Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Điện dân dụng và công nghiệp

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NHÂN NHÔM KÍNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

16/09/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

16/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

09/09/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

09/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT HỆ THỐNG TƯỚI NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

09/09/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

25/08/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

25/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

19/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Tiến, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

19/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

14/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 5, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ CƠ KHÍ - THỢ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

01/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

01/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/07/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Lộc Lâm, h. Bảo Lâm, Lâm Đồng

17/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/07/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Tiến, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

17/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ PHỤ - THỢ CHÍNH ĐIỆN, NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

21/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

21/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tuyển nhân viên Bảo trì Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

01/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

01/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ SỬA MÁY MAY CÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Sơn, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

30/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN, NƯỚC, MỘC, ÂM THANH, ÁNH SÁNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

14/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG CƠ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/04/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

17/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/04/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

17/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VẬN HÀNH - BẢO TRÌ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

17/04/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Hiệp Thạnh, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

17/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CÁC NGÀNH ĐIỆN LẠNH - ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - CƠ KHÍ CHẾ TẠO Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

11/03/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN - LÀM VIỆC TẠI PHÚ HỘI, ĐỨC TRỌNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

11/03/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN NƯỚC Lương: 4.500.000 Số lượng: 2

05/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 10, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: 005 Số lượng: 1

19/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Khánh Hòa

19/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: 004 Số lượng: 1

15/11/2018

Nhà ứng tuyển: lamdong515 Tỉnh Lâm Đồng

15/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ THỢ ĐIỆN - NƯỚC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/10/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

15/10/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ KINH TẾ - KẾ HOẠCH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

11/09/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Kinh doanh Lương: 7.000.000 Số lượng: 6

08/09/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/09/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ ĐIỆN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/08/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

30/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN Lương: 5.000.000 Số lượng: 4

29/08/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

29/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC Lương: 6.000.000 Số lượng: 2

28/08/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

28/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

20/08/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/08/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH