Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tin học/Kỹ thuật viên tin học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 1. Phụ lắp camera Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

11/01/2024

Nhà ứng tuyển: giadinh Tỉnh Lâm Đồng

11/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ TIN HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/10/2023

Nhà ứng tuyển: 1219 Tỉnh Lâm Đồng

25/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ SALE Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

14/08/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ IT - Marketing Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

23/02/2023

Nhà ứng tuyển: 4014 Tỉnh Lâm Đồng

23/02/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Camera, kỹ thuật máy tính Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

07/03/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

07/03/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH