Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên pha chế Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/05/2024

Nhà ứng tuyển: 146 Tỉnh Lâm Đồng

22/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/05/2024

Nhà ứng tuyển: 5148 Tỉnh Lâm Đồng

21/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám sát sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

07/05/2024

Nhà ứng tuyển: 4059-tt11 Tỉnh Lâm Đồng

07/05/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kiểm định Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

25/04/2024

Nhà ứng tuyển: 4049 Tỉnh Lâm Đồng

25/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN GIA KIỂM SOÁT , QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

19/04/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/04/2024

24/07/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

19/04/2024

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/04/2024

24/07/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Vân hành phân xưởng sản xuất thực phẩm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/04/2024

Nhà ứng tuyển: 4142-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

03/04/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng (Nhân Viên QC) - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm (Đức Trọng, Lâm Đồng) Lương: 8.000.000 Số lượng: 5

29/03/2024

Nhà ứng tuyển: 4059 Tỉnh Lâm Đồng

29/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Giám Sát Sản Xuất (Lương Từ 15TR - 25TR, Đức Trọng - Lâm Đồng) Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

29/03/2024

Nhà ứng tuyển: 4059 Tỉnh Lâm Đồng

29/03/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/01/2024

Nhà ứng tuyển: 4210-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

22/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QA/QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

02/01/2024

Nhà ứng tuyển: 3932_TT11 Tỉnh Lâm Đồng

02/01/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG SẢN XUẤT - PRODUCTION MANAGER Lương: 20.000.000 Số lượng: 1

16/12/2023

Nhà ứng tuyển: 4059 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

16/12/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên quản lý chất lượng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/10/2023

Nhà ứng tuyển: 4939 Tỉnh Lâm Đồng

30/10/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CHUYÊN GIA TƯ VẤN Lương: 25.000.000 Số lượng: 1

27/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4059 Tỉnh Lâm Đồng

27/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên quản lý chất lượng, thực phẩm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

20/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4171 Tỉnh Lâm Đồng

20/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phân tích - kiểm nghiệm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

11/09/2023

Nhà ứng tuyển: 4141-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

11/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN NUÔI CẤY MÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

03/09/2023

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

03/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KIỂM NGHIỆM VI SINH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

29/08/2023

Nhà ứng tuyển: 2048 Tỉnh Lâm Đồng

29/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên chất lượng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/08/2023

Nhà ứng tuyển: web4099 Tỉnh Lâm Đồng

02/08/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QA/QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

31/03/2023

Nhà ứng tuyển: 3686-TT11 Tỉnh Lâm Đồng

31/03/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên QA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

28/12/2022

Nhà ứng tuyển: Web14 Tỉnh Lâm Đồng

28/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên checker QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/12/2022

Nhà ứng tuyển: web3883 Tỉnh Lâm Đồng

20/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên QC - tương gia vị Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/12/2022

Nhà ứng tuyển: Web14 Tỉnh Lâm Đồng

07/12/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật trồng trọt Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

10/11/2022

Nhà ứng tuyển: 146 Tỉnh Lâm Đồng

10/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 𝐊𝐘̃ 𝐓𝐇𝐔𝐀̣̂𝐓 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐍𝐔𝐎̂𝐈 𝐂𝐀̂́𝐘 𝐌𝐎̂ Lương: 5.500.000 Số lượng: 5

09/11/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ 𝐍𝐇𝐀̂𝐍 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆 𝐌𝐎̂𝐈 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 Lương: 5.500.000 Số lượng: 2

09/11/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

09/11/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tiếp thị & bán nước hoa, mỹ phẩm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

31/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3806 Tỉnh Lâm Đồng

31/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

31/10/2022

Nhà ứng tuyển: 3806 Tỉnh Lâm Đồng

31/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

28/10/2022

Nhà ứng tuyển: 2051 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

28/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TIẾP THỊ VÀ BÁN NƯỚC HOA , MỸ PHẨM Lương: 25.000 Số lượng: 2

27/10/2022

Nhà ứng tuyển: 2051 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

27/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH