Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ kho Lương: 005 Số lượng: 1

07/07/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

07/07/2020

07/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Sale marketting mặt hàng sữa Vinamil, dầu ăn Neptune Lương: 007 Số lượng: 10

07/07/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

07/07/2020

07/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/07/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

07/07/2020

07/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giúp việc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/07/2020

Nhà ứng tuyển: 938 Tỉnh Lâm Đồng

06/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên giao hàng mỹ phẩm Lương: 005 Số lượng: 1

03/07/2020

Nhà ứng tuyển: 1534 Tỉnh Lâm Đồng

03/07/2020

03/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chăm sóc người già Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

03/07/2020

Nhà ứng tuyển: Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

03/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giúp việc nhà Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

03/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2027 Tỉnh Lâm Đồng

03/07/2020

04/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/07/2020

Nhà ứng tuyển: 3167 Tỉnh Lâm Đồng

02/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giúp việc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/07/2020

Nhà ứng tuyển: 3165 Tỉnh Lâm Đồng

01/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tạp vụ Lương: 003 Số lượng: 1

01/07/2020

Nhà ứng tuyển: 3010 Tỉnh Lâm Đồng

01/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên marketing Lương: 005 Số lượng: 1

01/07/2020

Nhà ứng tuyển: 1533 Tỉnh Lâm Đồng

01/07/2020

01/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

30/06/2020

Nhà ứng tuyển: 1432 Tỉnh Lâm Đồng

30/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phục vụ bàn Lương: 003 Số lượng: 1

26/06/2020

Nhà ứng tuyển: 1530 Tỉnh Lâm Đồng

26/06/2020

26/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ bếp Lương: 005 Số lượng: 2

26/06/2020

Nhà ứng tuyển: 1530 Tỉnh Lâm Đồng

26/06/2020

26/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 005 Số lượng: 5

26/06/2020

Nhà ứng tuyển: 1465 Tỉnh Lâm Đồng

26/06/2020

26/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

26/06/2020

Nhà ứng tuyển: 3035 Tỉnh Lâm Đồng

26/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ quán cà phê Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/06/2020

Nhà ứng tuyển: 1529 Tỉnh Lâm Đồng

26/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giao hàng ráp gường, tủ Lương: 006 Số lượng: 1

26/06/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

26/06/2020

26/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chăm sóc cụ bà 82 tuổi Lương: 005 Số lượng: 1

24/06/2020

Nhà ứng tuyển: 1527 Tỉnh Lâm Đồng

24/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phục vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

24/06/2020

Nhà ứng tuyển: 3163 Tỉnh Lâm Đồng

24/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thu ngân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/06/2020

Nhà ứng tuyển: 3163 Tỉnh Lâm Đồng

24/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/06/2020

Nhà ứng tuyển: 3163 Tỉnh Lâm Đồng

24/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/06/2020

Nhà ứng tuyển: 3161 Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ đồng, thợ sơn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/06/2020

Nhà ứng tuyển: 3161 Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phòng đóng gói trà Lương: 005 Số lượng: 5

22/06/2020

Nhà ứng tuyển: 115 Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2020

22/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên pha chế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

22/06/2020

Nhà ứng tuyển: 476 Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: 005 Số lượng: 2

22/06/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nghiên cứu và phát triển thị trường Lương: 007 Số lượng: 3

22/06/2020

Nhà ứng tuyển: 1526 Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV kiểm hàng KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

22/06/2020

Nhà ứng tuyển: 126 Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhânn viên kinh doanh Lương: 007 Số lượng: 20

22/06/2020

Nhà ứng tuyển: 1526 Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH