Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kinh tế

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH - Làm việc tại Phú Hội, Đức Trọng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/08/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

02/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

31/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG GIAO TIẾP ĐƯỢC TIẾNG HOA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

26/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

26/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

23/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

23/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG BƯU CỤC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/07/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Nam Ban, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

09/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÓ GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/05/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

03/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THƯ KÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/04/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ TUYỂN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN SALES Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

02/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

02/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỦ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

28/02/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

28/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐIỀU PHỐI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/02/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CỬA HÀNG TRƯỞNG XĂNG DẦU - NHÂN VIÊN BÁN XĂNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 12

11/12/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH NHÀ PHÂN PHỐI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/12/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TƯ VẤN TÍN DỤNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/12/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

06/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

29/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỦ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

28/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/09/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

30/08/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

30/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN NHÂN SỰ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

29/08/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

29/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TÌM KIẾM THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

31/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỦ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

17/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

02/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TƯ VẤN KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

02/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/06/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

28/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG NHIÊN LIỆU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/06/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

25/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔNG ĐÀI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

04/06/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

04/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BỘ PHẬN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/06/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

01/06/2018

01/07/2018

DANH MỤC NGÀNH