Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kế toán kiểm toán

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KẾ TOÁN VIÊN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

05/06/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

05/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng ban kiểm soát – Mã: TBKS-K Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/04/2019

Nhà ứng tuyển: Thành Phố Hà Nội

16/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TRƯỞNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

31/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ Lương: Thỏa thuận Số lượng: -1

14/05/2018

Nhà ứng tuyển: 113 Tỉnh Lâm Đồng

14/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH