Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Thư ký/Quản trị Văn phòng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ nhân viên văn phòng Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

12/12/2019

Nhà ứng tuyển: 272 Phường 11, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

12/12/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

01/03/2019

Nhà ứng tuyển: Phường 1, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng

01/03/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Lương: 4.000.000 Số lượng: 1

17/11/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

17/11/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ PHỤ TRÁCH HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ Lương: 10.000.000 Số lượng: 1

18/05/2018

Nhà ứng tuyển: 42 Tỉnh Lâm Đồng

18/05/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH