Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Y tế/Dược

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật thị trường - Trưởng trại Lương: Thỏa thuận Số lượng: 20

27/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1611 Tỉnh Lâm Đồng

27/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thủ kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/07/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

07/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chăn nuôi thú ý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/05/2020

Nhà ứng tuyển: 32 Tỉnh Lâm Đồng

13/05/2020

13/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN THUỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

17/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1295 Tỉnh Lâm Đồng

17/10/2019

17/11/2019

DANH MỤC NGÀNH