Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Cơ khí/Cơ điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

11/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/11/2019

11/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ CHÍNH - THỢ PHỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

29/10/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

29/10/2019

29/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT SỬA CHỮA XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên vận hành Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/10/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

15/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cố vấn dịch vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 317 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2019

14/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG VẬN HÀNH - TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH - QUẢN LÝ ẨM THỰC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

04/10/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN VẬN HÀNH SẢN XUẤT CÀ PHÊ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/10/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

02/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN CÓ TAY NGHỀ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

27/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

27/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BỘ PHẬN KỸ THUẬT - KỸ THUẬT XƯỞNG - KỸ THUẬT CHUYỀN - TỔ CẮT - TỔ HOÀN THÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

27/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

27/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ HÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ LÀM NHÔM KÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kỹ sư cơ khí Lương: 005 Số lượng: 5

02/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

02/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/08/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Tân Lạc, h. Bảo Lâm, Lâm Đồng

01/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ ĐIỆN - THỢ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/07/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Đại Lào, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

17/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VẬN HÀNH MÁY GIEO TRỒNG - CHĂM SÓC - THU HOẠCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/07/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Tu Tra, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

11/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN TỬ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

19/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

19/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN - CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

18/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SỬA CHỮA Ô TÔ: MÁY, GẦM, ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

10/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ CHÍNH - THỢ PHỤ BIẾT LÀM CỬA NHÔM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

28/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

24/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

24/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ CƠ KHÍ - THỢ PHỤ - HỌC NGHỀ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

24/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

24/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

03/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

03/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO TRÌ MÁY MÓC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/04/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

18/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ KHÍ - ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/04/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

17/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

17/04/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

17/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH THIẾT BỊ SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/04/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

04/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CƠ ĐIỆN Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

01/03/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

01/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT SỬA CHỮA Ô TÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/02/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

28/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ HÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

28/02/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

28/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ HÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

28/02/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

28/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH