Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thiết kế/Mỹ thuật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN MỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

30/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Phát, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

30/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THIẾT KẾ NỘI THẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

16/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THIẾT KẾ NỘI THẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/09/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

28/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN MỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

04/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

04/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH