Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bán hàng Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

15/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1338 Tỉnh Lâm Đồng

15/11/2019

15/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quảng cáo Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

15/11/2019

15/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Sales Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

15/11/2019

15/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/11/2019

Nhà ứng tuyển: 164 Tỉnh Lâm Đồng

15/11/2019

15/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/11/2019

14/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thủ kho Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

14/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/11/2019

14/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1336 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giao hàng Lương: 7.500.000 Số lượng: 3

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1335 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát Lương: 6.500.000 Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 151 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1333 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1330 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nguyên vật liệu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tạp vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thu hồi nợ Lương: 7.000.000 Số lượng: 10

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 5 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phục vụ Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1332 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tạp vụ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1332 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phục vụ Lương: 4.500.000 Số lượng: 10

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1328 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phục vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1326 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bán hàng Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1326 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Buồng phòng Lương: 4.500.000 Số lượng: 10

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phục vụ Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

12/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1324 Tỉnh Lâm Đồng

12/11/2019

12/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Spa Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

12/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1324 Tỉnh Lâm Đồng

12/11/2019

12/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

12/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1324 Tỉnh Lâm Đồng

12/11/2019

12/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phục vụ, nấu ăn Lương: 4.500.000 Số lượng: 0

11/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/11/2019

11/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: 4.500.000 Số lượng: 1

11/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/11/2019

11/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: 4.000.000 Số lượng: 2

11/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1318 Tỉnh Lâm Đồng

11/11/2019

11/12/2019

DANH MỤC NGÀNH