Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ môi trường

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

22/09/2023

Nhà ứng tuyển: 1420 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

22/09/2023

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư môi trường Lương: 7.000.000 Số lượng: 3

23/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3689 Tỉnh Lâm Đồng

23/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tư vấn môi trường Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

23/08/2022

Nhà ứng tuyển: 3689 Tỉnh Lâm Đồng

23/08/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

02/06/2022

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

02/06/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên phòng chất thải nguy hại Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

11/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2193 Phường 9, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

11/03/2021

11/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên tư vấn môi trường Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

11/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2193 Tỉnh Lâm Đồng

11/03/2021

30/04/2022

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Kỹ sư môi trường Lương: Thỏa thuận Số lượng: 3

11/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2193 Tỉnh Lâm Đồng

11/03/2021

30/04/2022

DANH MỤC NGÀNH