Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kho vận/Vật tư

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kho. Lương: 8.000.000 Số lượng: 2

13/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2084 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2020

31/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ chính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

30/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1607 Tỉnh Lâm Đồng

30/10/2020

30/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ quản lý kho, phụ tùng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/10/2020

Nhà ứng tuyển: 3203 Tỉnh Lâm Đồng

30/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỦ KHO Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

04/02/2020

Nhà ứng tuyển: 321 Tỉnh Lâm Đồng

04/02/2020

04/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

18/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

18/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH