Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/01/2020

Nhà ứng tuyển: 1432 Tỉnh Lâm Đồng

14/01/2020

14/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/01/2020

Nhà ứng tuyển: 1432 Tỉnh Lâm Đồng

14/01/2020

14/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1327 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẾP CHÍNH - BẾP PHỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

11/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1319 Tỉnh Lâm Đồng

11/11/2019

30/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẾP TRƯỞNG ÂU, Á Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/11/2019

Nhà ứng tuyển: 476 Tỉnh Lâm Đồng

05/11/2019

05/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ NẤU BIA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1313 Tỉnh Lâm Đồng

05/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẦU BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

05/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1315 Tỉnh Lâm Đồng

05/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẦU BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1298 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN NHÀ BẾP HÀN QUỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2019

05/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẾP CHÍNH - PHỤ BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: 527 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẦU BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1271 Thị trấn Lộc Thắng, h. Bảo Lâm, Lâm Đồng

14/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẦU BẾP - PHỤ BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

02/10/2019

Nhà ứng tuyển: 969 Phường Lộc Phát, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

02/10/2019

03/10/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẾP CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

25/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ BÁNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẾP CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

09/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

03/09/2019

Nhà ứng tuyển: 975 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

03/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẾP NẤU - NHÂN VIÊN PHỤ BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/08/2019

Nhà ứng tuyển: 55 Tỉnh Lâm Đồng

16/08/2019

30/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẾP BÁNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/08/2019

Nhà ứng tuyển: 55 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

16/08/2019

30/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHA CHẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/08/2019

Nhà ứng tuyển: 527 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẦU BẾP - PHỤ BẾP BẢO VỆ - TẠP VỤ - THỢ ĐIỆN NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

26/07/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Lộc Nga, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

26/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẦU BẾP - PHỤ BẾP - TẠP VỤ - BẢO VỆ - LÁI XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

17/07/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Lộc Nga, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

17/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ - BẾP TRƯỞNG - PHỤ BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẾP CHÍNH - BẾP PHỤ - BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

11/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

11/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẦU BẾP - PHỤ BẾP - TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

26/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

26/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BỘ PHẬN BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

07/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

07/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẦU BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/04/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

01/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤ BẾP - BẾP CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 12

21/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẾP GIA ĐÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẾP PHỤ - BẾP CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHA CHẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

14/03/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH