Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bưu chính viễn thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân khai thác bưu chính (Đức Trọng) - Tháng 6 Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

14/06/2021

Nhà ứng tuyển: 1219 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

14/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giao dịch viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

29/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2312 Tỉnh Lâm Đồng

29/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giao dịch viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: 1219 Tỉnh Lâm Đồng

15/03/2021

15/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

19/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2092 Tỉnh Lâm Đồng

19/11/2020

30/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân khai thác bưu chính Lương: 004 Số lượng: 10

18/06/2020

Nhà ứng tuyển: 1219 Tỉnh Lâm Đồng

18/06/2020

18/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giao dịch viên( làm tại huyện Cát Tiên) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/06/2020

Nhà ứng tuyển: 1219 Tỉnh Lâm Đồng

03/06/2020

03/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân sự (làm tại Đức Trọng) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1511 Tỉnh Lâm Đồng

12/05/2020

12/06/2020

DANH MỤC NGÀNH