Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên quản lý chất lượng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/07/2022

Nhà ứng tuyển: Web3062 Tỉnh Lâm Đồng

14/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phòng thí nghiệm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/07/2022

Nhà ứng tuyển: 3063 Tỉnh Lâm Đồng

14/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ sinh học Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/07/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

05/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ sinh học Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/07/2022

Nhà ứng tuyển: 2097 Tỉnh Lâm Đồng

05/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ sinh học Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/07/2022

Nhà ứng tuyển: 2161 Tỉnh Lâm Đồng

05/07/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kiểm nghiệm Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

27/06/2022

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

27/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: 7.000.000 Số lượng: 2

24/06/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

24/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó quản đốc sản xuất Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

16/06/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

16/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý chất lượng phòng lab Lương: 7.000.000 Số lượng: 7

06/06/2022

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

06/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý quản đốc Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

06/06/2022

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

06/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên chiết xuất tinh dầu Lương: 8.000.000 Số lượng: 20

06/06/2022

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

06/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó giám đốc nhân sự Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

06/06/2022

Nhà ứng tuyển: 1551 Tỉnh Lâm Đồng

06/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CƠ KHÍ CHẾ TẠO Lương: 7.000 Số lượng: 2

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3401 Tỉnh Lâm Đồng

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3401 Tỉnh Lâm Đồng

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN THU MUA NÔNG SẢN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3401 Tỉnh Lâm Đồng

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3401 Tỉnh Lâm Đồng

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3401 Tỉnh Lâm Đồng

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3401 Tỉnh Lâm Đồng

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QA/QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

23/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3401 Tỉnh Lâm Đồng

23/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nghiên cứu phát triển Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

12/05/2022

Nhà ứng tuyển: web 42 Tỉnh Lâm Đồng

12/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/05/2022

Nhà ứng tuyển: Xã Đạ Ròn, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

10/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/05/2022

Nhà ứng tuyển: 3062 Tỉnh Lâm Đồng

05/05/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/01/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

25/01/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

26/11/2021

Nhà ứng tuyển: 3327 Tỉnh Lâm Đồng

26/11/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó phòng Quản Lý Chất Lượng Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

18/11/2021

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

18/11/2021

31/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lao động vận hành Lương: Thỏa thuận Số lượng: 50

02/11/2021

Nhà ứng tuyển: 2460 Tỉnh Lâm Đồng

02/11/2021

02/12/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân Viên Trực Fanpage Lương: 7.000.000 Số lượng: 5

05/09/2021

Nhà ứng tuyển: 2427 Thành Phố Hà Nội

05/09/2021

05/12/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QC Nhà máy Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/08/2021

Nhà ứng tuyển: 2411 Xã Tu Tra, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

02/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NV nghiên cứu phát triển sản phẩm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 0

21/06/2021

Nhà ứng tuyển: 476 Tỉnh Lâm Đồng

21/06/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kiểm định Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

15/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2376 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

15/06/2021

15/07/2021

DANH MỤC NGÀNH