Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nam nữ trình độ CĐ trở lên chuyên ngành Hóa, sinh học, ưu tiên có kinh nghiệm, tuổi từ 24 trở lên. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

05/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/11/2019

10/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1130 Tỉnh Lâm Đồng

10/11/2019

10/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1182 Tỉnh Lâm Đồng

05/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KHO + QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Xuân Thọ, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/10/2019

22/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

08/10/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Ka Đô, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

08/10/2019

08/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

08/10/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Ka Đô, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

08/10/2019

08/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

01/10/2019

Nhà ứng tuyển: Phường Lộc Phát, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

01/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CỘNG TÁC VIÊN - NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

01/10/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

01/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/09/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Tu Tra, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

10/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BỘ PHẬN KCS - KCS CHUYỀN - KCS THÀNH PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

27/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

27/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

12/07/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Đạ Ròn, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

12/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ SINH HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/07/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Xuân Thọ, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

08/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SẢN XUẤT Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

25/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KCS - LÀM VIỆC TẠI ĐỨC TRỌNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/06/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

21/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/06/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Lạc Dương, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

12/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/06/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Lạc Dương, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

12/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/06/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

03/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN R & D (NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM NGÀNH THỰC PHẨM) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/05/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

20/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/05/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

20/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/05/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN NGUYÊN LIỆU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

03/05/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn D'Ran, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

03/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN NUÔI CẤY MÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

19/04/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

19/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÓ QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/04/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

18/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/04/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

18/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

18/04/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

18/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/04/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Hiệp Thạnh, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

17/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH