Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Lao động phổ thông

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤC VỤ CÀ PHÊ Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

20/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1312 Tỉnh Lâm Đồng

20/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TỔNG ĐÀI VIÊN Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

20/02/2020

Nhà ứng tuyển: 35 Tỉnh Lâm Đồng

20/02/2020

20/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TẠP VỤ BỆNH VIỆN NHI LÂM ĐỒNG - VỆ SINH CÁC CÔNG TRÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 222 Tỉnh Lâm Đồng

19/02/2020

19/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ chăm sóc Lan Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3123 Tỉnh Lâm Đồng

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ CỬA HÀNG XĂNG DẦU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 219 Tỉnh Lâm Đồng

19/02/2020

19/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tạp vụ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 124 Tỉnh Lâm Đồng

19/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN RANG XAY CÀ PHÊ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1464 Tỉnh Lâm Đồng

18/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ lắp cửa cuốn Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3121 Tỉnh Lâm Đồng

17/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤ VIỆC BÁN HÀNG, GIAO HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1463 Tỉnh Lâm Đồng

17/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHĂM SÓC CÂY KIỂNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

14/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1462 Tỉnh Lâm Đồng

14/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG PHÒNG CÂY GIỐNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: 102 Tỉnh Lâm Đồng

13/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ ĐIỆN NƯỚC(thợ phụ) Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1456 Tỉnh Lâm Đồng

13/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THU PHÍ CƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG GỌT KHOAI - SẤY KHOAI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

12/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1455 Tỉnh Lâm Đồng

12/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bán hàng lưu động Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3000 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV bán sim Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3000 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giao dịch viên Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3000 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CHĂM SÓC CẢNH QUAN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1452 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TẠP VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1452 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân đóng chai Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 3002 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CẢNH QUAN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1085 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ RỬA XE HƠI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1359 Tỉnh Lâm Đồng

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LAU KÍNH - LAU NHÀ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1446 Tỉnh Lâm Đồng

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÀM VƯỜN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1445 Tỉnh Lâm Đồng

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN LÀM RAU SẠCH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1448 Tỉnh Lâm Đồng

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân may Lương: Thỏa thuận Số lượng: 300

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIAO HÀNG + CHÀ NHÁM (bao ăn ở) Lương: 5.000.000 Số lượng: 3

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1443 Tỉnh Lâm Đồng

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÚP VIỆC NHÀ(nếu biết nghề Y thì phụ phòng khám) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1450 Tỉnh Lâm Đồng

10/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nhân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: 395 Tỉnh Lâm Đồng

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Bảo vệ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/02/2020

Nhà ứng tuyển: 395 Tỉnh Lâm Đồng

05/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH