Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Vận tải/Lái xe

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tiếp viên tuyến - làm việc tại Đà Lạt Lương: 12.000.000 Số lượng: 50

07/01/2021

Nhà ứng tuyển: 2123 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

07/01/2021

07/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe tuyến- làm việc tại Đà Lạt Lương: 20.000.000 Số lượng: 50

07/01/2021

Nhà ứng tuyển: 2123 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

07/01/2021

07/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/01/2021

Nhà ứng tuyển: 1672 Tỉnh Lâm Đồng

05/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe bằng B2 Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

21/12/2020

Nhà ứng tuyển: 35 Tỉnh Lâm Đồng

21/12/2020

21/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tài xế Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

17/12/2020

Nhà ứng tuyển: 2117 Tỉnh Lâm Đồng

17/12/2020

30/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe 1,4 tấn kiêm giao nhận hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1652 Tỉnh Lâm Đồng

15/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

09/12/2020

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

09/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1642 Tỉnh Lâm Đồng

04/12/2020

04/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái máy xúc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

04/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1642 Tỉnh Lâm Đồng

04/12/2020

04/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/11/2020

Nhà ứng tuyển: 3049 Tỉnh Lâm Đồng

12/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV kiểm định Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/11/2020

Nhà ứng tuyển: 3161 Tỉnh Lâm Đồng

12/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe dấu D Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

29/10/2020

Nhà ứng tuyển: 3201 Tỉnh Lâm Đồng

29/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/10/2020

Nhà ứng tuyển: 2018 Tỉnh Lâm Đồng

29/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe dấu C Lương: 006 Số lượng: 1

27/10/2020

Nhà ứng tuyển: 2067 Tỉnh Lâm Đồng

27/10/2020

27/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe jeep Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

27/10/2020

Nhà ứng tuyển: 2018 Tỉnh Lâm Đồng

27/10/2020

20/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe tải Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1558 Tỉnh Lâm Đồng

13/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe bán tải Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/09/2020

Nhà ứng tuyển: 1588 Tỉnh Lâm Đồng

30/09/2020

30/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe bồn trộn bê tông, xe bơm bê tông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

27/07/2020

Nhà ứng tuyển: 3146 Tỉnh Lâm Đồng

27/07/2020

27/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe nâng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

21/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2031 Tỉnh Lâm Đồng

21/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/07/2020

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

09/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/06/2020

Nhà ứng tuyển: 3061 Tỉnh Lâm Đồng

24/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe dấu C Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

22/06/2020

Nhà ứng tuyển: 3160 Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe 7 chỗ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/06/2020

Nhà ứng tuyển: 3010 Tỉnh Lâm Đồng

09/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe Lương: 005 Số lượng: 20

11/05/2020

Nhà ứng tuyển: 35 Tỉnh Lâm Đồng

11/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe Lương: 007 Số lượng: 2

27/02/2020

Nhà ứng tuyển: 5555 Tỉnh Lâm Đồng

27/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư giao thông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3124 Tỉnh Lâm Đồng

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3001 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE BEN - CƠ GIỚI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1085 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE 7 CHỖ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1442 Tỉnh Lâm Đồng

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó quản đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2020

03/03/2020

DANH MỤC NGÀNH