Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật điện Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

27/03/2020

Nhà ứng tuyển: 1487 Tỉnh Lâm Đồng

27/03/2020

27/04/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

19/02/2020

Nhà ứng tuyển: 01 Tỉnh Lâm Đồng

19/02/2020

19/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1420 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

07/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/11/2019

Nhà ứng tuyển: 378 Tỉnh Lâm Đồng

06/11/2019

06/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1300 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: 527 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN VẬN HÀNH SX CÀ PHÊ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: 389 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

14/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

14/10/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Xuân Trường, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1420 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

02/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT THỢ MÁY Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/10/2019

Nhà ứng tuyển: 3010 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

02/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN VẬN HÀNH THIẾT BỊ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/10/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Lộc Thắng, h. Bảo Lâm, Lâm Đồng

02/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

01/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1261 Phường 1, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

01/10/2019

01/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ ĐIỆN - THỢ HÀN - THỢ XÂY - THỢ MỘC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 30

23/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

23/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN NHÔM KÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: 3061 Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/09/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

09/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT HỆ THỐNG TƯỚI NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/09/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

25/08/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

25/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

19/08/2019

Nhà ứng tuyển: 521 Phường Lộc Tiến, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

19/08/2019

19/09/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1085 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

14/08/2019

Nhà ứng tuyển: 1085 Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/08/2019

Nhà ứng tuyển: 527 Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ CƠ KHÍ - THỢ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

01/08/2019

Nhà ứng tuyển: 3013 Tỉnh Lâm Đồng

01/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/07/2019

Nhà ứng tuyển: 3016 Xã Lộc Lâm, h. Bảo Lâm, Lâm Đồng

17/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/07/2019

Nhà ứng tuyển: 521 Phường Lộc Tiến, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

17/07/2019

17/08/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ PHỤ - THỢ CHÍNH ĐIỆN, NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

21/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển nhân viên Bảo trì Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

01/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

01/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH