Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tài chính ngân hàng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIAO DỊCH VIÊN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/03/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG QUA ĐIỆN THOẠI Lương: 3.000.000 Số lượng: 5

19/03/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TPBANK Lương: 3.000.000 Số lượng: 15

19/03/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng ban tài chính Lương: 012 Số lượng: 1

02/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1373 Tỉnh Lâm Đồng

02/12/2019

02/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên thẩm định Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/11/2019

Nhà ứng tuyển: 905 Tỉnh Lâm Đồng

20/11/2019

20/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thủ quỹ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/11/2019

Nhà ứng tuyển: 905 Tỉnh Lâm Đồng

20/11/2019

20/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quan hệ khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/11/2019

Nhà ứng tuyển: 905 Tỉnh Lâm Đồng

20/11/2019

20/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TÍN DỤNG - TƯ VẤN TÀI CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

12/09/2019

Nhà ứng tuyển: 1194 Tỉnh Lâm Đồng

12/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH