Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Trồng trọt/Bảo vệ thực vật

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/10/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

29/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC TRANG TRẠI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1303 Tỉnh Lâm Đồng

29/10/2019

30/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN VẾ NUÔI CÂY MÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

12/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ CẢNH QUAN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/08/2019

Nhà ứng tuyển: 527 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

29/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân sản xuất Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

12/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

12/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG TƯƠI SỐNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: 1130 Tỉnh Lâm Đồng

05/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/06/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

17/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG BỘ PHẬN TRỒNG TRỌT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/03/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Đinh Văn, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

27/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÀM VƯỜN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

21/02/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÓ QUẢN ĐỐC ĐÓNG GÓI HOA CHẬU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/01/2019

Nhà ứng tuyển: 83 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ PHÒNG ĐÓNG GÓI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/10/2018

Nhà ứng tuyển: 11 Tỉnh Lâm Đồng

29/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG TÁC VIÊN BIẾT VỀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

10/08/2018

Nhà ứng tuyển: 10 Tỉnh Lâm Đồng

10/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

10/08/2018

Nhà ứng tuyển: 10 Tỉnh Lâm Đồng

10/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP CÓ KINH NGHIỆM VỀ TRỒNG CỦ CẢI Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

07/06/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

07/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN NGUYÊN LIỆU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/06/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

07/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH