Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thủ kho kiêm thu mua Lương: 005 Số lượng: 1

11/12/2020

Nhà ứng tuyển: 2105 Tỉnh Lâm Đồng

11/12/2020

11/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thủ kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/11/2020

Nhà ứng tuyển: 160 Tỉnh Lâm Đồng

24/11/2020

24/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cửa hàng trưởng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1603 Tỉnh Lâm Đồng

22/10/2020

22/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/09/2020

Nhà ứng tuyển: 286 Tỉnh Lâm Đồng

14/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên trợ lý kinh doanh Lương: 005 Số lượng: 1

07/09/2020

Nhà ứng tuyển: 399 Tỉnh Lâm Đồng

07/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO NỘI BỘ Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

21/08/2020

Nhà ứng tuyển: 2052 Tỉnh Lâm Đồng

21/08/2020

15/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: 004 Số lượng: 4

13/08/2020

Nhà ứng tuyển: 1562 Tỉnh Lâm Đồng

13/08/2020

13/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/08/2020

Nhà ứng tuyển: 3181 Tỉnh Lâm Đồng

12/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý giám đốc Lương: 005 Số lượng: 1

07/07/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

07/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 005 Số lượng: 15

06/07/2020

Nhà ứng tuyển: 1538 Tỉnh Lâm Đồng

06/07/2020

29/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

23/06/2020

Nhà ứng tuyển: 2026 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

28/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1162 Tỉnh Lâm Đồng

28/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN XÁC MINH THÔNG TIN, HỖ TRỢ NGÂN HÀNG (VPB, OCB, SHBFC...) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 832 Tỉnh Lâm Đồng

19/02/2020

19/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KINH DOANH Lương: 12.000.000 Số lượng: 10

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1465 Tỉnh Lâm Đồng

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ TEAM (TEAMLEADER) Lương: 12.000.000 Số lượng: 2

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1465 Tỉnh Lâm Đồng

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thu mua/ kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1319 Tỉnh Lâm Đồng

18/11/2019

18/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH - Làm việc tại Phú Hội, Đức Trọng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1420 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

02/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/07/2019

Nhà ứng tuyển: 3040 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

31/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG GIAO TIẾP ĐƯỢC TIẾNG HOA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/07/2019

Nhà ứng tuyển: 3062 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

26/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

26/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

23/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

23/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG BƯU CỤC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÓ GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/06/2019

Nhà ứng tuyển: 1219 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH