Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Hàn ngữ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thuyết trình bán hàng bằng tiếng Hàn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

07/02/2023

Nhà ứng tuyển: 3919 Tỉnh Lâm Đồng

07/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thông dịch tiếng Hàn Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

11/11/2021

Nhà ứng tuyển: 2472 Xã Hiệp Thạnh, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

11/11/2021

11/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thông dịch tiếng Hàn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/11/2021

Nhà ứng tuyển: 2468 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

04/11/2021

05/11/2021

DANH MỤC NGÀNH