Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Kho vận/Vật tư

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận kho Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3764 Tỉnh Lâm Đồng

06/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG BỘ PHẬN KHO Lương: 12.000.000 Số lượng: 1

28/09/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

28/09/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Thủ kho Lương: 4.320.000 Số lượng: 2

11/01/2022

Nhà ứng tuyển: 2522 Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

11/01/2022

28/02/2022

DANH MỤC NGÀNH