Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE NÂNG - LÁI XE CÓ BẰNG DẤU D Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

26/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

26/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

19/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

19/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

28/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÀI XẾ KIÊM THU MUA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/05/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Đạ Sar, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

17/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE - PHỤ XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

08/05/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÀI XẾ XE TẢI - BẰNG B2 Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

03/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

03/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/04/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

26/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE BẰNG C Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/03/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

27/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE B2 Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

15/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÀI XẾ HẠNG E Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

15/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

15/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

05/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/03/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

01/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE BẰNG D Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/02/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE CHỞ GẠCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/02/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

22/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CHẠY XE Ô TÔ ĐI GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/01/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

17/01/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

17/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE TAXI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

11/01/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE BẰNG D Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/01/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/01/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

04/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

29/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÀI XẾ LÁI XE TẢI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/10/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÀI XẾ XE BEN (DẤU C TRỞ LÊN) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/10/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE + PHỤ VIỆC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/10/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE ĐƯA ĐÓN GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/09/2018

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

28/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN LÁI MÁY ỦI - MÁY ĐÀO - MÁY ĐÀM - XE BEN (HẠNG C) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 16

14/09/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHĂM SÓC XE HƠI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/09/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/08/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

30/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH