Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện tử-Viễn thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN KHO LINH KIỆN Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

01/11/2023

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

01/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN BẢO HÀNH Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

01/11/2023

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

01/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Kỹ Thuật (Lâm Đồng) Lương: 8.500.000 Số lượng: 5

05/10/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

05/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thu cước Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

20/04/2023

Nhà ứng tuyển: 1487 Tỉnh Lâm Đồng

20/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng VP CN Bảo Lộc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/07/2022

Nhà ứng tuyển: 3656 Tỉnh Lâm Đồng

28/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/06/2022

Nhà ứng tuyển: 515 Tỉnh Lâm Đồng

30/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật dây máy nhà trạm Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

14/06/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: 7.000 Số lượng: 5

13/06/2022

Nhà ứng tuyển: Web 1373 Tỉnh Lâm Đồng

13/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3275 Tỉnh Lâm Đồng

20/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật lắp đặt camera, nhà thông minh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/04/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

05/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

18/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2322 Tỉnh Lâm Đồng

18/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

17/05/2021

Nhà ứng tuyển: web2202 Tỉnh Lâm Đồng

17/05/2021

09/06/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật IT Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

05/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2316 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/05/2021

19/05/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ Thuật Viên Triển Khai Bảo Trì Hệ Thống Mạng Viễn Thông (Lâm Đồng) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

25/01/2021

Nhà ứng tuyển: Web2092 Tỉnh Lâm Đồng

25/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1487 Tỉnh Lâm Đồng

10/12/2020

31/08/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1487 Tỉnh Lâm Đồng

10/10/2020

31/08/2022

DANH MỤC NGÀNH