Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ sau thu hoạch

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

30/12/2019

Nhà ứng tuyển: 41 Tỉnh Lâm Đồng

30/12/2019

30/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

30/12/2019

Nhà ứng tuyển: 41 Tỉnh Lâm Đồng

30/12/2019

30/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN TƯ VẤN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

09/05/2019

Nhà ứng tuyển: Thị trấn Liên Nghĩa, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

09/05/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

17/04/2019

Nhà ứng tuyển: Xã Hiệp Thạnh, h. Đức Trọng, Lâm Đồng

17/04/2019

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

26/12/2018

Nhà ứng tuyển: 42 Tỉnh Lâm Đồng

26/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

04/12/2018

Nhà ứng tuyển: 251 Tỉnh Lâm Đồng

04/12/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ KỸ THUẬT VƯỜN ƯƠM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/07/2018

Nhà ứng tuyển: 42 Tỉnh Lâm Đồng

23/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

13/07/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

13/07/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Lương: Thỏa thuận Số lượng: 2

08/06/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

08/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

07/06/2018

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

07/06/2018

Đến khi tuyển xong

DANH MỤC NGÀNH