Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Làm vườn + nấu ăn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1485 Tỉnh Lâm Đồng

23/03/2020

23/04/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/03/2020

Nhà ứng tuyển: 3055 Tỉnh Lâm Đồng

20/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

20/03/2020

Nhà ứng tuyển: 3062 Tỉnh Lâm Đồng

20/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng điện(bao ăn trưa) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

16/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1480 Tỉnh Lâm Đồng

16/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông (cặp vợ chồng làm trang trai heo, gà. bao ăn ở. Đối tượng mãn hạn tù) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

16/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1481 Tỉnh Lâm Đồng

16/03/2020

16/04/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

16/03/2020

Nhà ứng tuyển: 32 Tỉnh Lâm Đồng

16/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ làm vườn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/03/2020

Nhà ứng tuyển: 3135 Tỉnh Lâm Đồng

13/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giúp việc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/03/2020

Nhà ứng tuyển: 3133 Tỉnh Lâm Đồng

12/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tổ trưởng bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/03/2020

Nhà ứng tuyển: 987 Tỉnh Lâm Đồng

11/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân may Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

11/03/2020

Nhà ứng tuyển: 3133 Tỉnh Lâm Đồng

11/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ xe tải Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/03/2020

Nhà ứng tuyển: 3122 Tỉnh Lâm Đồng

10/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

10/03/2020

Nhà ứng tuyển: 3131 Tỉnh Lâm Đồng

10/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

10/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1476 Tỉnh Lâm Đồng

10/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

09/03/2020

Nhà ứng tuyển: 3129 Tỉnh Lâm Đồng

09/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

06/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1477 Tỉnh Lâm Đồng

06/03/2020

06/04/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên giao hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

06/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1477 Tỉnh Lâm Đồng

06/03/2020

06/04/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên vệ sinh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

05/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1476 Tỉnh Lâm Đồng

05/03/2020

05/04/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: 3129 Tỉnh Lâm Đồng

04/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giúp việc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: 3121 Tỉnh Lâm Đồng

04/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Rửa xe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

04/03/2020

Nhà ứng tuyển: 317 Tỉnh Lâm Đồng

04/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trực tổng đài (nữ độc thân) Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

03/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1470 Tỉnh Lâm Đồng

03/03/2020

03/04/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ công nhân may Lương: 4.000.000 Số lượng: 50

03/03/2020

Nhà ứng tuyển: 3047 Tỉnh Lâm Đồng

03/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bán hàng Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

02/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1114 Tỉnh Lâm Đồng

02/03/2020

02/04/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giao hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

28/02/2020

Nhà ứng tuyển: 531 Tỉnh Lâm Đồng

28/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ lắp ráp linh kiện ô tô Lương: 3.500.000 Số lượng: 2

27/02/2020

Nhà ứng tuyển: 317 Tỉnh Lâm Đồng

27/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3127 Tỉnh Lâm Đồng

25/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤC VỤ CÀ PHÊ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

20/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1312 Tỉnh Lâm Đồng

20/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔNG ĐÀI VIÊN Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

20/02/2020

Nhà ứng tuyển: 35 Tỉnh Lâm Đồng

20/02/2020

20/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TẠP VỤ BỆNH VIỆN NHI LÂM ĐỒNG - VỆ SINH CÁC CÔNG TRÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 222 Tỉnh Lâm Đồng

19/02/2020

19/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ chăm sóc Lan Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3123 Tỉnh Lâm Đồng

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH