Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

05/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1182 Tỉnh Lâm Đồng

05/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÀI XẾ BẰNG B2 - C Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/10/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

29/10/2019

29/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÀI XẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

24/10/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2019

05/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤ XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Lộc Châu , tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÀI XẾ DẤU C Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Lộc Châu , tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤ XE TẢI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤ XE TẢI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤ XE TUYẾN ĐÀ LẠT - SÀI GÒN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

17/10/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

17/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE CẦN CẨU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/10/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE BẰNG D Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/09/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

24/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE NÂNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤ XE TẢI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Lộc Châu , tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE GIAO HÀNG SÀI GÒN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE NÂNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

29/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÀI XẾ DẤU C - PHỤ XE TẢI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

29/08/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Lộc Châu , tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

29/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÀI XẾ DẤU E Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE NÂNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

16/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE NÂNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

26/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÀI XẾ DẤU C - NHÂN VIÊN GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/07/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Lộc Châu , tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

25/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE TUYẾN - LÁI XE TRNG CHUYỂN - NHÂN VIÊN PHỤC VỤ MẮT ĐẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

25/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

25/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE NÂNG - LÁI XE CÓ BẰNG DẤU D Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

26/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

26/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

19/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

19/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

28/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÀI XẾ KIÊM THU MUA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/05/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Đạ Sar, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

17/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE - PHỤ XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

08/05/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÀI XẾ XE TẢI - BẰNG B2 Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

03/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

03/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH