Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

21/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5151 Tỉnh Lâm Đồng

21/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5150 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tư vấn bán hàng, đi công trình Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5149 Tỉnh Lâm Đồng

21/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân nữ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

21/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5148 Tỉnh Lâm Đồng

21/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cameraman Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5144 Tỉnh Lâm Đồng

21/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

20/05/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên quản lý sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/05/2024

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

15/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên soi vật lý/ đóng gói Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

14/05/2024

Nhà ứng tuyển: web_Nanogen Tỉnh Lâm Đồng

14/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên SPA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/05/2024

Nhà ứng tuyển: web3677 Tỉnh Lâm Đồng

10/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân khách sạn kiêm dọn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5000 Tỉnh Lâm Đồng

06/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên cà phê bền vững Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/05/2024

Nhà ứng tuyển: 3932_TT11 Tỉnh Lâm Đồng

06/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giúp việc nhà Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

04/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5136 Tỉnh Lâm Đồng

04/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giúp việc nhà Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5135 Tỉnh Lâm Đồng

03/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lế tân kiêm dọn dẹp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5134 Tỉnh Lâm Đồng

03/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ ca đêm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5134 Tỉnh Lâm Đồng

03/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Làm vườn Hồng, Dâu tây Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

02/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5133 Tỉnh Lâm Đồng

02/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Làm vườn ươm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/04/2024

Nhà ứng tuyển: 4214 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/04/2024

25/05/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phân loại phế liệu Lương: 6.000.000 Số lượng: 5

24/04/2024

Nhà ứng tuyển: 5132 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

24/04/2024

24/05/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giúp việc gia đình Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

24/04/2024

Nhà ứng tuyển: 5132 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

24/04/2024

24/05/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ phụ việc phòng khám Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/04/2024

Nhà ứng tuyển: Web mới Tỉnh Lâm Đồng

23/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cơ khí Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

17/04/2024

Nhà ứng tuyển: 5127 Tỉnh Lâm Đồng

17/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

17/04/2024

Nhà ứng tuyển: 5127 Tỉnh Lâm Đồng

17/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV tư vấn bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/04/2024

Nhà ứng tuyển: 5126 Tỉnh Lâm Đồng

16/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV đóng hàng dọn dẹp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/04/2024

Nhà ứng tuyển: 5126 Tỉnh Lâm Đồng

16/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên giao hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

12/04/2024

Nhà ứng tuyển: 5124 Tỉnh Lâm Đồng

12/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ quán Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/04/2024

Nhà ứng tuyển: 5123 Tỉnh Lâm Đồng

12/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Cộng tác viên tống đạt giấy tờ, tài liệu, văn bản Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/04/2024

Nhà ứng tuyển: 5122 Tỉnh Lâm Đồng

12/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nữ phụ bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/04/2024

Nhà ứng tuyển: 4063-TT11 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

10/04/2024

10/06/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giúp việc theo giờ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/04/2024

Nhà ứng tuyển: 317 Tỉnh Lâm Đồng

10/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên giao hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/04/2024

Nhà ứng tuyển: 5119 Tỉnh Lâm Đồng

08/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH