Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện-Điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ/ KỸ THUẬT VIÊN CƠ ĐIỆN LẠNH, ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA Lương: 7.000 Số lượng: 4

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3401 Tỉnh Lâm Đồng

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/05/2022

Nhà ứng tuyển: 1064 Tỉnh Lâm Đồng

20/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/05/2022

Nhà ứng tuyển: 2519 Tỉnh Lâm Đồng

09/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Sinh viên mới tốt nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

27/04/2022

Nhà ứng tuyển: 3058 Tỉnh Tây Ninh

27/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vận hành máy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

27/04/2022

Nhà ứng tuyển: 3056 Tỉnh Lâm Đồng

27/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ điện nước Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

12/04/2022

Nhà ứng tuyển: 3301 Tỉnh Lâm Đồng

12/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật đồng, sơn, sửa chữa chung Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

15/03/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

15/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Thoại - Đà Lạt Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

14/03/2022

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

11/03/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 240

28/01/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

28/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 1 THỢ ĐIỆN NAM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 01

30/12/2021

Nhà ứng tuyển: 2512 Tỉnh Bình Dương

30/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên cơ điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

26/11/2021

Nhà ứng tuyển: 3229 Tỉnh Lâm Đồng

26/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/11/2021

Nhà ứng tuyển: 2480 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

19/11/2021

19/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/10/2021

Nhà ứng tuyển: 2454 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

26/10/2021

31/03/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật điện lạnh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/10/2021

Nhà ứng tuyển: 2453 Tỉnh Lâm Đồng

25/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tổ trưởng điện lạnh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/10/2021

Nhà ứng tuyển: 2453 Tỉnh Lâm Đồng

25/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật vận hành máy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

07/10/2021

Nhà ứng tuyển: 2031 Tỉnh Lâm Đồng

07/10/2021

07/11/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/10/2021

Nhà ứng tuyển: 2440 Thị trấn Thạnh Mỹ, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

05/10/2021

05/11/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/07/2021

Nhà ứng tuyển: 2402 Tỉnh Lâm Đồng

14/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÓ NHÓM CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/07/2021

Nhà ứng tuyển: 229 Tỉnh Lâm Đồng

06/07/2021

06/08/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/06/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2385 Tỉnh Lâm Đồng

21/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

25/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2347 Tỉnh Bình Dương

25/05/2021

25/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo trì điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/05/2021

Nhà ứng tuyển: 3264 Tỉnh Lâm Đồng

05/05/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo trì điện nước Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/04/2021

Nhà ứng tuyển: 83 Tỉnh Lâm Đồng

22/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2182 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

09/03/2021

09/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

08/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2178 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

08/03/2021

08/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật bảo trì điện, nước Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/01/2021

Nhà ứng tuyển: Web1319 Tỉnh Lâm Đồng

29/01/2021

03/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo trì máy may Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

06/07/2020

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

06/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/05/2020

Nhà ứng tuyển: 135 Tỉnh Lâm Đồng

18/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH