Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công tác xã hội

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ BỘ PHẬN SẢN XUẤT - KIỂM SOÁT NỘI BỘ - KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG - KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

26/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

26/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LƯU TRỮ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

21/01/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TĂNG CƯỜNG GIA ĐÌNH ( FSP) VÀ CHĂM SÓC CỦA NGƯỜI THÂN (KINSHIP CARE) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

05/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN (HỢP ĐỒNG NGẠCH VIÊN CHỨC) Lương: 3.500.000 Số lượng: 1

27/08/2018

Nhà ứng tuyển: lamdong515 Tỉnh Lâm Đồng

27/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH