Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện-Điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ điện nước Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

24/02/2023

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

24/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ điện công nghiệp Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

24/02/2023

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

24/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cơ điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/02/2023

Nhà ứng tuyển: 3918 Tỉnh Lâm Đồng

07/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên bảo hành Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/12/2022

Nhà ứng tuyển: 3874 Tỉnh Lâm Đồng

07/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

30/11/2022

Nhà ứng tuyển: 2235 Tỉnh Lâm Đồng

30/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ in Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3850 Tỉnh Lâm Đồng

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3833 Tỉnh Lâm Đồng

15/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3810 Tỉnh Lâm Đồng

02/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3810 Tỉnh Lâm Đồng

02/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo trì vận hành Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3810 Tỉnh Lâm Đồng

02/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

21/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3686 Tỉnh Lâm Đồng

21/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ Sư điện Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

14/09/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3698 Tỉnh Lâm Đồng

29/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

22/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3686 Tỉnh Lâm Đồng

22/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật điện- bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3667 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

15/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Hỗ trợ Kỹ thuật làm việc tại Lâm Đồng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/07/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/07/2022

Nhà ứng tuyển: WEB3644 Tỉnh Lâm Đồng

01/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ/ KỸ THUẬT VIÊN CƠ ĐIỆN LẠNH, ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA Lương: 7.000 Số lượng: 4

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3401 Tỉnh Lâm Đồng

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/05/2022

Nhà ứng tuyển: 1064 Tỉnh Lâm Đồng

20/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/05/2022

Nhà ứng tuyển: 2519 Tỉnh Lâm Đồng

09/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Sinh viên mới tốt nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

27/04/2022

Nhà ứng tuyển: 3058 Tỉnh Tây Ninh

27/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vận hành máy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

27/04/2022

Nhà ứng tuyển: 3056 Tỉnh Lâm Đồng

27/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ điện nước Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

12/04/2022

Nhà ứng tuyển: 3301 Tỉnh Lâm Đồng

12/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật đồng, sơn, sửa chữa chung Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

15/03/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

15/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Thoại - Đà Lạt Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

14/03/2022

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

11/03/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

02/03/2022

Nhà ứng tuyển: 2454 Tỉnh Lâm Đồng

02/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 240

28/01/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

28/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 1 THỢ ĐIỆN NAM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

30/12/2021

Nhà ứng tuyển: 2512 Tỉnh Bình Dương

30/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên cơ điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

26/11/2021

Nhà ứng tuyển: 3229 Tỉnh Lâm Đồng

26/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH