Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Đóng gói hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 7

01/12/2022

Nhà ứng tuyển: web3641 Tỉnh Lâm Đồng

01/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tạp vụ Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

30/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3865 Tỉnh Lâm Đồng

30/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân/ quản lý Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

29/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3863 Tỉnh Lâm Đồng

29/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tạp vụ Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

28/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3862 Tỉnh Lâm Đồng

28/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên gội đầu Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

28/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3862 Tỉnh Lâm Đồng

28/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3861 Tỉnh Lâm Đồng

28/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phục vụ Lương: 6.000.000 Số lượng: 8

28/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3861 Tỉnh Lâm Đồng

28/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thu Ngân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

28/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3860 Tỉnh Lâm Đồng

28/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giúp việc làm bánh hỏi Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3859 Tỉnh Lâm Đồng

28/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chăm sóc bệnh nhân tại nhà Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3858 Tỉnh Lâm Đồng

28/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên chăm sóc cây trồng vật nuôi Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

25/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3857 Tỉnh Lâm Đồng

25/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ sắt Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3857 Tỉnh Lâm Đồng

25/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ xây và phụ Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

25/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3857 Tỉnh Lâm Đồng

25/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tạp vụ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

25/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3856 Tỉnh Lâm Đồng

25/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

25/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3856 Tỉnh Lâm Đồng

25/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tạp vụ nữ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phục vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3854 Tỉnh Lâm Đồng

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ xe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3853 Tỉnh Lâm Đồng

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tài xế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3853 Tỉnh Lâm Đồng

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân vận hành lò hơi Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3851 Tỉnh Lâm Đồng

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ bếp Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3849 Tỉnh Lâm Đồng

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phục vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3849 Tỉnh Lâm Đồng

22/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3848 Tỉnh Lâm Đồng

21/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dọn dẹp buồng phòng Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

21/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3847 Tỉnh Lâm Đồng

21/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

21/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3846 Tỉnh Lâm Đồng

21/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phục vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3845 Tỉnh Lâm Đồng

21/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giúp việc gia đình Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

21/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3844 Tỉnh Lâm Đồng

21/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên buồng phòng Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

21/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3843 Tỉnh Lâm Đồng

21/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên lễ tân ca chiều Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

21/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3843 Tỉnh Lâm Đồng

21/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên du lịch Lương: 6.000.000 Số lượng: 10

21/11/2022

Nhà ứng tuyển: 3674 Tỉnh Lâm Đồng

21/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH