Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thư viện-Thông tin/Văn thư-Lưu trữ

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VĂN THƯ LƯU TRỮ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/05/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

09/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ VĂN THƯ LƯU TRỮ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/02/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 6, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN HƯỚNG DẪN - HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG ĐẾN BƯU CỤC GỬI HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 12

22/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

22/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN LẤY HÀNG - TRẢ HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: -4

22/05/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

22/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH