Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN XỬ LÝ CÔN TRÙNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

20/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/09/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CẤY MÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

19/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

19/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY TRỒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 100

19/09/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Đạ Sar, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

19/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

19/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

19/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÀM VƯỜN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/09/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Nam Ban, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

19/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SPA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG - TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ SƠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KHO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Tân Thanh, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HẢI SẢN: CÂN ĐO HẢI SẢN- LỌC CẤP NƯỚC - THẢI NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỦ KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

13/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

13/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHA THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG DÁN, MUỖI TẠI CÁC NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

09/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

09/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

09/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHĂM EM BÉ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

09/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

03/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

03/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SPA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

03/09/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Lộc Nga, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

03/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

03/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường B'Lao, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

03/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SPA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

03/09/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Lộc Nga, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

03/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TƯ VẤN SPA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

03/09/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Lộc Nga, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

03/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

03/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

03/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIAO HÀNG THEO XE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

03/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

03/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

03/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH