Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

20/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1599 Tỉnh Lâm Đồng

20/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nhà giặt Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/10/2020

Nhà ứng tuyển: 113 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2020

14/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/10/2020

Nhà ứng tuyển: 113 Tỉnh Lâm Đồng

14/10/2020

14/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân đóng gói Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

12/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1595 Tỉnh Lâm Đồng

12/10/2020

12/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN XĂNG DẦU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

12/10/2020

Nhà ứng tuyển: 2071 Tỉnh Lâm Đồng

12/10/2020

13/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thủ kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

10/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1172 Tỉnh Lâm Đồng

10/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Rửa chén Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/10/2020

Nhà ứng tuyển: 424 Tỉnh Lâm Đồng

10/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tư vấn bán hàng mỹ phẩm, chuyên viên tư vấn trả góp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1594 Tỉnh Lâm Đồng

10/10/2020

10/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phụ bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/10/2020

Nhà ứng tuyển: 55 Tỉnh Lâm Đồng

08/10/2020

08/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông phân loại phế liệu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

08/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1591 Tỉnh Lâm Đồng

08/10/2020

08/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên vệ sinh công cộng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/10/2020

Nhà ứng tuyển: 55 Tỉnh Lâm Đồng

08/10/2020

08/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên vệ sinh bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/10/2020

Nhà ứng tuyển: 55 Tỉnh Lâm Đồng

08/10/2020

08/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nhà giặt Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/10/2020

Nhà ứng tuyển: 55 Tỉnh Lâm Đồng

08/10/2020

08/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên buồng phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/10/2020

Nhà ứng tuyển: 55 Tỉnh Lâm Đồng

08/10/2020

08/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bà mẹ, bà dì Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

06/10/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

06/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giúp việc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/10/2020

Nhà ứng tuyển: 3195 Tỉnh Lâm Đồng

05/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/10/2020

Nhà ứng tuyển: 3194 Tỉnh Lâm Đồng

05/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ làm vườn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

05/10/2020

Nhà ứng tuyển: 3193 Tỉnh Bình Thuận

05/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

05/10/2020

Nhà ứng tuyển: 3192 Tỉnh Lâm Đồng

05/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên Hành chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

02/10/2020

Nhà ứng tuyển: 3191 Tỉnh Lâm Đồng

02/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ làm giò chả, ăn ở lại Lương: 004 Số lượng: 1

30/09/2020

Nhà ứng tuyển: 1589 Tỉnh Lâm Đồng

30/09/2020

30/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông ươm cây, làm giống... Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

30/09/2020

Nhà ứng tuyển: 1587 Tỉnh Lâm Đồng

30/09/2020

30/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên hành chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

29/09/2020

Nhà ứng tuyển: 1560 Tỉnh Lâm Đồng

29/09/2020

29/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giúp việc nhà cho người nước ngoài đang dạy tiếng anh Lương: 007 Số lượng: 1

25/09/2020

Nhà ứng tuyển: 1587 Tỉnh Lâm Đồng

25/09/2020

25/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bán bánh mỳ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/09/2020

Nhà ứng tuyển: 1586 Tỉnh Lâm Đồng

25/09/2020

25/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động biết hàn sắt Lương: 006 Số lượng: 2

25/09/2020

Nhà ứng tuyển: 1585 Tỉnh Lâm Đồng

25/09/2020

25/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

24/09/2020

Nhà ứng tuyển: 1583 Tỉnh Lâm Đồng

24/09/2020

24/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tạp vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

24/09/2020

Nhà ứng tuyển: 1583 Tỉnh Lâm Đồng

24/09/2020

24/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phục vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

24/09/2020

Nhà ứng tuyển: 1583 Tỉnh Lâm Đồng

24/09/2020

24/10/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV Kỹ thuật ( Nail, Mi, Makeup ) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

23/09/2020

Nhà ứng tuyển: 3190 Tỉnh Lâm Đồng

23/09/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH