Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thương mại & Dịch vụ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN VIÊN TIẾP NHẬN BẢO HÀNH Lương: 9.000.000 Số lượng: 2

01/11/2023

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

01/11/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên bán hàng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4172-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

20/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thẩm mỹ/ Therapist Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/05/2023

Nhà ứng tuyển: web3677 Tỉnh Lâm Đồng

09/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận thẩm mỹ/ Spa Manager Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/05/2023

Nhà ứng tuyển: web3677 Tỉnh Lâm Đồng

09/05/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kĩ thuật viên Spa Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

14/02/2022

Nhà ứng tuyển: Web1172 Tỉnh Lâm Đồng

14/02/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Marketing online Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

11/08/2021

Nhà ứng tuyển: 2413 Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

11/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤC VỤ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

20/02/2021

Nhà ứng tuyển: 2138 Xã Hiệp Thạnh, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

20/02/2021

29/05/2021

DANH MỤC NGÀNH