Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện-Điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN - CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THIẾT KẾ QC Lương: 006 Số lượng: 4

06/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

24/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

24/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN - NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/04/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

24/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

19/04/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

19/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐIỆN NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/04/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

18/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển 1 lao động biết về điện gia dụng Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

15/04/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

15/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/04/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

04/04/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

04/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/04/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

02/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

26/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

26/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

21/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN - NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

14/03/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN ĐIỆN - ĐIỆN TỬ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

11/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN ĐIỆN - ĐIỆN TỬ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

11/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ÂM THANH - ÁNH SÁNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/02/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/01/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

17/01/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

17/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN - CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

04/01/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

04/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/01/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

04/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO TRÌ ĐIỆN - NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/12/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

26/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: 005 Số lượng: 3

21/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ÂM THANH, VI TÍNH - ĐIỆN LẠNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

24/09/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

24/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/09/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

19/09/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/09/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH