Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Cơ khí/Cơ điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ công nhân vận hành máy Lương: 005 Số lượng: 2

22/06/2020

Nhà ứng tuyển: 3162 Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: 007 Số lượng: 20

22/06/2020

Nhà ứng tuyển: 1526 Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/06/2020

Nhà ứng tuyển: 139 Tỉnh Lâm Đồng

02/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hàn , cơ khí Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/06/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

01/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát thi công Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

13/05/2020

Nhà ứng tuyển: 3141 Tỉnh Lâm Đồng

13/05/2020

13/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: 3129 Tỉnh Lâm Đồng

04/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên đóng nạp kiêm kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: 3128 Tỉnh Lâm Đồng

04/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

18/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1399 Tỉnh Lâm Đồng

18/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ ĐIỆN NƯỚC (thợ chính) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1456 Tỉnh Lâm Đồng

13/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN, NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1452 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ TRONG VƯỜN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1445 Tỉnh Lâm Đồng

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát thi công Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3141 Tỉnh Lâm Đồng

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

11/11/2019

Nhà ứng tuyển: 527 Tỉnh Lâm Đồng

11/11/2019

11/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ CHÍNH - THỢ PHỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

29/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1309 Tỉnh Lâm Đồng

29/10/2019

29/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT SỬA CHỮA XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: 3024 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên vận hành Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/10/2019

Nhà ứng tuyển: 32 Tỉnh Lâm Đồng

15/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cố vấn dịch vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 317 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2019

14/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG VẬN HÀNH - TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH - QUẢN LÝ ẨM THỰC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

04/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1266 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN VẬN HÀNH SẢN XUẤT CÀ PHÊ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/10/2019

Nhà ứng tuyển: 389 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

02/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN CÓ TAY NGHỀ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

27/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

27/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BỘ PHẬN KỸ THUẬT - KỸ THUẬT XƯỞNG - KỸ THUẬT CHUYỀN - TỔ CẮT - TỔ HOÀN THÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

27/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

27/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ HÀN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

20/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1085 Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ LÀM NHÔM KÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1085 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kỹ sư cơ khí Lương: 005 Số lượng: 5

02/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

02/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/08/2019

Nhà ứng tuyển: 3016 Xã Tân Lạc, h. Bảo Lâm, Lâm Đồng

01/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ ĐIỆN - THỢ CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/07/2019

Nhà ứng tuyển: 3013 Xã Đại Lào, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

17/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VẬN HÀNH MÁY GIEO TRỒNG - CHĂM SÓC - THU HOẠCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/07/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Tu Tra, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

11/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY ĐIỆN TỬ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

19/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

19/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN - CƠ KHÍ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/06/2019

Nhà ứng tuyển: 3062 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

18/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SỬA CHỮA Ô TÔ: MÁY, GẦM, ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/06/2019

Nhà ứng tuyển: 108 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

10/06/2019

05/09/2019

DANH MỤC NGÀNH