Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/01/2021

Nhà ứng tuyển: 3234 Tỉnh Lâm Đồng

20/01/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật điện nước Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/12/2020

Nhà ứng tuyển: 926 Tỉnh Lâm Đồng

22/12/2020

22/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ Thuật điện Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

14/12/2020

Nhà ứng tuyển: 1383 Tỉnh Lâm Đồng

14/12/2020

14/01/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Thợ điện, bảo trì Lương: 8.200.000 Số lượng: 2

12/12/2020

Nhà ứng tuyển: 2102 Xã Trạm Hành, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/12/2020

31/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật điện Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

16/11/2020

Nhà ứng tuyển: 1622 Tỉnh Lâm Đồng

16/11/2020

16/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên vận hành Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

16/11/2020

Nhà ứng tuyển: 1622 Tỉnh Lâm Đồng

16/11/2020

16/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư Kinh tế Kế Hoạch Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/10/2020

Nhà ứng tuyển: 2076 Tỉnh Lâm Đồng

23/10/2020

25/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng ban Quản lý tòa nhà kiêm Kỹ thuật Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

08/09/2020

Nhà ứng tuyển: 2062 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

08/09/2020

25/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN - LÀM VIỆC TẠI PHÚ HỘI, ĐỨC TRỌNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1420 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

30/05/2020

30/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV kỹ thuật điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

27/05/2020

Nhà ứng tuyển: 476 Tỉnh Lâm Đồng

27/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên vận hành Điện nước Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1383 Tỉnh Lâm Đồng

18/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Điện công nghiệp, điện lạnh, cơ khí Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

15/05/2020

Nhà ứng tuyển: 927 Tỉnh Lâm Đồng

15/05/2020

15/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật điện, nước Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/05/2020

Nhà ứng tuyển: 1513 Tỉnh Lâm Đồng

13/05/2020

13/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 01 Tỉnh Lâm Đồng

19/02/2020

01/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư điện Lương: 7.500.000 Số lượng: 20

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/11/2019

Nhà ứng tuyển: 378 Tỉnh Lâm Đồng

06/11/2019

06/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1300 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: 527 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN VẬN HÀNH SX CÀ PHÊ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 389 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

14/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Xuân Trường, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1420 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

02/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT THỢ MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/10/2019

Nhà ứng tuyển: 3010 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

02/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN VẬN HÀNH THIẾT BỊ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/10/2019

Nhà ứng tuyển: 3141 Thị trấn Lộc Thắng, h. Bảo Lâm, Lâm Đồng

02/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ ĐIỆN - THỢ HÀN - THỢ XÂY - THỢ MỘC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

23/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN NHÔM KÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: 3061 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/09/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

09/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT HỆ THỐNG TƯỚI NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/09/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

25/08/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

25/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

19/08/2019

Nhà ứng tuyển: 521 Phường Lộc Tiến, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

19/08/2019

19/09/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1085 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH