Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp có kinh nghiệm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/01/2021

Nhà ứng tuyển: 1674 Tỉnh Lâm Đồng

14/01/2021

18/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

21/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1319 Tỉnh Lâm Đồng

21/12/2020

21/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tổ trưởng bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1319 Tỉnh Lâm Đồng

21/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

11/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1649 Tỉnh Lâm Đồng

11/12/2020

30/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp chính, bếp phụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

04/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1618 Tỉnh Lâm Đồng

04/12/2020

04/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nấu ăn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2097 Tỉnh Lâm Đồng

26/11/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Pha chế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/11/2020

Nhà ứng tuyển: 1613 Tỉnh Lâm Đồng

02/11/2020

15/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp nấu ăn cho công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

27/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1611 Tỉnh Lâm Đồng

27/10/2020

27/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/10/2020

Nhà ứng tuyển: 3198 Tỉnh Lâm Đồng

23/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp Lương: 005 Số lượng: 0

14/09/2020

Nhà ứng tuyển: 1577 Tỉnh Lâm Đồng

14/09/2020

14/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nấu ăn Lương: 005 Số lượng: 1

25/08/2020

Nhà ứng tuyển: 1528 Tỉnh Lâm Đồng

25/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp chính Lương: 005 Số lượng: 2

17/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2050-1 Tỉnh Lâm Đồng

17/07/2020

17/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp Lương: 005 Số lượng: 0

14/07/2020

Nhà ứng tuyển: 1545 Tỉnh Lâm Đồng

14/07/2020

14/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp nhà hàng các món Á Lương: 005 Số lượng: 1

01/07/2020

Nhà ứng tuyển: 1531 Tỉnh Lâm Đồng

01/07/2020

01/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nấu ăn cho công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/06/2020

Nhà ứng tuyển: 2097 Tỉnh Lâm Đồng

12/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nấu ăn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/06/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

01/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ Bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/05/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp Âu, Á Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1516 Tỉnh Lâm Đồng

20/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ phụ bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/05/2020

Nhà ứng tuyển: 3147 Tỉnh Lâm Đồng

14/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thu mua thực phẩm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/04/2020

Nhà ứng tuyển: 1319 Tỉnh Lâm Đồng

29/04/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1064 Tỉnh Lâm Đồng

27/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHA CHẾ/BAISTA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1464 Tỉnh Lâm Đồng

18/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẾP CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1452 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẾP BÁNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1452 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẾP LẠNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1452 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp á Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1439 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2020

03/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp nhật Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1439 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2020

03/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1327 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

18/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẾP CHÍNH - BẾP PHỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

11/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1319 Tỉnh Lâm Đồng

11/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẾP TRƯỞNG ÂU, Á Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/11/2019

Nhà ứng tuyển: 476 Tỉnh Lâm Đồng

05/11/2019

05/12/2019

DANH MỤC NGÀNH