Danh sách tuyển dụng theo ngành nghề Công nghệ sau thu hoạch

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên kỹ thuật Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

15/10/2020

Nhà ứng tuyển: 1597 Tỉnh Lâm Đồng

15/10/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên nghiên cứu và phát triển thị trường Lương: 005 Số lượng: 1

24/06/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

24/06/2020

24/07/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên thu mua Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

19/06/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ TRƯỞNG PHÒNG VẬN HÀNH Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

19/06/2020

Nhà ứng tuyển: Tỉnh Lâm Đồng

19/06/2020

Đến khi tuyển xong

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Nhân viên QC Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

20/05/2020

Nhà ứng tuyển: 118 Tỉnh Lâm Đồng

20/05/2020

20/06/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ chuyên viên kế hoạch Lương: Thỏa thuận Số lượng: 1

23/04/2020

Nhà ứng tuyển: 42 Tỉnh Lâm Đồng

23/04/2020

23/05/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trưởng bộ phận Lương: 15.000.000 Số lượng: 1

30/12/2019

Nhà ứng tuyển: 41 Tỉnh Lâm Đồng

30/12/2019

30/01/2020

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THEO NGÀNH NGHỀ Trợ lý Lương: 8.000.000 Số lượng: 1

30/12/2019

Nhà ứng tuyển: 41 Tỉnh Lâm Đồng

30/12/2019

30/01/2020

DANH MỤC NGÀNH