Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công tác xã hội

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giáo dục (Cao đẳng, đại học công tác xã hội, tâm lý xã hội) Lương: 004 Số lượng: 2

16/06/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

16/06/2020

16/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ BỘ PHẬN SẢN XUẤT - KIỂM SOÁT NỘI BỘ - KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG - KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

26/07/2019

Nhà ứng tuyển: 3055 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

26/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH