Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện-Điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo trì điện nước Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/02/2024

Nhà ứng tuyển: 2202 Tỉnh Lâm Đồng

22/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/02/2024

Nhà ứng tuyển: 4214 Tỉnh Lâm Đồng

22/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/02/2024

Nhà ứng tuyển: 4131-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

05/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Điện (QCO) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

23/01/2024

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

23/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/12/2023

Nhà ứng tuyển: 4965 Tỉnh Lâm Đồng

06/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cơ điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4126-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

25/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 0

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4092 Tỉnh Lâm Đồng

19/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4091 Tỉnh Lâm Đồng

19/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4059-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

18/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

04/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4074-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

04/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4072-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

04/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư điện nước Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4070-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

04/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4062-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

03/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4037 Tỉnh Lâm Đồng

16/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ điện Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

24/04/2023

Nhà ứng tuyển: web3994 Tỉnh Lâm Đồng

24/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

21/04/2023

Nhà ứng tuyển: 3777 Tỉnh Lâm Đồng

21/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/04/2023

Nhà ứng tuyển: 1487 Tỉnh Lâm Đồng

20/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/04/2023

Nhà ứng tuyển: 3246-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

10/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ điện nước Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

24/02/2023

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

24/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ điện công nghiệp Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

24/02/2023

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

24/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cơ điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/02/2023

Nhà ứng tuyển: 3918 Tỉnh Lâm Đồng

07/02/2023

29/04/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên bảo hành Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/12/2022

Nhà ứng tuyển: 3874 Tỉnh Lâm Đồng

07/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

30/11/2022

Nhà ứng tuyển: 2235 Tỉnh Lâm Đồng

30/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ in Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3850 Tỉnh Lâm Đồng

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3833 Tỉnh Lâm Đồng

15/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3810 Tỉnh Lâm Đồng

02/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3810 Tỉnh Lâm Đồng

02/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo trì vận hành Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3810 Tỉnh Lâm Đồng

02/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

21/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3686 Tỉnh Lâm Đồng

21/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH