Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện-Điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

06/07/2020

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

06/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: 006 Số lượng: 1

09/06/2020

Nhà ứng tuyển: 1398 Tỉnh Lâm Đồng

09/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/05/2020

Nhà ứng tuyển: 135 Tỉnh Lâm Đồng

18/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1508 Tỉnh Lâm Đồng

11/05/2020

11/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV kĩ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/05/2020

Nhà ứng tuyển: 124 Tỉnh Lâm Đồng

05/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên cơ điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

25/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3126 Tỉnh Lâm Đồng

25/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KINH DOANH Lương: 10.000.000 Số lượng: 10

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1460 Tỉnh Lâm Đồng

13/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2020

03/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 146 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2020

09/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 42 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2020

08/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1406 Tỉnh Lâm Đồng

23/12/2019

23/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

23/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1405 Tỉnh Lâm Đồng

23/12/2019

23/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

13/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1398 Tỉnh Lâm Đồng

13/12/2019

13/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1385 Tỉnh Lâm Đồng

05/12/2019

18/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ đồng, sơn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 272 Tỉnh Lâm Đồng

21/11/2019

21/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cố vấn dịch vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/11/2019

Nhà ứng tuyển: 272 Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/11/2019

21/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

19/11/2019

Nhà ứng tuyển: 126 Tỉnh Lâm Đồng

19/11/2019

18/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên R&D Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

19/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1341 Tỉnh Bình Thuận

19/11/2019

19/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát, kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 56

19/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1341 Tỉnh Bình Thuận

19/11/2019

19/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1319 Tỉnh Lâm Đồng

18/11/2019

18/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1336 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

11/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/11/2019

11/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

04/11/2019

Nhà ứng tuyển: 378 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

04/11/2019

25/05/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ cơ điện Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

15/10/2019

Nhà ứng tuyển: 375 Tỉnh Lâm Đồng

15/10/2019

15/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1266 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2019

14/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN - CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: 3061 Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: 527 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/08/2019

30/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THIẾT KẾ QC Lương: 006 Số lượng: 4

06/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH