Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Y tế/Dược

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ tá nha khoa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/04/2024

Nhà ứng tuyển: 5117 Tỉnh Lâm Đồng

08/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KTV X-QUANG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/03/2024

Nhà ứng tuyển: 5046 Tỉnh Lâm Đồng

05/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/03/2024

Nhà ứng tuyển: 5046 Tỉnh Lâm Đồng

05/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

31/10/2023

Nhà ứng tuyển: 4940-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

31/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý giám đốc kiêm Hành chính nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/05/2023

Nhà ứng tuyển: 3686-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

17/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Telesales Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

17/05/2023

Nhà ứng tuyển: 3686-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

17/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên y tế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

26/12/2022

Nhà ứng tuyển: 2186 Tỉnh Lâm Đồng

26/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QA dược Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/12/2022

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

07/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dược sỹ bán thuốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

29/07/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

29/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng tại quầy thuốc Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

28/10/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

28/10/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Dược sỹ bán thuốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/09/2021

Nhà ứng tuyển: 3303 Tỉnh Lâm Đồng

08/09/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phụ tá Phòng khám nha khoa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2201 Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

15/03/2021

15/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thủ kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2168 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

03/03/2021

03/04/2021

DANH MỤC NGÀNH