Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện tử-Viễn thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật dây máy, nhà trạm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

06/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1478 Tỉnh Lâm Đồng

06/03/2020

06/04/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ [BAMBOO AIRWAYS] - Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật tàu bay - Sân bay lẻ Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

14/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1702 Tỉnh Lâm Đồng

14/02/2020

29/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: 259 Xã Tân Thượng, h. Di Linh, Lâm Đồng

25/10/2019

31/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

30/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1003 Thị trấn Lộc Thắng, h. Bảo Lâm, Lâm Đồng

30/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH