Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thư ký/Quản trị Văn phòng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

03/02/2024

Nhà ứng tuyển: 3970 Xã Phú Hội, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

03/02/2024

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Lễ tân Lương: 7.000.000 Số lượng: 02

24/10/2022

Nhà ứng tuyển: Xã Hà Lâm, h. Đạ Huoai, Lâm Đồng

24/10/2022

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: 3.000.000 Số lượng: 1

13/08/2021

Nhà ứng tuyển: 2392 Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

13/08/2021

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý Lương: 5.000.000 Số lượng: 1

25/06/2021

Nhà ứng tuyển: 2388 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

25/06/2021

25/07/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

26/04/2021

Nhà ứng tuyển: 2284 Phường 8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

26/04/2021

21/04/2024

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

31/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2231 Tỉnh Lâm Đồng

31/03/2021

30/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

25/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2216 Tỉnh Lâm Đồng

25/03/2021

25/04/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRỢ LÝ - THƯ KÝ Lương: 6.000.000 Số lượng: 1

18/03/2021

Nhà ứng tuyển: 2202 Tỉnh Lâm Đồng

18/03/2021

31/03/2021

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Tư vấn tuyển sinh Lương: 5.000.000 Số lượng: 2

22/02/2021

Nhà ứng tuyển: 2078 Phường 4, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

22/02/2021

05/05/2021

DANH MỤC NGÀNH