Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SPA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

17/07/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Lộc Nga, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

17/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường B'Lao, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

17/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường B'Lao, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

17/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Tiến, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

17/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Tiến, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

17/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

17/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Tiến, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

17/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TƯ VẤN DU HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

15/07/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

15/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THU NGÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

11/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN GIỚI THIỆU SẢN PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

10/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẾP - PHỤ BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

10/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỦ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/07/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Nam Ban, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

09/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

08/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

08/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (XE MÁY) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

08/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÚP VIỆC NHÀ CHO NGƯỜI MỚI SINH EM BÉ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/07/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

08/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHĂM EM BÉ 01 TUỔI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

08/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/07/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Xuân Thọ, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

08/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NỘI TRỢ + PHỤ BUÔN BÁN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

05/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VỆ SINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

28/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

28/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

27/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

27/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

27/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

27/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN VẬN HẢNH BƠM BÊ TÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

27/06/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

27/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN BỐC XẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

26/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

26/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

21/06/2019

Nhà ứng tuyển: Thành Phố Hồ Chí Minh

21/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN PHÒNG VẬT TƯ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

21/06/2019

Nhà ứng tuyển: Thành Phố Hồ Chí Minh

21/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT - LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

19/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

19/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH