Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 5.000.000 Số lượng: 01

23/06/2020

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

28/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1162 Tỉnh Lâm Đồng

28/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN XÁC MINH THÔNG TIN, HỖ TRỢ NGÂN HÀNG (VPB, OCB, SHBFC...) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 832 Tỉnh Lâm Đồng

19/02/2020

19/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KINH DOANH Lương: 12.000.000 Số lượng: 10

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1465 Tỉnh Lâm Đồng

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ TEAM (TEAMLEADER) Lương: 12.000.000 Số lượng: 2

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1465 Tỉnh Lâm Đồng

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thu mua/ kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1319 Tỉnh Lâm Đồng

18/11/2019

18/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH - Làm việc tại Phú Hội, Đức Trọng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1420 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

02/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/07/2019

Nhà ứng tuyển: 3040 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

31/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG GIAO TIẾP ĐƯỢC TIẾNG HOA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/07/2019

Nhà ứng tuyển: 3062 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

26/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

26/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

23/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

23/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG BƯU CỤC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/07/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Nam Ban, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

09/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÓ GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/06/2019

Nhà ứng tuyển: 1219 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH