Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Đầu bếp/Dịch vụ ăn uống

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4028 Tỉnh Lâm Đồng

06/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nam làm bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

31/05/2023

Nhà ứng tuyển: 4024 Tỉnh Lâm Đồng

31/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/05/2023

Nhà ứng tuyển: 3834 Tỉnh Lâm Đồng

09/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp bậc III/ Cook III Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/05/2023

Nhà ứng tuyển: web3677 Tỉnh Lâm Đồng

09/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên pha chế Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

24/04/2023

Nhà ứng tuyển: web3994 Tỉnh Lâm Đồng

24/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Làm bếp Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

01/02/2023

Nhà ứng tuyển: 3908 Tỉnh Lâm Đồng

01/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp Ấn Độ Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

09/01/2023

Nhà ứng tuyển: 3899 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp trưởng Ấn Độ Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

09/01/2023

Nhà ứng tuyển: 3899 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp Ấn Lương: 9.000.000 Số lượng: 1

09/01/2023

Nhà ứng tuyển: 3898 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/01/2023

Nhà ứng tuyển: 3897 Tỉnh Lâm Đồng

06/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/12/2022

Nhà ứng tuyển: 3889 Tỉnh Lâm Đồng

27/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp chính Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

08/12/2022

Nhà ứng tuyển: 3876 Tỉnh Lâm Đồng

08/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp Lương: 7.500.000 Số lượng: 2

18/11/2022

Nhà ứng tuyển: web3842 Tỉnh Lâm Đồng

18/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THƯ KÝ BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3816 Tỉnh Lâm Đồng

07/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẾP PHÓ Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

07/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3816 Tỉnh Lâm Đồng

07/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHA CHẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

07/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3816 Tỉnh Lâm Đồng

07/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp trưởng Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

24/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3788 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp Lương: 8.000.000 Số lượng: 02

24/10/2022

Nhà ứng tuyển: Xã Hà Lâm, h. Đạ Huoai, Lâm Đồng

24/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ bếp Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

24/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3788 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

12/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3669 Tỉnh Lâm Đồng

12/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp bánh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/08/2022

Nhà ứng tuyển: web3677 Tỉnh Lâm Đồng

18/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/08/2022

Nhà ứng tuyển: Web2524 Tỉnh Lâm Đồng

11/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bếp Lương: 006 Số lượng: 2

27/04/2022

Nhà ứng tuyển: 3059 Thành Phố Hồ Chí Minh

27/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/04/2022

Nhà ứng tuyển: 3306 Tỉnh Lâm Đồng

25/04/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp trưởng âu á có kinh nghiệm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/03/2022

Nhà ứng tuyển: 2517 Tỉnh Lâm Đồng

23/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ Bếp Nhà Hàng Lương: 6.500.000 Số lượng: 5

15/03/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

15/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

15/03/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

15/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Pha chế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

23/11/2021

Nhà ứng tuyển: 2422 Tỉnh Lâm Đồng

23/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp có kinh nghiệm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/11/2021

Nhà ứng tuyển: 1552 Tỉnh Lâm Đồng

02/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đầu bếp chuyên nghiệp Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

13/10/2021

Nhà ứng tuyển: 2448 Tỉnh Lâm Đồng

13/10/2021

13/12/2021

DANH MỤC NGÀNH