Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tài chính ngân hàng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng ban tài chính Lương: 012 Số lượng: 1

02/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1373 Tỉnh Lâm Đồng

02/12/2019

02/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên thẩm định Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/11/2019

Nhà ứng tuyển: 905 Tỉnh Lâm Đồng

20/11/2019

20/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thủ quỹ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/11/2019

Nhà ứng tuyển: 905 Tỉnh Lâm Đồng

20/11/2019

20/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quan hệ khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/11/2019

Nhà ứng tuyển: 905 Tỉnh Lâm Đồng

20/11/2019

20/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TÍN DỤNG - TƯ VẤN TÀI CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

12/09/2019

Nhà ứng tuyển: 1194 Tỉnh Lâm Đồng

12/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên phát triển mạng lưới bán hàng Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

03/04/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

03/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG + CTV Lương: 3.000.000 Số lượng: 10

30/10/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

30/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH