Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Cơ khí/Cơ điện tử

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ hàn, cơ khí Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5152 Tỉnh Lâm Đồng

22/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/04/2024

Nhà ứng tuyển: Xã Quảng Ngãi, h. Cát Tiên, Lâm Đồng

25/04/2024

20/05/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên cơ khí Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

23/04/2024

Nhà ứng tuyển: 4101 Tỉnh Lâm Đồng

23/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Vận Hành Sản Xuất (Đức Trọng, Lâm Đồng) Lương: 9.000.000 Số lượng: 8

29/03/2024

Nhà ứng tuyển: 4059 Tỉnh Lâm Đồng

29/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vị trí Công nhân vận hành máy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/03/2024

Nhà ứng tuyển: 5059 Tỉnh Lâm Đồng

11/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/03/2024

Nhà ứng tuyển: 5059 Tỉnh Lâm Đồng

11/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển thợ phụ cơ khí và nhận đào tạo học viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

11/03/2024

Nhà ứng tuyển: 5058 Tỉnh Lâm Đồng

11/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật cơ điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/10/2023

Nhà ứng tuyển: 4939 Tỉnh Lâm Đồng

30/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật bảo trì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/10/2023

Nhà ứng tuyển: 3686-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

30/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

03/10/2023

Nhà ứng tuyển: 4194-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

03/10/2023

15/10/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

15/09/2023

Nhà ứng tuyển: 3686-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

15/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vận hành máy móc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4142-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

06/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

30/06/2023

Nhà ứng tuyển: 145 Tỉnh Lâm Đồng

30/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên vận hành máy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4045 Tỉnh Lâm Đồng

21/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo trì Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

20/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4043 Tỉnh Lâm Đồng

20/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo trì điện lạnh/ Technician Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/05/2023

Nhà ứng tuyển: web3677 Tỉnh Lâm Đồng

09/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo trì nhà máy Lương: 8.000 Số lượng: 1

19/04/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên vận hành máy gia công nhựa Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

24/02/2023

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

24/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên cơ khí – thợ hàn Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

24/02/2023

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

24/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên cơ khí - chế tạo máy Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

24/02/2023

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

24/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư điện Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

24/02/2023

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

24/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư điện tự động hoá Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

24/02/2023

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

24/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên vận hành nồi hơi Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/02/2023

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

24/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ điện nước Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

13/02/2023

Nhà ứng tuyển: 3926 Tỉnh Lâm Đồng

13/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật cơ khí/ Cơ điện tử Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

30/11/2022

Nhà ứng tuyển: web3909-tt11 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

30/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên điện nước Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

10/11/2022

Nhà ứng tuyển: 146 Tỉnh Lâm Đồng

10/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

07/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3816 Tỉnh Lâm Đồng

07/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔ TRƯỞNG KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3816 Tỉnh Lâm Đồng

07/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ hàn Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

24/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3793 Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật điện ô tô Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3685-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

19/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH