Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe dấu D Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

29/10/2020

Nhà ứng tuyển: 3201 Tỉnh Lâm Đồng

29/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/10/2020

Nhà ứng tuyển: 2018 Tỉnh Lâm Đồng

29/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe dấu C Lương: 006 Số lượng: 1

27/10/2020

Nhà ứng tuyển: 2067 Tỉnh Lâm Đồng

27/10/2020

27/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe jeep Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

27/10/2020

Nhà ứng tuyển: 2018 Tỉnh Lâm Đồng

27/10/2020

20/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe tải Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1558 Tỉnh Lâm Đồng

13/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe bán tải Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/09/2020

Nhà ứng tuyển: 1588 Tỉnh Lâm Đồng

30/09/2020

30/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế bằng C Lương: 006 Số lượng: 2

10/08/2020

Nhà ứng tuyển: 1560 Tỉnh Lâm Đồng

10/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe bồn trộn bê tông, xe bơm bê tông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

27/07/2020

Nhà ứng tuyển: 3146 Tỉnh Lâm Đồng

27/07/2020

27/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe nâng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

21/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2031 Tỉnh Lâm Đồng

21/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/07/2020

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

09/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/06/2020

Nhà ứng tuyển: 3061 Tỉnh Lâm Đồng

24/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe dấu C Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

22/06/2020

Nhà ứng tuyển: 3160 Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe 7 chỗ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/06/2020

Nhà ứng tuyển: 3010 Tỉnh Lâm Đồng

09/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/05/2020

Nhà ứng tuyển: 35 Tỉnh Lâm Đồng

11/05/2020

17/05/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe Lương: 007 Số lượng: 2

27/02/2020

Nhà ứng tuyển: 5555 Tỉnh Lâm Đồng

27/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư giao thông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3124 Tỉnh Lâm Đồng

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3001 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE BEN - CƠ GIỚI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1085 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE 7 CHỖ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1442 Tỉnh Lâm Đồng

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó quản đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2020

03/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe (xe ben, xe súc, xe đào) Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 926 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2020

15/05/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

05/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1182 Tỉnh Lâm Đồng

05/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÀI XẾ BẰNG B2 - C Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/10/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

29/10/2019

30/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤ XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: 3012 Xã Lộc Châu , tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÀI XẾ DẤU C Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: 3012 Xã Lộc Châu , tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤ XE TẢI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1294 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤ XE TẢI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1293 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤ XE TUYẾN ĐÀ LẠT - SÀI GÒN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

17/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1276 Tỉnh Lâm Đồng

17/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE CẦN CẨU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1268 Tỉnh Lâm Đồng

10/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE BẰNG D Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/09/2019

Nhà ứng tuyển: 1255 Tỉnh Lâm Đồng

24/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH