Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tài chính ngân hàng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TÍN DỤNG - TƯ VẤN TÀI CHÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

12/09/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

12/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KIỂM SOÁT VIÊN - GIAO DỊCH VIÊN - CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH - CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

25/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên phát triển mạng lưới bán hàng Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

03/04/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

03/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG + CTV Lương: 3.000.000 Số lượng: 10

30/10/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

30/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH