Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Nông/Lâm/Ngư nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/10/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

29/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

15/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1177 Tỉnh Lâm Đồng

15/10/2019

15/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

29/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/08/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Đinh Văn, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

14/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

02/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

15/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

15/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN SỰ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

04/06/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

04/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Phát, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

28/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔ TRƯỞNG CHẾ BIẾN Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

07/05/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

07/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỦ KHO Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

07/05/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

07/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Sales Thị Trường Thuốc BVTV Và Phân Bón Lương: 8.000.000 Số lượng: 3

27/04/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

27/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

27/03/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

27/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân sơ chế rau + Công nhân sản xuất Lương: 3.710.000 Số lượng: 6

27/03/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

27/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/01/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

31/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/01/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÓ QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/01/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/01/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/01/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

04/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG KHU VỰC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

29/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHỦ NÔNG TRƯỜNG Lương: 006 Số lượng: 1

22/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

22/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ Lương: 006 Số lượng: 1

22/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

22/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/09/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

06/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG KHU VỰC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

19/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT FARM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/06/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

27/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHÒNG CHẤT LƯỢNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

22/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH