Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công tác xã hội

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cán bộ chuyên môn- Hoạt động phong trào thanh thiếu nhi Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/06/2022

Nhà ứng tuyển: 515 Tỉnh Lâm Đồng

30/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV quản lý chất lượng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/07/2021

Nhà ứng tuyển: 3286 Tỉnh Lâm Đồng

27/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên giáo dục Lương: 5.400.000 Số lượng: 1

16/06/2020

Nhà ứng tuyển: 3405 Tỉnh Lâm Đồng

16/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH