Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tài chính ngân hàng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cán bộ tín dụng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/07/2024

Nhà ứng tuyển: 5187 Tỉnh Lâm Đồng

03/07/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tư vấn tài chính Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

12/06/2024

Nhà ứng tuyển: 5169 Tỉnh Lâm Đồng

12/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV / chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

04/03/2024

Nhà ứng tuyển: 5038 Tỉnh Lâm Đồng

04/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/12/2023

Nhà ứng tuyển: 4977 Tỉnh Lâm Đồng

07/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên tín dụng cá nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/12/2023

Nhà ứng tuyển: 4971 Tỉnh Lâm Đồng

06/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên khách hàng ưu tiên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/12/2023

Nhà ứng tuyển: 4971 Tỉnh Lâm Đồng

06/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN BẢO HIỂM KÊNH LIÊN KẾT NGÂN HÀNG VIETINBANK Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

01/11/2023

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

01/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên quan hệ khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4113 Tỉnh Lâm Đồng

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên tư vấn tài chính Manulife Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

09/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4100 Tỉnh Lâm Đồng

09/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kế toán bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/04/2023

Nhà ứng tuyển: 3705 Tỉnh Lâm Đồng

10/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

05/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3757 Tỉnh Lâm Đồng

05/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: 5.000.000 Số lượng: 0

05/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3757 Tỉnh Lâm Đồng

05/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận kinh doanh Lương: 12.000.000 Số lượng: 5

23/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3742 Tỉnh Lâm Đồng

23/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tư vấn tài chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/09/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

12/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên Viên Tín Dụng Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

07/01/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

07/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ giao dịch viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

24/09/2021

Nhà ứng tuyển: 3311 Tỉnh Lâm Đồng

24/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên dịch vụ khách hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/08/2021

Nhà ứng tuyển: 3293 Tỉnh Lâm Đồng

06/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Tài Chính Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

16/07/2021

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Thạnh Mỹ, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

16/07/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tín dụng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

14/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2385 Tỉnh Lâm Đồng

14/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH