Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kho vận/Vật tư

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điều phối kho Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

02/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

02/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thủ Kho Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

16/01/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

16/01/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỦ KHO Lương: 005 Số lượng: 1

21/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

21/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG TY CP GOLDEN COFFEE TUYỂN NAM THỦ KHO Lương: 60.000.000 Số lượng: 1

19/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH