Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

10/09/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Tu Tra, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

10/09/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ BỘ PHẬN KCS - KCS CHUYỀN - KCS THÀNH PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 10

27/08/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

27/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

06/08/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 2, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

06/08/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM Lương: 7.000.000 Số lượng: 1

12/07/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Đạ Ròn, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

12/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ SƯ SINH HỌC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

08/07/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Xuân Thọ, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

08/07/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SẢN XUẤT Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

25/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TUYỂN NHÂN VIÊN KCS - LÀM VIỆC TẠI ĐỨC TRỌNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

21/06/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

21/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/06/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

14/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/06/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Lạc Dương, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

12/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/06/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Lạc Dương, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

12/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

03/06/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

03/06/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN R & D (NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM NGÀNH THỰC PHẨM) Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/05/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

20/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QA Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/05/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

20/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/05/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

14/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN NGUYÊN LIỆU Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

03/05/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn D'Ran, h. Đơn Dương, Lâm Đồng

03/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN NUÔI CẤY MÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 5

19/04/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

19/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHÓ QUẢN ĐỐC SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

18/04/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

18/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

18/04/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

18/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

18/04/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

18/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

17/04/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Hiệp Thạnh, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

17/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TƯ VẤN Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

14/03/2019

Nhà ứng tuyển: lamdong67 Tỉnh Khánh Hòa

14/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

11/03/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

11/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VIÊN NUÔI CẤY MÔ Lương: Thỏa thuận Số lượng: 6

11/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

11/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 4

27/02/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 3, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

27/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

25/02/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ĐÀ LẠT TỰ NHIÊN TUYỂN NHÂN VIÊN KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 02

25/02/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

25/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT TRỒNG NẤM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/02/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Đạ Sar, h. Lạc Dương, Lâm Đồng

25/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/02/2019

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

20/02/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI - NHÂN VIÊN NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

07/12/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

07/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KCS Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

05/12/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

05/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH