Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Tin học/Kỹ thuật viên tin học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

24/10/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

24/10/2019

05/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN ĐỒ HỌA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

20/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

28/02/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

28/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 8

25/06/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

25/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT LẮP RÁP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/06/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

25/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

25/06/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

25/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

19/06/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

31/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

31/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH