Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện tử-Viễn thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Tân Thượng, h. Di Linh, Lâm Đồng

25/10/2019

15/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

30/08/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Lộc Thắng, h. Bảo Lâm, Lâm Đồng

30/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

18/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

18/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH - CAMERA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

15/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

15/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

14/03/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/06/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

25/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

22/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH