Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Quản trị khách sạn, nhà hàng, du lịch

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/11/2019

Nhà ứng tuyển: 476 Tỉnh Lâm Đồng

05/11/2019

05/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ NHÀ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

09/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

11/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

26/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ NHÀ HÀNG - NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

12/06/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Đạm Bri, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

12/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TỔNG ĐÀI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

10/06/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG - THƯ KÝ BUỒNG PHÒNG - LỄ TÂN - IT - SALES Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

06/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

22/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LỄ TÂN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

17/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH ( KHU DU LỊCH TRẢI NGHIỆM – NGHỈ DƯỠNG – NHÀ HÀNG) Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

14/03/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

14/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ NHÀ HÀNG (3 SAO) Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

22/06/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

22/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

18/05/2018

Nhà ứng tuyển: Thành phố Buôn Ma Thuột

18/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ NHÀ HÀNG Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

18/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH