Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện-Điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV kỹ thuật Điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5152 Tỉnh Lâm Đồng

22/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cơ điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

21/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5148 Tỉnh Lâm Đồng

21/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên vận hành thiết bị sản xuất Lương: 6.000.000 Số lượng: 27

14/05/2024

Nhà ứng tuyển: web_Nanogen Tỉnh Lâm Đồng

14/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kĩ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

06/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5140 Tỉnh Lâm Đồng

06/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kĩ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/04/2024

Nhà ứng tuyển: 5127 Tỉnh Lâm Đồng

17/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Vận hành máy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

26/03/2024

Nhà ứng tuyển: 4101 Tỉnh Lâm Đồng

26/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Kỹ thuật - Bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

26/03/2024

Nhà ứng tuyển: 4101 Tỉnh Lâm Đồng

26/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Vận hành máy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

21/03/2024

Nhà ứng tuyển: 3764 Tỉnh Lâm Đồng

21/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Kỹ thuật - Bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

21/03/2024

Nhà ứng tuyển: 3764 Tỉnh Lâm Đồng

21/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo trì điện nước Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2202 Tỉnh Lâm Đồng

22/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/02/2024

Nhà ứng tuyển: 4214 Tỉnh Lâm Đồng

22/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Kỹ thuật Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

05/02/2024

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

05/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/02/2024

Nhà ứng tuyển: 4131-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

05/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Điện (QCO) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

23/01/2024

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

23/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/12/2023

Nhà ứng tuyển: 4965 Tỉnh Lâm Đồng

06/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kỹ thuật giao hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/10/2023

Nhà ứng tuyển: 4204-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

05/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật + bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/10/2023

Nhà ứng tuyển: 4200-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

05/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cơ điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4126-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

25/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 0

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4092 Tỉnh Lâm Đồng

19/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4091 Tỉnh Lâm Đồng

19/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4059-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

18/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

04/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4074-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

04/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4072-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

04/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư điện nước Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4070-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

04/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4062-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

03/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4037 Tỉnh Lâm Đồng

16/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ điện Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

24/04/2023

Nhà ứng tuyển: web3994 Tỉnh Lâm Đồng

24/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

21/04/2023

Nhà ứng tuyển: 3777 Tỉnh Lâm Đồng

21/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/04/2023

Nhà ứng tuyển: 1487 Tỉnh Lâm Đồng

20/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH