Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

12/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3669 Tỉnh Lâm Đồng

12/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp bánh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/08/2022

Nhà ứng tuyển: web3677 Tỉnh Lâm Đồng

18/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/08/2022

Nhà ứng tuyển: Web2524 Tỉnh Lâm Đồng

11/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bếp Lương: 006 Số lượng: 2

27/04/2022

Nhà ứng tuyển: 3059 Thành Phố Hồ Chí Minh

27/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/04/2022

Nhà ứng tuyển: 3306 Tỉnh Lâm Đồng

25/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp trưởng âu á có kinh nghiệm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/03/2022

Nhà ứng tuyển: 2517 Tỉnh Lâm Đồng

23/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ Bếp Nhà Hàng Lương: 6.500.000 Số lượng: 5

15/03/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

15/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

15/03/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

15/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Pha chế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

23/11/2021

Nhà ứng tuyển: 2422 Tỉnh Lâm Đồng

23/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp có kinh nghiệm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/11/2021

Nhà ứng tuyển: 1552 Tỉnh Lâm Đồng

02/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp chuyên nghiệp Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

13/10/2021

Nhà ứng tuyển: 2448 Tỉnh Lâm Đồng

13/10/2021

13/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp chuyên nghiệp Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

12/10/2021

Nhà ứng tuyển: 2448 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

12/10/2021

12/11/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/08/2021

Nhà ứng tuyển: 3296 Tỉnh Lâm Đồng

12/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ nghề chế biến Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/07/2021

Nhà ứng tuyển: 3275 Tỉnh Lâm Đồng

30/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nấu ăn cho công nhân và lái xe trong công trình (10 - 20 người) Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

18/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2349 Xã Đưng Knớ, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

18/05/2021

18/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Pha chế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2254 Tỉnh Lâm Đồng

09/04/2021

20/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp chính Á/Âu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

06/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2218 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/04/2021

06/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ bếp Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

06/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2245 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/04/2021

06/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

06/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2245 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/04/2021

06/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2235 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

02/04/2021

30/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 01 Bếp +01 Phụ bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

24/03/2021

Nhà ứng tuyển: web2215 Tỉnh Lâm Đồng

24/03/2021

31/08/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2087 Tỉnh Lâm Đồng

24/03/2021

15/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẾP NẤU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

20/02/2021

Nhà ứng tuyển: 2138 Xã Hiệp Thạnh, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

20/02/2021

29/05/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bếp bánh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/01/2021

Nhà ứng tuyển: Web1319 Tỉnh Lâm Đồng

29/01/2021

03/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tổ trưởng pha chế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/01/2021

Nhà ứng tuyển: Web1319 Tỉnh Lâm Đồng

29/01/2021

03/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tổ trưởng bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/01/2021

Nhà ứng tuyển: Web1319 Tỉnh Lâm Đồng

29/01/2021

03/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

21/12/2020

Nhà ứng tuyển: Web1319 Tỉnh Lâm Đồng

21/12/2020

03/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tổ trưởng bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/12/2020

Nhà ứng tuyển: Web1319 Tỉnh Lâm Đồng

21/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp Lương: 005 Số lượng: 1

14/09/2020

Nhà ứng tuyển: 1577 Tỉnh Lâm Đồng

14/09/2020

04/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nấu ăn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/06/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

01/06/2020

01/09/2020

DANH MỤC NGÀNH