Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý đào tạo Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/06/2024

Nhà ứng tuyển: web3900 Tỉnh Lâm Đồng

17/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tp. Hành chính nhân sự - trợ lý BOD mảng nhân sự Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/06/2024

Nhà ứng tuyển: web3900 Tỉnh Lâm Đồng

17/06/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản gia ( butler) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/05/2024

Nhà ứng tuyển: 146 Tỉnh Lâm Đồng

22/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Khu du lịch Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/04/2024

Nhà ứng tuyển: 5111 Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/04/2024

05/07/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý tiếp thị Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

19/10/2023

Nhà ứng tuyển: 4922-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

19/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: 5.500.000 Số lượng: 1

14/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐẦU BẾP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

09/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BUỒNG PHÒNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

08/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BUỒNG PHÒNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

08/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BUỒNG PHÒNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 0

08/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

08/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BÁN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

08/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát Lễ Tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4092-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

24/07/2023

29/02/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên lễ tân nam Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/07/2023

Nhà ứng tuyển: 4064-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

04/07/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh sale - tour Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

24/04/2023

Nhà ứng tuyển: web3994 Tỉnh Lâm Đồng

24/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận lễ tân Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3903 Tỉnh Lâm Đồng

13/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Giftshop Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/01/2023

Nhà ứng tuyển: web3900 Tỉnh Lâm Đồng

11/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Chuyên viên Mua sắm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/01/2023

Nhà ứng tuyển: web3900 Tỉnh Lâm Đồng

11/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý người Ấn Độ Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

09/01/2023

Nhà ứng tuyển: 3899 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÓ TỔNG QUẢN LÝ Lương: 25.000.000 Số lượng: 1

05/01/2023

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/01/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ Tân / Quản Gia Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

18/12/2022

Nhà ứng tuyển: Phường 7, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

18/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý nhà hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/09/2022

Nhà ứng tuyển: 3727 Tỉnh Lâm Đồng

19/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên quầy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

27/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3404 Tỉnh Lâm Đồng

27/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/04/2022

Nhà ứng tuyển: 3306-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

25/04/2022

04/07/2023

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BUỒNG PHÒNG Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

09/02/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ lễ Tân Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

09/02/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH. NHÂN VIÊN MARKETING Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

27/12/2021

Nhà ứng tuyển: 3271 Phường B'Lao, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

27/12/2021

27/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Kinh doanh Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

12/12/2021

Nhà ứng tuyển: 2453 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng phòng Kinh doanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/12/2021

Nhà ứng tuyển: 2453 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/12/2021

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH