Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Cơ khí/Cơ điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cơ điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

02/10/2020

Nhà ứng tuyển: 375 Tỉnh Lâm Đồng

02/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 7.000.000 Số lượng: 6

25/09/2020

Nhà ứng tuyển: 2064 Tỉnh Lâm Đồng

25/09/2020

10/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nv kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/09/2020

Nhà ứng tuyển: 3049 Tỉnh Lâm Đồng

25/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kỹ sư cơ khí Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/08/2020

Nhà ứng tuyển: 139 Tỉnh Lâm Đồng

25/08/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kĩ thuật Lương: 6.000.000 Số lượng: 50

07/08/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

07/08/2020

30/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư cơ khí Lương: 10.000.000 Số lượng: 2

06/08/2020

Nhà ứng tuyển: 50 Tỉnh Lâm Đồng

06/08/2020

06/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Cơ Điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/08/2020

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

05/08/2020

05/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật lắp đặt và sửa chữa Camera Lương: 005 Số lượng: 0

05/08/2020

Nhà ứng tuyển: 1557 Tỉnh Lâm Đồng

05/08/2020

05/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân vận hành lò đốt Lương: 8.000.000 Số lượng: 10

23/07/2020

Nhà ứng tuyển: 3013 Tỉnh Lâm Đồng

23/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Bảo trì Cơ khí - Điện lạnh (Đức Trọng) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2030 Tỉnh Lâm Đồng

23/07/2020

23/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ công nhân vận hành máy Lương: 005 Số lượng: 2

22/06/2020

Nhà ứng tuyển: 3162 Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: 007 Số lượng: 20

22/06/2020

Nhà ứng tuyển: 1526 Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/06/2020

Nhà ứng tuyển: 139 Tỉnh Lâm Đồng

02/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Hàn , cơ khí Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/06/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

01/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát thi công Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

13/05/2020

Nhà ứng tuyển: 3141 Tỉnh Lâm Đồng

13/05/2020

13/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: 3129 Tỉnh Lâm Đồng

04/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên đóng nạp kiêm kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: 3128 Tỉnh Lâm Đồng

04/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

18/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1399 Tỉnh Lâm Đồng

18/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ ĐIỆN NƯỚC (thợ chính) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1456 Tỉnh Lâm Đồng

13/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN, NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1452 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ TRONG VƯỜN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1445 Tỉnh Lâm Đồng

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát thi công Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3141 Tỉnh Lâm Đồng

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

11/11/2019

Nhà ứng tuyển: 527 Tỉnh Lâm Đồng

11/11/2019

11/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ CHÍNH - THỢ PHỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

29/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1309 Tỉnh Lâm Đồng

29/10/2019

29/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT SỬA CHỮA XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: 3024 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên vận hành Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/10/2019

Nhà ứng tuyển: 32 Tỉnh Lâm Đồng

15/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cố vấn dịch vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 317 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2019

14/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG VẬN HÀNH - TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH - QUẢN LÝ ẨM THỰC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

04/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1266 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN VẬN HÀNH SẢN XUẤT CÀ PHÊ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/10/2019

Nhà ứng tuyển: 389 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

02/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN CÓ TAY NGHỀ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

27/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

27/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH