Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện tử-Viễn thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo trì điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1662 Tỉnh Lâm Đồng

28/12/2020

28/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/12/2020

Nhà ứng tuyển: 3225 Tỉnh Lâm Đồng

16/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1654 Tỉnh Lâm Đồng

14/12/2020

31/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1487 Tỉnh Lâm Đồng

10/12/2020

10/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật điện tử(tin học, photo) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

12/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1594 Tỉnh Lâm Đồng

12/10/2020

12/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1487 Tỉnh Lâm Đồng

10/10/2020

10/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HỖ TRỢ VẬN HÀNH KHÁC THÁC (LÀM VIỆC TẠI MOBIFONE BẢO LỘC) Lương: 5.500.000 Số lượng: 2

30/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2047 Tỉnh Lâm Đồng

30/07/2020

15/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/07/2020

Nhà ứng tuyển: 3173 Tỉnh Lâm Đồng

23/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

30/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1003 Thị trấn Lộc Thắng, h. Bảo Lâm, Lâm Đồng

30/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH