Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cộng tác viên bán hàng sữa Yakult Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

22/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4174-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

22/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bưu điện văn hoá xã( giao dịch viên) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

21/09/2023

Nhà ứng tuyển: 1219 Tỉnh Lâm Đồng

21/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phát hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 14

21/09/2023

Nhà ứng tuyển: 1219 Tỉnh Lâm Đồng

21/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nam phụ bếp Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

21/09/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cần gấp thợ phụ điện nước làm tại Đà Lạt (làm 3 ngày từ 22/9- hết ngày 24/9/2023) Lương: 007 Số lượng: 3

20/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4171 Tỉnh Lâm Đồng

20/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trồng cà chua Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4168 Tỉnh Lâm Đồng

20/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giúp việc trông trẻ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4167 Tỉnh Lâm Đồng

19/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phục vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4166 Tỉnh Lâm Đồng

18/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giúp việc nhà Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4165 Tỉnh Lâm Đồng

18/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giúp việc gia đình Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4164 Tỉnh Lâm Đồng

18/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên sale Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4163-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

18/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4163-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

18/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Shipper Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4163-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

18/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

05/09/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

05/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN MAY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

03/09/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

03/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TÀI XẾ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/09/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

03/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tiếp tân/Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

30/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4141 Tỉnh Lâm Đồng

30/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ/ bảo vệ rừng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

30/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4141 Tỉnh Lâm Đồng

30/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bếp chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4141 Tỉnh Lâm Đồng

30/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

30/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4141 Tỉnh Lâm Đồng

30/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên vệ sinh/cảnh quan/trồng trọt Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

30/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4141 Tỉnh Lâm Đồng

30/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phục vụ bàn/phục vụ phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

30/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4141 Tỉnh Lâm Đồng

30/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn hóa thể thao Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

30/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4141 Tỉnh Lâm Đồng

30/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý trại Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4140-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

28/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giúp việc nhà Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4140-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

28/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Làm vườn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

28/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4140-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

28/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lái xe cuốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4140-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

28/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ tá nha khoa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4138-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

25/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tiếp nhận hàng tại kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4136-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

25/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên spa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

25/08/2023

Nhà ứng tuyển: 4133-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

25/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH