Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân vắt sổ - linking Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

30/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3967 Tỉnh Lâm Đồng

30/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân kiểm mảnh Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

30/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3967 Tỉnh Lâm Đồng

30/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân vận hành máy tự động Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

30/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3967 Tỉnh Lâm Đồng

30/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thống kê xưởng tự động Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

28/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3967 Tỉnh Lâm Đồng

28/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

28/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3686 Tỉnh Lâm Đồng

28/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giúp việc gia đình Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3964 Tỉnh Lâm Đồng

27/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên cấy mô Lương: 6.000.000 Số lượng: 15

23/03/2023

Nhà ứng tuyển: web 42 Tỉnh Lâm Đồng

23/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên sale Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

23/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3963 Tỉnh Lâm Đồng

23/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Spa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3962 Tỉnh Lâm Đồng

21/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ máy khoan giếng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3961 Tỉnh Lâm Đồng

21/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thu ngân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/03/2023

Nhà ứng tuyển: 1562 Tỉnh Lâm Đồng

15/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tổ trưởng tổ sơn Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

15/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3960 Tỉnh Lâm Đồng

15/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên làm nail gội đầu Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3958 Tỉnh Lâm Đồng

15/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tạp vụ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

14/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3957 Tỉnh Lâm Đồng

14/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV phụ kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/03/2023

Nhà ứng tuyển: Web3062 Tỉnh Lâm Đồng

14/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên buồng phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3956 Tỉnh Lâm Đồng

14/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phục vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3953 Tỉnh Lâm Đồng

13/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phục vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

13/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3903 Tỉnh Lâm Đồng

13/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ tá Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3952 Tỉnh Lâm Đồng

10/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3952 Tỉnh Lâm Đồng

10/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên làm vườn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

10/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3951 Tỉnh Lâm Đồng

10/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng thị trường (DCR) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3950 Tỉnh Lâm Đồng

09/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên lao động Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

03/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3947 Tỉnh Lâm Đồng

03/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cộng tác viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3947 Tỉnh Lâm Đồng

03/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên sale Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3947 Tỉnh Lâm Đồng

03/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phục vụ bàn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3944 Tỉnh Lâm Đồng

02/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên làm bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3944 Tỉnh Lâm Đồng

02/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân trồng nấm Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

02/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3943 Tỉnh Lâm Đồng

02/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: 5.300.000 Số lượng: 1

01/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3942 Tỉnh Lâm Đồng

01/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: 9.000.000 Số lượng: 3

01/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3941 Tỉnh Lâm Đồng

01/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH