Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản lý Tài nguyên và môi trường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư an toàn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

11/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KIỂM ĐỊNH CẦU ĐƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/12/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐO ĐẠC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/09/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

06/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH