Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN Lương: 20.000.000 Số lượng: 2

05/09/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

05/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật hiện trường Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

13/02/2023

Nhà ứng tuyển: 3927 Tỉnh Lâm Đồng

13/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý mỏ Lương: 15.000.000 Số lượng: 2

02/08/2022

Nhà ứng tuyển: web3657 Tỉnh Lâm Đồng

02/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH