Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản lý Tài nguyên và môi trường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý bảo vệ rừng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/12/2023

Nhà ứng tuyển: 4974 Tỉnh Lâm Đồng

07/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên HSE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/10/2023

Nhà ứng tuyển: 3246-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

30/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TƯ VẤN VIÊN MÔI TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

08/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Quản lý Chất thải nguy hại Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

23/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3689 Tỉnh Lâm Đồng

23/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

02/06/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

02/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên môi trường và kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/10/2021

Nhà ứng tuyển: 3246-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

22/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên môi trường Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

07/05/2021

Nhà ứng tuyển: 2324 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

07/05/2021

07/06/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV quản lý chất lượng và môi trường Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/03/2021

Nhà ứng tuyển: 3246-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

18/03/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH