Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân trồng cỏ Lương: 8.000.000 Số lượng: 40

17/08/2022

Nhà ứng tuyển: web3676 Tỉnh Lâm Đồng

17/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên buồng phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3672 Tỉnh Lâm Đồng

16/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên sân vườn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3672 Tỉnh Lâm Đồng

16/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3671 Tỉnh Lâm Đồng

16/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

16/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3673 Tỉnh Lâm Đồng

16/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

16/08/2022

Nhà ứng tuyển: 2015 Tỉnh Lâm Đồng

16/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

16/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3050 Tỉnh Lâm Đồng

16/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phục vụ quán ăn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3670 Tỉnh Lâm Đồng

15/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phục vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 15

15/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3669 Tỉnh Lâm Đồng

15/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động phổ thông Lương: 4.000.000 Số lượng: 20

15/08/2022

Nhà ứng tuyển: Xã Đạ Đờn, h. Lâm Hà, Lâm Đồng

15/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thủ kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3668 Tỉnh Lâm Đồng

15/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3667 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

15/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên ME (Cơ, điện, cấp thoát nước) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3664 Tỉnh Lâm Đồng

11/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên vệ sinh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/08/2022

Nhà ứng tuyển: Web3663 Tỉnh Lâm Đồng

10/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên thu ngân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/08/2022

Nhà ứng tuyển: Web3663 Tỉnh Lâm Đồng

10/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/08/2022

Nhà ứng tuyển: Web3663 Tỉnh Lâm Đồng

10/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên pha chế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/08/2022

Nhà ứng tuyển: Web3663 Tỉnh Lâm Đồng

10/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/08/2022

Nhà ứng tuyển: Web3663 Tỉnh Lâm Đồng

10/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phục vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/08/2022

Nhà ứng tuyển: Web3663 Tỉnh Lâm Đồng

10/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

10/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3662 Tỉnh Lâm Đồng

10/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/08/2022

Nhà ứng tuyển: web521 Tỉnh Lâm Đồng

10/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật viên Lương: 6.500.000 Số lượng: 2

08/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3661 Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân giày da Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

08/08/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giúp việc Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

08/08/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên đóng hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3660 Tỉnh Lâm Đồng

04/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NGƯỜI GIÚP VIỆC CHO GIA ĐÌNH Lương: 10.000.000 Số lượng: 3

03/08/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

03/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kỹ thuật viên massage Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

03/08/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

03/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

03/08/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

03/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

03/08/2022

Nhà ứng tuyển: 2097 Tỉnh Lâm Đồng

03/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tư vấn bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

03/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3659 Tỉnh Lâm Đồng

03/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH