Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Pha chế rượu vang Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/11/2020

Nhà ứng tuyển: 160 Tỉnh Lâm Đồng

24/11/2020

24/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT Lương: 6.200.000 Số lượng: 2

13/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2087 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/11/2020

13/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ (Đức Trọng) Tuyển nhân viên nuôi cấy mô Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/11/2020

Nhà ứng tuyển: 2030 Tỉnh Lâm Đồng

04/11/2020

30/12/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

10/10/2020

Nhà ứng tuyển: 399 Tỉnh Lâm Đồng

10/10/2020

10/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KCS - LÀM VIỆC TẠI PHÚ HỘI, ĐỨC TRỌNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/08/2020

Nhà ứng tuyển: 1420 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

08/08/2020

08/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật vi sinh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

06/08/2020

Nhà ứng tuyển: 50 Tỉnh Lâm Đồng

06/08/2020

06/09/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN PHÓ PHÒNG QC (Đức Trọng) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/08/2020

Nhà ứng tuyển: 2030 Xã Liên Hiệp, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

01/08/2020

01/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG QA (Đức Trọng) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/08/2020

Nhà ứng tuyển: 2030 Xã Liên Hiệp, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

01/08/2020

01/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KIỂM NGHIỆM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

30/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2048 Tỉnh Lâm Đồng

30/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KIỂM NGHIỆM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

30/07/2020

Nhà ứng tuyển: 2048 Tỉnh Lâm Đồng

30/07/2020

12/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản đốc cây xanh Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

24/07/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

24/07/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Công nghệ thực phẩm Lương: 005 Số lượng: 1

13/07/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/07/2020

13/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thu mua sữa Lương: 005 Số lượng: 2

07/07/2020

Nhà ứng tuyển: 32 Tỉnh Lâm Đồng

07/07/2020

07/08/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG QA Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

16/06/2020

Nhà ứng tuyển: 2023 Tỉnh Lâm Đồng

16/06/2020

16/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ kỷ sư nông nghiệp Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/05/2020

Nhà ứng tuyển: 2006 Tỉnh Lâm Đồng

18/05/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ QUẢN ĐỐC PHÒNG ĐÓNG GÓI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1461 Tỉnh Lâm Đồng

13/02/2020

01/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SX CHUYÊN NGÀNH HÓA - SINH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1412 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 654 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2020

03/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó quản đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 146 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2020

09/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 146 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

12/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1396 Tỉnh Lâm Đồng

12/12/2019

12/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư công nghệ thực phẩm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1385 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/12/2019

18/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý chất lượng Lương: 6.200.000 Số lượng: 1

19/11/2019

Nhà ứng tuyển: 124 Tỉnh Lâm Đồng

19/11/2019

18/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nam nữ trình độ CĐ trở lên chuyên ngành Hóa, sinh học, ưu tiên có kinh nghiệm, tuổi từ 24 trở lên. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 931 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

30/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/11/2019

10/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1130 Tỉnh Lâm Đồng

10/11/2019

30/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1182 Tỉnh Lâm Đồng

05/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KHO + QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Xuân Thọ, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/10/2019

22/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

08/10/2019

Nhà ứng tuyển: 233 Xã Ka Đô, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

08/10/2019

30/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

01/10/2019

Nhà ứng tuyển: 3032 Phường Lộc Phát, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

01/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH