Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện-Điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kỹ thuật viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1487 Tỉnh Lâm Đồng

26/03/2020

26/04/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư điện, kỹ sư chất lượng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

20/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1484 Tỉnh Lâm Đồng

20/03/2020

20/04/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên cơ điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

25/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3126 Tỉnh Lâm Đồng

25/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KINH DOANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 10

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1460 Tỉnh Lâm Đồng

13/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2020

03/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 42 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2020

08/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1406 Tỉnh Lâm Đồng

23/12/2019

23/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

23/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1405 Tỉnh Lâm Đồng

23/12/2019

23/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

13/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1398 Tỉnh Lâm Đồng

13/12/2019

13/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1385 Tỉnh Lâm Đồng

05/12/2019

05/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ đồng, sơn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 272 Tỉnh Lâm Đồng

21/11/2019

21/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cố vấn dịch vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 272 Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/11/2019

21/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

19/11/2019

Nhà ứng tuyển: 126 Tỉnh Lâm Đồng

19/11/2019

19/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên R&D Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

19/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1341 Tỉnh Bình Thuận

19/11/2019

19/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát, kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 56

19/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1341 Tỉnh Bình Thuận

19/11/2019

19/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1319 Tỉnh Lâm Đồng

18/11/2019

18/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1336 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

11/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/11/2019

11/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

04/11/2019

Nhà ứng tuyển: 378 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

04/11/2019

04/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CAO ĐẲNG- TRUNG CẤP ĐIỆN/ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP -CÔNG NHÂN ĐƯỜNG DÂY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: 259 Xã Tân Thượng, h. Di Linh, Lâm Đồng

25/10/2019

31/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐIỆN/ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: 259 Tỉnh Lâm Đồng

25/10/2019

31/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ MẠNG & HỆ THỐNG ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: 259 Tỉnh Lâm Đồng

25/10/2019

15/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ cơ điện Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

15/10/2019

Nhà ứng tuyển: 375 Tỉnh Lâm Đồng

15/10/2019

15/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1266 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2019

14/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

25/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN - CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: 3061 Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: 527 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/08/2019

30/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THIẾT KẾ QC Lương: 006 Số lượng: 4

06/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH