Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Bưu chính viễn thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KHAI THÁC BƯU CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/10/2023

Nhà ứng tuyển: 1219 Tỉnh Lâm Đồng

25/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ (Giao dịch viên) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

25/10/2023

Nhà ứng tuyển: 1219 Tỉnh Lâm Đồng

25/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIAO DỊCH VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

25/10/2023

Nhà ứng tuyển: 1219 Tỉnh Lâm Đồng

25/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giao dịch viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/06/2023

Nhà ứng tuyển: 2329 Tỉnh Lâm Đồng

30/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/04/2023

Nhà ứng tuyển: 3989 Tỉnh Lâm Đồng

19/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

15/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3718 Tỉnh Lâm Đồng

15/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật xây dựng dân dụng Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

14/06/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân khai thác bưu chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

14/06/2021

Nhà ứng tuyển: 1219 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

14/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giao dịch viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

29/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2312 Tỉnh Lâm Đồng

29/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giao dịch viên tại TP Bảo Lộc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: 1219 Tỉnh Lâm Đồng

15/03/2021

31/05/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

19/11/2020

Nhà ứng tuyển: Web2092 Tỉnh Lâm Đồng

19/11/2020

01/07/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân khai thác bưu chính - Tại Đức Trọng ( T10/2021) Lương: 004 Số lượng: 10

18/06/2020

Nhà ứng tuyển: 1219 Tỉnh Lâm Đồng

18/06/2020

06/11/2021

DANH MỤC NGÀNH