Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Trồng trọt/Bảo vệ thực vật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhà quản lý Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

16/01/2024

Nhà ứng tuyển: Xã Đạ Ròn, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

16/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý và bảo vệ rừng, phòng chữa cháy rừng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/06/2023

Nhà ứng tuyển: 4556 Tỉnh Lâm Đồng

30/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/03/2022

Nhà ứng tuyển: 2598 Tỉnh Lâm Đồng

07/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

18/12/2021

Nhà ứng tuyển: 2499 Tỉnh Lâm Đồng

18/12/2021

28/02/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2263 Xã Xuân Thọ, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/04/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật trồng hoa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2209 Xã Lát, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

22/03/2021

22/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật nông nghiệp Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

01/07/2020

Nhà ứng tuyển: Web550 Tỉnh Lâm Đồng

01/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG TƯƠI SỐNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: 1130 Tỉnh Lâm Đồng

05/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH