Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kinh doanh kiêm lễ tân (có kinh nghiệm tại ks 2 - 3 sao) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/05/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

26/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Marketing (khách du lịch) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/05/2020

Nhà ứng tuyển: 324 Tỉnh Lâm Đồng

18/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV CSKH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/05/2020

Nhà ứng tuyển: 3152 Tỉnh Lâm Đồng

10/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỂ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1085 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/01/2020

Nhà ứng tuyển: 1429 Tỉnh Lâm Đồng

06/01/2020

06/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý nhà hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/12/2019

Nhà ứng tuyển: 73 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/12/2019

05/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1345 Tỉnh Lâm Đồng

19/11/2019

19/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/11/2019

Nhà ứng tuyển: 476 Tỉnh Lâm Đồng

05/11/2019

05/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

09/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/07/2019

Nhà ứng tuyển: 3019 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

11/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

26/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ NHÀ HÀNG - NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

12/06/2019

Nhà ứng tuyển: 1064 Xã Đạm Bri, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

12/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TỔNG ĐÀI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

10/06/2019

Nhà ứng tuyển: 108 Tỉnh Lâm Đồng

10/06/2019

18/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG - THƯ KÝ BUỒNG PHÒNG - LỄ TÂN - IT - SALES Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

06/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH