Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý tổ nhuộm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/01/2021

Nhà ứng tuyển: 521 Tỉnh Lâm Đồng

20/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV Partime ( thu ngân, bán hàng, soát vé) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

20/01/2021

Nhà ứng tuyển: 3234 Tỉnh Lâm Đồng

20/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giúp việc theo giờ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/01/2021

Nhà ứng tuyển: 3233 Tỉnh Lâm Đồng

20/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phục vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/01/2021

Nhà ứng tuyển: 1676 Tỉnh Lâm Đồng

20/01/2021

31/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tạp vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/01/2021

Nhà ứng tuyển: 1676 Tỉnh Lâm Đồng

20/01/2021

31/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/01/2021

Nhà ứng tuyển: 1676 Tỉnh Lâm Đồng

20/01/2021

31/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: 006 Số lượng: 1

14/01/2021

Nhà ứng tuyển: 2128 Tỉnh Lâm Đồng

14/01/2021

15/02/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thủ kho Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

14/01/2021

Nhà ứng tuyển: 2128 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/01/2021

15/02/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Buồng phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/01/2021

Nhà ứng tuyển: 1673 Tỉnh Lâm Đồng

14/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phục vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

14/01/2021

Nhà ứng tuyển: 1674 Tỉnh Lâm Đồng

14/01/2021

16/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên vệ sinh công cộng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/01/2021

Nhà ứng tuyển: 2127 Tỉnh Lâm Đồng

14/01/2021

14/02/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên buồng phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/01/2021

Nhà ứng tuyển: 2127 Tỉnh Lâm Đồng

14/01/2021

14/02/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tạp vụ bếp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/01/2021

Nhà ứng tuyển: 2127 Tỉnh Lâm Đồng

14/01/2021

14/02/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/01/2021

Nhà ứng tuyển: 2127 Tỉnh Lâm Đồng

14/01/2021

14/02/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/01/2021

Nhà ứng tuyển: 2127 Tỉnh Lâm Đồng

14/01/2021

14/02/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phục vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/01/2021

Nhà ứng tuyển: 2127 Tỉnh Lâm Đồng

14/01/2021

14/02/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

12/01/2021

Nhà ứng tuyển: 1560 Tỉnh Lâm Đồng

12/01/2021

12/02/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dọn việc nhà Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/01/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV bán hàng thời vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/01/2021

Nhà ứng tuyển: 3232 Tỉnh Lâm Đồng

05/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KTV spa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/01/2021

Nhà ứng tuyển: 3230 Tỉnh Lâm Đồng

05/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV tư vấn spa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/01/2021

Nhà ứng tuyển: 3230 Tỉnh Lâm Đồng

05/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phục vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

31/12/2020

Nhà ứng tuyển: 3228 Tỉnh Lâm Đồng

31/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tạp vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1669 Tỉnh Lâm Đồng

30/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Rửa xe Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/12/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

29/12/2020

29/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân (ưu tiên người Nghệ An) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1668 Tỉnh Lâm Đồng

29/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1476 Tỉnh Lâm Đồng

29/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tạp vụ vệ sinh công nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

29/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1476 Tỉnh Lâm Đồng

29/12/2020

29/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chăm sóc cụ ông bị bệnh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

29/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1667 Tỉnh Lâm Đồng

29/12/2020

29/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

29/12/2020

Nhà ứng tuyển: 3227 Tỉnh Lâm Đồng

29/12/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Buồng phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1665 Tỉnh Lâm Đồng

28/12/2020

28/01/2021

DANH MỤC NGÀNH