Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nông học Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

10/03/2020

Nhà ứng tuyển: 654 Tỉnh Lâm Đồng

10/03/2020

10/04/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý chất lượng thực phẩm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

02/03/2020

Nhà ứng tuyển: 399 Tỉnh Lâm Đồng

02/03/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ QUẢN ĐỐC PHÒNG ĐÓNG GÓI Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

13/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1461 Tỉnh Lâm Đồng

13/02/2020

13/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SX CHUYÊN NGÀNH HÓA - SINH Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

11/02/2020

Nhà ứng tuyển: 1412 Tỉnh Lâm Đồng

11/02/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kinh doanh Lương: 6.000.000 Số lượng: 3

03/02/2020

Nhà ứng tuyển: 654 Tỉnh Lâm Đồng

03/02/2020

03/03/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Phó quản đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 146 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2020

09/02/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản đốc Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/01/2020

Nhà ứng tuyển: 146 Tỉnh Lâm Đồng

09/01/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ thuật Lương: 6.000.000 Số lượng: 4

12/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1396 Tỉnh Lâm Đồng

12/12/2019

12/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư công nghệ thực phẩm Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

05/12/2019

Nhà ứng tuyển: 1385 Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

05/12/2019

05/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Quản lý chất lượng Lương: 6.200.000 Số lượng: 1

19/11/2019

Nhà ứng tuyển: 124 Tỉnh Lâm Đồng

19/11/2019

19/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1331 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

13/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nam nữ trình độ CĐ trở lên chuyên ngành Hóa, sinh học, ưu tiên có kinh nghiệm, tuổi từ 24 trở lên. Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/11/2019

Nhà ứng tuyển: 931 Tỉnh Lâm Đồng

13/11/2019

30/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/11/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

10/11/2019

10/12/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1130 Tỉnh Lâm Đồng

10/11/2019

30/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN IT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

05/11/2019

Nhà ứng tuyển: 1182 Tỉnh Lâm Đồng

05/11/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KHO + QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

22/10/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Xuân Thọ, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/10/2019

22/11/2019

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

08/10/2019

Nhà ứng tuyển: 233 Xã Ka Đô, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

08/10/2019

30/11/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

08/10/2019

Nhà ứng tuyển: 233 Xã Ka Đô, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

08/10/2019

30/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

01/10/2019

Nhà ứng tuyển: 3032 Phường Lộc Phát, tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng

01/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CỘNG TÁC VIÊN - NHÂN VIÊN KINH DOANH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

01/10/2019

Nhà ứng tuyển: 1259 Tỉnh Lâm Đồng

01/10/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/09/2019

Nhà ứng tuyển: 399 Xã Tu Tra, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

10/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BỘ PHẬN KCS - KCS CHUYỀN - KCS THÀNH PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

27/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

27/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

12/07/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Đạ Ròn, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

12/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ SINH HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/07/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Xuân Thọ, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

08/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SẢN XUẤT Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

25/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KCS - LÀM VIỆC TẠI ĐỨC TRỌNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/06/2019

Nhà ứng tuyển: 1420 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

21/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/06/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Lạc Dương, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

12/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/06/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Lạc Dương, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

12/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/06/2019

Nhà ứng tuyển: 1420 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

03/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH