Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kho vận/Vật tư

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thủ kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

21/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5145 Tỉnh Lâm Đồng

21/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỦ KHO Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN KHO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIAO NHẬN HÀNG Lương: 5.000.000 Số lượng: 5

08/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ LÁI XE KHÁCH Lương: 20.000.000 Số lượng: 12

08/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thu mua Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/06/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

27/06/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thủ Kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/04/2023

Nhà ứng tuyển: 3932_TT11 Tỉnh Lâm Đồng

12/04/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3764 Tỉnh Lâm Đồng

06/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG BỘ PHẬN KHO Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

28/09/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

28/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kho (NHÂN VIÊN PPIC) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

18/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

18/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH