40

24/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2019

05/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 317 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2019

14/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CTV Bán Hàng Dalamart Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH